GIỚI THIỆU VỀ CUỘC THI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

KHOA CƠ BẢN - ĐOÀN TRƯỜNG - PHÒNG CTSV

------------o0o------------
          Được sự đồng ý của BGH Nhà trường, Khoa Cơ bản phối hợp với Đoàn Trường và phòng Công tác Sinh viên tổ chức Hội thi Olympic các môn Khoa học cơ bản, lần thứ nhất - năm 2018, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Nhằm tạo sân chơi bổ ích cho sinh viên trong toàn trường. Đồng thời tạo điều kiện cho GV và SV có cơ hội giao lưu, học tập về các môn Khoa học cơ bản trường Đại học Nông Lâm nói chung.

Qua hội thi nhằm giúp các em củng cố kiến thức đã được học trong suốt thời gian qua để chuẩn bị tốt hành trang cho những năm học sắp tới.

Cuộc thi phải đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công bằng, phù hợp với đối tượng. Công tác triển khai, tuyên truyền cho Cuộc thi phải kịp thời, hiệu quả, thu hút sự tham gia, hưởng ứng tích cực của đoàn viên sinh viên.

II. TÊN GỌI, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN TỔ CHỨC

2.1. Tên gọi hội thi: “Cuộc thi Olympic các môn Khoa học cơ bản, trường Đại học Nông Lâm Huế, Lần thứ nhất - năm 2018”

2.2. Đối tượng dự thi: Tất cả sinh viên đang học tập tại trường Đại học Nông Lâm Huế.

2.3. Thời gian tổ chức hội thi: 27 và 28 tháng 01 năm 2018.

III. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG THI

3.1 Các môn thi: Toán học, Vật lý, Sinh học, Hóa học và Tin học

3.2 Hình thức:

- Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày, với tất cả 3 buổi thi.

- Thi viết cho các môn Toán học, Vật lý, Hóa học và Sinh học;

- Thi trắc nghiệm trên giấy cho môn Tin học.

- Thời gian làm bài thi cho các môn Toán học, Vật lý, Hóa học và Sinh học là 90 phút; môn Tin học là 60 phút.

3.3 Nội dung: Kết hợp giữa kiến thức phổ thông, kiến thức trong môn học đại cương, thực hành và ứng dụng thực tiễn.

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Ban Tổ chức Hội thi sẽ trao giải thưởng cho các cá nhân đạt giải (tiền mặt và giấy khen).

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: Chi đoàn CBGV Khoa Cơ Bản phối hợp với Đoàn trường và Phòng Công tác Sinh viên, Trường Đại học Nông Lâm Huế để tổ chức và thực hiện.


CHI TIT LIÊN H:

Thường trc ban t chc cuc thi: Th.S Hoàng Hu Tình,

Email: hoanghuutinh@huaf.edu.vn

Đin thoi: 0987960907 0918956005.TM BTC Hội thi

Trưởng Khoa Cơ bản