Prevádzač OM0ODD

Prevádzač vo výstavbe, nefunkčný!


Prevádzač OM0ODD

Bratislavský rádioamatérsky digitálny prevádzač v pásme 70cm

Parametre:

 TX frekvencia: 438,225 MHz
 RX frekvencia:  430,625 MHz
 Druhy prevádzky:

 DMR - pripojený k Brandmeister sieti
 D-Star - automaticky pripojený k DCS019S, po pripojení na iný reflektor sa automaticky vráti po 60 minútach na DCS019S
 C4FM (Fusion) -
pripojený cez YSF do CZ Czech / TG2300 DCS019V
 Alokácia druhu prevádzky - 10 sekúnd po konci relácie v danom móde
 Nadmorská výška antény: 280 m. n. m. (45m nad terénom)
 Výkon: 10W z TRX, 20W ERP v hlavnom laloku antény
 Lokátor: JN88ME
 Anténa: Diamond X200; 6dBd; colinear; 10m koaxiálu ?
 TRX: 2 ks Kenwood TK860
 Duplexer: 
 Napájanie: AC /DC zdroj MW RS-75-12; 12V / 6A; pre napájanie RPi2 DC/DC 12V/3A
 Riadenie: Raspberry PI 2; Arduino DUE; MMDVM V6.0 podľa SP8NTH (hamshop.cz) - úprava na V6.1 (pridanie RSSI)
 Umiestnenie 48° N 17° E;  lokátor JN88ME; Lokalita severná časť Dúbravky s výhľadom na Záhorie
 DMR ID:
 2311???
 
Prevádzač pre širokú rádioamatérsku verejnosť zaplatili, vyrobili, spustili a prevádzkujú Tono OM1AEG , Filip OM1AI (umiestnenie, energia).
Na výstavbu prevádzača mimo tvorcov prispela firma Radiolan (váš poskytovateľ internetu v Bratislave a okolí).Zoznam registrovaných rádioamatérov v OM s prideleným ID (pre DMR / D-STAR / C4FM).Pokrytie:

Pokrytie pre ručnú rádiostanicu

Pokrytie pre mobilnú rádiostanicu

P
okrytie pre stabilnú rádiostanicu, anténa 10m nad terénom, 6dBd
DMR:

Prehľad DMR aktivity na OM0ODD. (Čo prijal RX prevádzača).

Prehľad DMR aktivity OM účastníkov.

Prehľad DMR aktivity OK účastníkov.


Informácie o DMR v češtine a v slovenčine.

Permanentne linkované DMR hovorové skupiny (doporučujem naprogramovať ako kanály v rámci jednej zóny OM0ODD):
CC1; TS2; TG231???   - Lokálna prevádzka len cez prevádzač OM0ODD
CC1; TS1; TG231        - Slovensko, pri použití tejto skupiny budete počuteľný na všetkých OM a aj OK prevádzačoch v rámci BM2302
.
Live audio.
CC1; TS1; TG2311      - Slovensko, pri použití tejto skupiny budete počuteľný len na všetkých OM prevádzačoch v rámci BM2302
CC1; TS1; TG230        - Čechy, pri použití tejto skupiny budete počuteľný na všetkých OM a aj OK prevádzačoch v rámci BM2302. Live audio.
CC1; TS1; TG2311??   - Lokálna prevádzka len cez prevádzač OM0ODD, záloha v prípade obsadenosti TS2
CC1; TS2; TG9990      - Echotest, opakovanie vlastného vysielania (treba nastaviť ako privátne volanie)
CC1; TS2; TG9            - Vysielanie na automaticky pripojenom reflektore 4270 - cros-connect DMR - D-STAR - YSF (po 10 min.).
                                          Ak nie je pripojený zaklúčuj na
CC1; TS2; TG4270 a pokračuj cez CC1; TS2; TG9
CC1; TS1; TG2309      - Vysielanie na reflektore ktorý sa dočasne pripojí na D-STAR reflektor DCS019B


Pre prácu v DMR musíš mať pridelené ID, zaregistruj sa na https://register.ham-digital.org/ a toto ID nastav v rádiostanici.
Šifrovanie je zakázané!

Pre počúvanie viacerých TG si ich zlúč do jedného RX listu alebo zadaj do scan listu.
D-STAR:

Informácie o D-STAR v češtine a slovenčine.

Na OM0ODD je nastavené automatické linkovanie na D-STAR reflektor DCS019S (Slovensko), po pripojení OM0ODD na iný reflektor sa prevádzač automaticky vráti po 60 minútach na DCS019S.

Obvykle u nás používané D-STAR reflektory:
DCS019S - Slovensko
DCS019B - Čechy
DCS019V - crosconnect  na YSF CZ Czech / DMR TG2300

Pre prácu v D-Star nemusíš mať pre lokálne spojenie cez prevádzač pridelené ID, avšak pre spojenie mimo lokálneho prevádzača musíš mať pridelené ID, zaregistruj sa na https://register.ham-digital.org/ .

C4FM (Fusion)

C4FM (Fusion) - pripojený cez YSF do CZ Czech / TG2300 DCS019V.

Pre prácu v C4FM nemusíš mať pre lokálne spojenie cez prevádzač pridelené ID, avšak pre spojenie mimo lokálneho prevádzača musíš mať pridelené ID, zaregistruj sa na https://register.ham-digital.org/ .

Úpravy HW:

História:


Comments