Echolink a Zello

Echolink a Zello na prevádzačoch OM0OUB a OM0OVV

Aktuálne (25.2.2019) je cez aplikáciu Zello možnosť počúvať prevádzku na prevádzačoch OM0OUB a OM0OVV.

Paralelne k Zello je dostupná možnosť počúvať a vysielať na OM0OUB cez rádioamatérsku sieť Echolink.

S možnosťou vysielania cez Zello bez zásadných zmien v aplikácii nepočítam.

Použitý HW:

Netbook EEE901, DC/DC menič MW SD-50A-12, AC/DC MW AD-155A (centrálny zdroj aj pre iné IP zariadenia), 2x 7Ah 12V Pb Accu.

RX/TX OM0OUB - Motorola P110 + Digikeyer + magnetka.

RX OM0OVV - FDC FD-150A + audiotrafo + magnetka.

Zariadenie som financoval prevažne sám, sponzori:

Digikeyer (pôvodný z OM0OUB) od Microham.

Napájanie a konektivita od Radiolan.

Zálohovacie akumulátory od Rhea elektro.

Ďakujem za podporu.

História pripojenia cez Zello na OM0OUB

Počas vianočných prázdnin (dovolenky) som sa rozhodol na základe pozitívnych skúseností na OM0OUE a DMR RX vyskúšať po dlhšej dobe v obsluhovanom režime pripojenie OM0OUB cez sieť Zello. Prvá verzia HW bola hotová a prvé pokusy prebiehali od 8.12. Po Vianociach pribudol v režime RX aj OM0OVV a počas testu bol zapínaný "paralelene" k Zello aj Echolink pre posúdenie, či to netbook zvládne. Aktuálne je v prevadzke štvrtá verzia gateway (pridané OM0OVV, odstránené zemné smyčky a problémy s napájaním z centrálneho zdroja na trvalom QTH, ktoré sa "na stole" neprejavili).

Loudtalks (premenovaný na Zello) bol paralelne s Echolinkom k OM0OUB v obmedzenom režime pripojený od roku 2009 do roku 2012, teda v predandroidových časoch pre využitie s Windows Mobile 5.0 - 6.5. V tých časoch bolo OM0OUB osadené nad Slavínom a PC priamo pripojené do kontroléra prevádzača (samodomo konštrukcia podľa VK5DJ s prerobenými FM1200). V 2012 bol prístup k Zello s gateway spoplatnený a prišla aplikácia Echolink pre android, tak došlo k odstráneniu Zello z PC. Nejaké pokusy v rx režime boli so Zello v roku 2014, ale chýbala možnosť v bezplatnej verzii ovládať trx inak, ako voxom, tak Zello zapadlo do zabudnutia. Táto nevýhoda sa zmenila v roku 2017, kedy pomocou úpravy ini súboru bolo možné prepnúť Zello na PC do režimu gateway aj v bezplatnej verzii a ovládať PTT a SQ cez sériový port. Medzičasom ale došlo k presunu OM0OUB na lepšie QTH - Kamzík, kde je zatiaľ problém s "dostupnou" internetovou konektivitou a tak bol pri presune odstavený PC aj Echolink (a navyše bol okrem duplexera zmenený komplet hw prevádzača).

Porovnanie pripojenia prevádzača pomocou Echolink a Zello na OM0OUB.

Porovnanie na základe vyše trojtýždňovej (prerušovanej) obsluhovanej testovacej prevádzky zo stola v hamshacku. Závery sú z pozície sysopa, užívateľ bude mať určite iný názor :)

Výhody Zello siete voči Echolinku v režime RX/TX:

 • Menšia spotreba batérie a dát na mobile (systém "push" notifikácií).
 • Výrazne vyššia kvalita zvuku.
 • Lepšie pripojenie, prepnutie z Wifi na mobilné dáta a späť prebehne automaticky (Echolink sa odpojí), netreba používať verejnú IP / Proxy / relé ako pri Echolinku.
 • Možnosť počúvať viac skupín (prevádzačov) naraz.
 • Netreba sa registrovať cez Echolink (posielať sken licencie), stačí povolenie od správcu danej skupiny (pri viacerých Zello skupinách kde chcem aj hovoriť to je ale nevýhoda).
 • Možnosť počúvať záznam komunikácie (propertiálny db formát), pokiaľ je užívateľ pripojený, ale v režime "nerušiť" (napríklad počas telefonátu sa komunikácia uloží a po "zložení" sa automaticky prehraje).
 • V závislosti od konfigurácie skupiny možnosť počúvať prevádzku aj pre "nelicencovaných" užívateľov.
 • Jednoduchá možnosť priameho hovoru medzi užívateľmi (ak ich mám v kontaktoch) mimo skupiny, možnosť poslať obrázok a textovú správu s doručením keď sa užívateľ pripojí (bol offline).

