Už zdemontovaný PMR opakovač v Bratislave

! Opakovač je od apríla 2011 zdemontovaný a teda NEFUNKČNÝ !

Stránku som ponechal len koli návodu na výrobu a ako spomienku naň...

 
Opakovač pracoval na kanáli 5, subtón 15(110,9Hz) PWR 0,4W, 300m ASL

 
 
    S myšlienkou zostrojiť opakovač pre Bratislavu som sa pohrával už v lete 2005. Najskôr som si musel overiť, či bude prevádzka legálna, teda v súlade s VPR - 08/2003 a zároveň bolo treba zabezpečiť vhodné QTH s dobrým pokrytím, elektrinou a za čo najmenšie "love". Toto zostalo na mŕtvom bode, až pokiaľ som náhodou nestretol Filipa OM1AII a pri diskusii sme dospeli k záveru, že dokáže zabezpečiť vhodné miesto a elektrinu. 
    So stavbou som začal v januári 2006, ale nakoľko sa vyskytli problémy pri konštrukcii a nemal som veľa volného času, opakovač bol dokončený až vo februári. Plne funkčná verzia bola až tretia, nakoľko sa výrazne ovplyvňovali samotná PMR stanica a opakovací modul, ktoré sú hneď vedľa seba a pri vysielaní je prítomné silné VF pole, ktoré robilo prvým dvom prototypom problémy.
    Aby bola prevádzka legálna, použil som PMR staničku bez mechanického a elektrického zásahu, s originálnou anténkou. Samotný opakovací modul je pripojený do konektora pre HF sadu. Celok je doplnený 2000 mAh NiMh akumulátorkom s nabíjacím obvodom, nakoľko použitá stanica po výpadku napájania zhasne a po obnovení sa už nespustí. Výdrž bez napájania je niekoľko dní. Do krabice ide iba napätie 7,5 Volta kôli bezpečnosti, samotný spínaný adaptér je pri zásuvke 230V vo výťahovej šachte, má dvojitú izoláciu a má STN certifikát.
    PMR stanica, opakovač a batéria je umiestnená vo vodotesnej krabici s IP 56, napájacie napätie je privádzané zospodu cez vodotesnú priechodku. Zozadu krabice, pod úrovňou antény je držiak pre pripevnenie na výložník, držiak je z oboch strán zasilikónovaný. Celkové usporiadanie je viditeľné na nasledujúcom obrázku:
 
 
    Ako audiopamäť je použitý IO ISD 1420, s maximálnou dĺžkou záznamu 20 sekúnd a hornou frekvenciou zaznamu cez 3 kHz. Opakovač neobsahuje žiadne diaľkové ovládanie a ani iné "features", nakoľko každá ďaľšia súčiastka by mohla spôsobiť nestabilitu pri silnom VF poli. Aby to vôbec fungovalo, je  nutné použiť obojstranný plošný spoj, strana súčiastok je zem.
 
Na tomto obrázku je osadený plošný spoj zo strany súčiastok:
 
 
Na tomto obrázku je osadený plošný spoj z opačnej strany:
 
 
 
Schému pre Eagle nájdete v prílohe, tu je grafický výstup z Eagle:
 
 
Pre zapnutie záznamu / prehrávania sa nevyužíva VOX, ale jednosmerné napätie cca 0,7V prítomné na "repro" výstupe počas otvorenia SQ. Využil som "vlastnosť" konkrétnej PMR stanice (zlá kvalita výstupného kondenzátora). Pri použití iného typu stanice nemusí táto metóda fungovať.
 
    Aby bolo možné zamedziť neželanému otváraniu opakovača, bol nastavený subtón 15, čo zabezpečuje koexistenciu s ostatnou prevádzkou na tomto kanáli a opakovač neopakuje nič, okrem signálu so subtónom 15. Zároveň ale nastáva problém silnejší vyhráva, ktorý sa prejavuje takto:
- Normálna prevádzka: som 5 km od opakovača, mam navolený kanál 5 a subtón 15, opakovač ma nahraje, po skončení relácie prehraje.
- Silnejší vyhráva: som 5 km od opakovača, mam navolený kanál 5 a subtón 15, opakovač ma nahráva, avšak počas mojej relácie začne niekto 1 km ďaleko od opakovača vysielať bez subtónu alebo s iným subtónom ako 15, tým ma na opakovači "zgumuje", opakovač stratí subtón 15, ktorý určuje kedy sa nahráva a ešte počas mojej relácie súbežne s reláciou gumujúcej stanice začne vysielať to, čo stihol pred gumovaním nahrať. Tomuto sa žiaľ dá predísť len osvetou medzi užívateľmi.
    Opakovač bez problémov funguje od mája 2006, je umiestnený v lokalite Horský park. Spoľahlivo pokrýva Karlovu Ves, Patrónku, Petržalku, Dlhé diely, Ružinov, Dolné Hony, Nové mesto, Poddunajské Biskupice, Rovinku, Bernolákovo, Ivánku pri Dunaji, Vajnory a časť Starého mesta. Samozrejme je možné spojenie aj z Dúbravky, Rače Lamača a Svätého Jura, ale signál už treba "hľadať". Zo záhorskej Bystrice, Devína, Devínskej Novej Vsi už spojenie nie je možné (s ručnou stanicou s originálnou anténou). Počas celej doby prevádzky bola len závada na PMR stanici, začala byt nahluchlá (menej citlivá), asi po údere blesku v okolí, tak bola vymenená za novú, rovnakú...
    
Do počutia na Bratislavskom opakovači.....
 
Teoretické pokrytie vypočítané programom Radiomobile pre klasicku PMR, 0,4 W, anténa "gumka"(-9dBd):
 
 
 
Posledná aktualizácia 14.1.2013
 
ċ
PMR_papagaj.sch
(255k)
Anton Srnka,
8. 3. 2009, 13:39