Prevádzač OM0ODB

Prevádzač OM0ODB

Bratislavský rádioamatérsky digitálny prevádzač v pásme 70cm

DASHBOARD (čo je počuť na prevádzači)

Parametre:

Prevádzač pre širokú rádioamatérsku verejnosť zaplatili, vyrobili, spustili a prevádzkujú Tono OM1AEG , Filip OM1AI (umiestnenie, energia) a Dušan OM1ADS (duplexer, 2x GM350).

Na výstavbu prevádzača mimo tvorcov prispela firma Radiolan (váš poskytovateľ internetu v Bratislave a okolí).

Zoznam registrovaných rádioamatérov v OM s prideleným ID (pre DMR / D-STAR / C4FM).

Pokrytie:

Pokrytie pre ručnú rádiostanicu, širší pohľad

Pokrytie pre ručnú rádiostanicu, širší pohľad

Pokrytie pre ručnú rádiostanicu, detailnejší pohľad

Pokrytie pre mobilnú rádiostanicu, širší pohľad

Pokrytie pre mobilnú rádiostanicu, detailnejší pohľad

Pokrytie pre stabilnú rádiostanicu, anténa 10m nad terénom, 6dBd

DMR:

Prehľad DMR prevádzačov a hotspotov v OM / OK a základné pravidlá v DMR Brandmeister sieti.

Prehľad DMR aktivity na OM0ODB. (Čo prijal RX prevádzača).

Prehľad DMR aktivity OM účastníkov.

Prehľad DMR aktivity OK účastníkov.

Aktuálne prebiehajúce spojenia WW cez Brandmeister sieť.

Informácie o DMR v češtine a v slovenčine.

Permanentne linkované DMR hovorové skupiny (doporučujem naprogramovať ako kanály v rámci jednej zóny OM0ODB):

CC1; TS2; TG231111 - Lokálna prevádzka len cez prevádzač OM0ODB.

CC1; TS1; TG231 - Slovensko, pri použití tejto skupiny budete počuteľný na všetkých OM a aj OK prevádzačoch v rámci BM2302. Live audio.

CC1; TS1; TG2311 - Slovensko, pri použití tejto skupiny budete počuteľný len na všetkých OM prevádzačoch v rámci BM2302.

CC1; TS1; TG230 - Čechy, pri použití tejto skupiny budete počuteľný na všetkých OM a aj OK prevádzačoch v rámci BM2302. Live audio.

CC1; TS1; TG231111 - Lokálna prevádzka len cez prevádzač OM0ODB, záloha v prípade obsadenosti TS2, primárne používajte TS2!

CC1; TS1; TG231920 - Skywarn Sloavakia.

CC1; TS1; TG231911 - Tiesňové volanie (celoslovenské), doporučujem naprogramovať do zvlášť zóny a pridať do RX listu pre OM.

CC1; TS1; TG2319111 -Tiesňové volanie (bratislavský kraj), doporučujem naprogramovať do zvlášť zóny a pridať do RX listu pre OM.

CC1; TS2; PC9990 - Echotest, opakovanie vlastného vysielania (treba nastaviť ako privátne volanie).

CC1; TS2; TG9 - Vysielanie na automaticky pripojenom reflektore 4270 - cros-connect DMR - D-STAR - YSF (po 10 min.).

Ak nie je pripojený zaklúčuj na CC1; TS2; private call 4270 a pokračuj cez CC1; TS2; TG9.

CC1; TS1; TG2309 - Vysielanie na reflektore ktorý sa dočasne pripojí na D-STAR reflektor DCS019B.

CC1; TS1; PC231801 - Meteo výstrahy cez SMS, na OM0ODB je posielanie SMS v oboch Timeslotoch, pre príjem si zaraď do RX listu.

CC1; TS1; PC262994 - odoslať správu s textom “RPT”, príde správa o permanentných (statických) TG daného prevádzača.

Aktuálne globálne nastavenia pre BM2302 OM / OK vrátane odosielania polohy do siete APRS.

Pre prácu v DMR musíš mať pridelené ID, zaregistruj sa na https://register.ham-digital.org/ a toto ID nastav v rádiostanici.

Šifrovanie je zakázané!

Pre počúvanie viacerých TG si ich zlúč do jedného RX listu alebo zadaj do scan listu.

Pozor, na trhu sa od polovice roka 2016 objavujú lacné čínske DMR TRX, ktoré umožňujú prevádzku len v jednom time slote (TS1), to znamená že je možné využívať len 50% kapacity prevádzača. Reflektory, hovorové skupiny a lokálny pokec na Timeslote 2 nie je možné s takýmto TRX vôbec využiť (ani na príjem)!