Nevýhody Zello siete voči Echolinku v režime RX/TX:

 • V režime Zello Personal (zadarmo) nie je možné užívateľsky prepojiť prevádzače (alebo gateway). Naproti tomu je Echolink prispôsobený primárne pre ľahké spájanie prevádzačov (gateway, clustrov) a ovládanie pomocou DTMF užívateľmi z "rádia" a možnosť pripojiť sa z PC alebo mobilu je ako "bonus".
 • Občasný "preklik" Zello užívateľa, ktorý ak má zapnutý "príjem" viacerých skupín (prevádzačov) a hovorí v niektorej skupine, tak ak sa mu ozve iná skupina (prevádzač), tak sa stáva, že odpovie tom druhom a nie na skupine kde chcel hovoriť (minimálne ho relácia z iného zdrží / zmätie aj keby sa nepreklikol). Aby sa tomuto užívateľ vyhol, musí ručne vypnúť všetky ostatné skupiny (prevádzače) pred začiatkom hovoru (vysielania cez gateway) a po skončení ich zapnúť (a keď tých skupín je 6...).
 • Pre správcu Zello "gateway" to, že musí ručne overiť a povoliť každého, kto chce cez "gateway" hovoriť (pritom obaja musia byť "online" a v rovnakej skupine). Správca Zello gateway tak nesie zodpovednosť kto a čiastočne aj čo cez jeho zariadenie ide. Toto pri Echolinku zabezpečuje na to určený správca a sysop geteway "len" prevádzkuje Echolink "gateway". Užívateľovi Echolinku sa stačí raz zaregistrovať a nemusí riešiť možnosť vysielania pre každý prevádzač, čo pri Zello musí.
 • Priamo z "rádia" nie je možné identifikovať kto cez Zello hovoril (len ak hovoriaci "dá" značku), toto Echolink zvládne pomocou DTMF príkazu vrátane vymenovania pripojených staníc.
 • "Odseknutie" začiatku relácie, aj v prípade detekcie sq cez sériový port. Echolink "odsekne" výrazne menej.
 • V režime Zello Personal (zadarmo) je gateway softvér bez podpory. Občas sa prejaví nejaký ten "bug", napríklad náhodné trvalé neželané zaklúčovanie a prenos audia od užívateľa ktorý o tom nevie (viem o troch prípadoch vrátane mňa).
 • Pre pripojenie sa do Zello skupiny treba vedieť čo hľadať a koho osloviť v prípade že chcem hovoriť (prípadne je skupina s heslom). Informácie o skupine sú "zašité" a nie každý si ich prečíta. Iné to je v Echolinku, pripojené prevádzače sú ľahko nájditeľné (zobrazenie podľa krajiny / kontinentu) a stačí sa pripojiť, informácie sa zobrazujú hneď po pripojení.
 • Závislosť na komerčnej Zello sieti, jej prvkoch, podmienkach, možnostiach, nastaveniach. Zello sieť je navrhnutá pre neamatérov a firmy, preto chýbajú niektoré nastavenia a možnosti, ktoré by "uvítali" rádioamatéri. Echolink je čisto rádioamatérska sieť prispôsobená potrebám rádioamatérov vytvorená rádioamatérmi fungujúca v princípe aj bez potreby pripojenia do internetu v prípade uzavretej rádioamatérskej siete prepojenej na rádioamatérskych pásmach (hamnet).
 • Diskutabilný bod 7 prevádzky amatérskych staníc vo všeobecných povoľovacích podmienkach v závislosti od konfigurácie Zello skupiny.

Záver a plány pre OM0OUB a OM0OVV

Vynovené Zello ma oslovilo a po teste sa budem snažiť skĺbiť výhody oboch sietí. Pre možnosť počúvať (aj zo záznamu počas pripojenia) na viacerých skupinách (prevádzačoch) je Zello super. Voči vysielaniu cez Zello (v aktuálnom stave a verzii) mám ako správca, ktorý je zodpovedný za prevádzku zariadenia výhrady a preto som sa rozhodol túto možnosť vypnúť (zároveň mi skončila dovolenka a možnosť neustáleho dohľadu nad zariadením).

OM0OUB je dostupné aj cez Echolink, takže možnosť vysielania z PC / mobilu tu je. V praxi prevažne ako poslucháč využívam Zello a ak sa chcem zapojiť do debaty na OM0OUB, tak Zello vypnem (alebo len dám do režimu "nerušiť") a pripojím sa cez Echolink, kde viem, že vysielam len kde chcem. A na počet "klikov" je to jednoduchšie, ako vypínať a zapínať Zello skupiny :).

Do Zella pripojené OM prevádzače a odkazy:

DMR RX pre skupiny 231 a 23111

OM0OUB

OM0OUE

OM0OUH (v príprave)

OM0OUW

OM0OVT

OM0OVV

U Martina OM8KT na mhz.sk

Edited 25.2.2018

Contact / kontakt