Moje zariadenia‎ > ‎

50R záťaž s -50dB výstupom pre meranie

Doplnenie umelej záťaže 50Ohm / 50W o merací výstup s útlmom 50dB. 

Potreboval som merať parametre KV vysielača pomocou SDR prijímača, tak som dorobil výstup do starej profi záťaže. Záťaž pozostáva z 6 paralelne zapojených rezistorov 100R / 3W spojených v trojici do série. Doplnil som SMA samicu z vyradenej WiFi, na strane SMA je paralelne 2x 100R SMD (výsledná hodnota 50R) a v sérii medzi 50R na SMA a 50R záťaže sú dva odpory s celkovou hodnotou 7,9kR. Vo výsledku sa to chová pre SDR ako Pí článok, pre KV rádio je vplyv odbočky zanedbateľný. Namerané hodnoty impedancie a útlmu pomocou miniVNA PRO. Pre KV do 52MHz sú hodnoty výborné 50dB, merať sa dá aj na 144MHz, ale tam už je útlm "len" 48,8dB.

Pohlad dnu

Pohlad na konektory

Meranie impedancie na N konektore

Meranie útlmu


Comments