Tieto TRX pri vysielaní v TS1 rušia zároveň prevádzku v TS2! (kontinuálne vysielajú v oboch TS). Nevysielajte s takýmito TRX na prevádzačoch, budete rušiť Timeslot 2 a prevádzku na ňom. Pri zistení použitia takéhoto TRX bude zablokované ID prevádzkovateľa (blacklist konkrétneho RPT).

Overte si, či vami vybraný TRX vie pracovať s oboma Timeslotmi, deklarácia kompatibility Tier II nestačí (čínska reklamština), pozor na "Single Timeslot" , "TS1", prípadne na neuvedenie tohoto parametru, skontrolovať parametre na viacerých stránkach! Indikátorom možného problému môže byť aj počet pamätí pod 250.

Zatiaľ som narazil na tieto problematické TRX, ale bude ich určite viac a pod rôznymi menami, pribúdajú stále nové: 2017 Baofeng DM-5R; Baofeng DM-5R plus; Chierda D100; Retevis RT81; TYT MD-680; TYT MD-398; Radioddity GD-55

Z cenovo dostupných TRX sú overené (TYT, TYTERA) MD-380, MD-380G, MD390, Retevis RT-3, Radioddity GD-77 používané v desiatkach kusov v OM a OK HAM DMR sieti. Samozrejme môžete použiť aj drahšie (a kvalitnejšie) DMR od Motoroly, Hytery...

D-STAR:

Aktuálna D-Star prevádzka na DCS019 reflektore.

Prehľad D-Star aktivity na OM0ODB.

Aktuálny pripojené prevádzače a hotspoty k DCS019 reflektoru.

Live audio D-STAR prevádzky prevádzača OK0DPL obvykle pripojeného k DCS019B.

Informácie o D-STAR v češtine a slovenčine.

Na OM0ODB je nastavené automatické linkovanie na D-STAR reflektor DCS019S (Slovensko), po pripojení OM0ODB na iný reflektor sa prevádzač automaticky vráti po 60 minútach na DCS019S.

Obvykle u nás používané D-STAR reflektory:

DCS019S - Slovensko

DCS019B - Čechy

DCS019V - crosconnect na YSF CZ Czech / DMR TG2300

Pre prácu v D-Star nemusíš mať pre lokálne spojenie cez prevádzač pridelené ID, avšak pre spojenie mimo lokálneho prevádzača musíš mať pridelené ID, zaregistruj sa na https://register.ham-digital.org/ .

C4FM (Fusion)

C4FM (Fusion) - pripojený cez YSF do CZ Czech / TG2300 DCS019V.

Pre prácu v C4FM nemusíš mať pre lokálne spojenie cez prevádzač pridelené ID, avšak pre spojenie mimo lokálneho prevádzača musíš mať pridelené ID, zaregistruj sa na https://register.ham-digital.org/ .

GM350 HW changes:

Sensitivity improvements:

Adjusted Ic Q5301 from 13,5mA to 8,5mA (exchanged R5305 from 10k to 18k). Removed 3,5dB attenuator R5306, R5308, R5319 exchanged to 0R.

RX BER improvements (compared to original Flat RX audio output):

Exchanged C5231 from 1uF electrolytic to 10uF ceramic. Removed C0157, R0184, R0186, C0182, C0450. Add R0157 0R, add wire between J0103-5 and R0450

TX improvements (compared to original Flat TX audio input):

Exchanged C0445 from 0.47uF electrolytic to 10uF ceramic. Removed R0135, R0173, C0176. Add wire between C0445 and C0175.

MMDVM:

how to install MMDVM modem sw to Arduino Due: https://www.f5uii.net/en/tutorial-installation-platine-board-firmware-mmdvm-arduino-due/

Add RSSI to MMDVM NTH 6.0:

On OM0ODB is signal "Radio_SQL" not used on MMDVM NTH 6.0 PCB, therefore im using it for RSSI measurement. Exchanged R14 from 330R to 27k, R16 from 1M to 47k, C11 from 1u to 100n. Wire between middle of R14 and R16 to SV1 pin 7. Values are from MMDVM NTH 6.2 schematics.

História:

August 2017 oprava Arduino DUE, úpravy HW GM-350 pre lepšiu citlivosť a BER.

Jul 2016 porucha, zdemontoval Dodo OM1VL.

Prevádzač v móde DMR / D-STAR / C4FM na trvalom QTH spustený 25.11.2016, pri spustení pomáhal Marián OM1EI. Doplnený WEB SDR pre 2m časť antény.

V októbri 2016 prevádzač demontovaný na multimode prerábku.

Prevádzač v móde D-STAR na trvalom QTH bol spustený vo februári 2016, pri spustení pomáhal Ondro OM4DW.