Archiv‎ > ‎Rok 2017‎ > ‎

Oznámení

Hasičský záchranný sbor - POŽÁR STŘECHY - 12.6.2017

přidáno: 13. 12. 2017 7:32, autor: VSVJ Olstynska   [ Aktualizováno 4. 11. 2018 13:10 uživatelem Radek Matyasek ]

Vážení,

nekuřte na chodbách ani schodištích. Nebezpečí požáru hrozí kdekoliv. 

Vlastníci bytových jednotek, informujte prosím své nájemníky, aby nedopalky nebyly vyhazovány z oken a zároveň respektovali zákaz kouření ve společných prostorách domu.

Příčinou vzniku požáru ze dne 12.6. 2017, byla nedbalost při kouření - odhození nedopalku cigarety do blízkosti hořlavých materiálů (odpadků) - viz. příloha.

Děkuje nejen VSJ!

Oprava fasády a mytí oken - od 28.9. 2017

přidáno: 22. 9. 2017 5:39, autor: VSVJ Olstynska   [ Aktualizováno 4. 11. 2018 13:11 uživatelem Radek Matyasek ]

Vážení vlastníci / nájemníci,

koncem měsíce září bude horolezeckou firmou prováděna oprava zdiva / fasády na plášti domu. Po daných opravách (začátkem října) započne mytí vnějších oken. 

Myjí se neotevíratelná okna ve větším pokoji (tzn. velké střední a malé boční).

Žádáme všechny, co mají cokoliv umístěné na parapetu, aby po dobu mytí parapet vyklidili.

Za spolupráci děkujeme!

výbor SVJ

DEZINSEKCE ŠTĚNIC V CELÉM DOMĚ v úterý 19.9. 2017

přidáno: 8. 9. 2017 6:37, autor: VSVJ Olstynska   [ Aktualizováno 4. 11. 2018 13:09 uživatelem Radek Matyasek ]

Prevence v celém domě - dezinsekce štěnic

· Od 7:30 do 10:30 1. až 5. patro

· Od 10:30 do 13:30 6. až 10. patro

· Od 14:00 do 16:30 11. až 15. patro

· Od 16:30 do 19:00 16. až 20. patro

Žádáme vlastníky / nájemníky, aby v danou hodinu byl umožněn přístup do bytů. Vše se Vaší kázní a včasností velmi urychlí.

V případě neumožnění přístupu do jednotky pro zásah deratizace / dezinsekce, si Vás dovolujeme upozornit, že případný další nutný zásah bude zaúčtován majitelům jednotky do následujícího vyúčtování – schváleno na Shromáždění vlastníků domu Olštýnská 607 Praha, dne 27.4. 2017.

Znění zákona: dle § 57 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění:

odst. 1) Běžnou ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci je povinna podle potřeby provádět každá osoba, a to jako součást čištění a běžných technologických a pracovních postupů.

odst. 2) Speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci je povinna podle potřeby ve své provozovně zajistit každá fyzická osoba, která je podnikatelem, právnická osoba a každá osoba při likvidaci původců nákaz, při zvýšeném výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů. Jde-li o obytné místnosti, pobytové místnosti a nebytové prostory nesloužící k podnikání, má povinnost podle věty první vlastník nemovitosti nebo společenství vlastníků a u nemovitosti v majetku České republiky organizační složka státu nebo příspěvková organizace, které přísluší hospodaření s ní.

Během dezinsekce se můžete obrátit na člena výboru pana Miroslava Duchka na tel.č. 602 667 226.

Děkujeme za pochopení a spolupráci!

Výbor SVJ

Deratizace štěnic 26.6.2017, II. vlna + prevence (horních pater)

přidáno: 16. 6. 2017 3:28, autor: VSVJ Olstynska   [ Aktualizováno 4. 11. 2018 13:09 uživatelem Radek Matyasek ]

DERATIZACE ŠTĚNIC - II. vlna + prevence všech bytů od 10 do 20 patra (včetně)

V pondělí 26.6. 2017, od 8 hod. do 18:30 hod. 

V případě neumožnění přístupu do jednotky pro zásah deratizace / dezinsekce, si Vás dovolujeme upozornit, že případný další nutný zásah bude zaúčtován majitelům jednotky do následujícího vyúčtování – schváleno na Shromáždění vlastníků domu Olštýnská 607 Praha, dne 27.4. 2017

Znění zákona: dle § 57 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění: odst. 1) Běžnou ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci je povinna podle potřeby provádět každá osoba, a to jako součást čištění a běžných technologických a pracovních postupů.

odst. 2) Speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci je povinna podle potřeby ve své provozovně zajistit každá fyzická osoba, která je podnikatelem, právnická osoba a každá osoba při likvidaci původců nákaz, při zvýšeném výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichůJde-li o obytné místnosti, pobytové místnosti a nebytové prostory nesloužící k podnikání, má povinnost podle věty první vlastník nemovitosti nebo společenství vlastníků a u nemovitosti v majetku České republiky organizační složka státu nebo příspěvková organizace, které přísluší hospodaření s ní.

Během dezinsekce se můžete obrátit na člena výboru pana Miroslava Duchka na tel.č. 602 667 226.

Za Vaši spolupráci děkuje

Výbor SVJ

Deratizace štěnic 30.5.2017 od 15 hodin

přidáno: 26. 5. 2017 2:35, autor: VSVJ Olstynska   [ Aktualizováno 4. 11. 2018 13:09 uživatelem Radek Matyasek ]

DERATIZACE ŠTĚNIC v úterý 30.5. 2017 od 15 hod. do 18:30 hod.

Nutno ošetřit byty s konečným číslem

  1. Ø     05 a 06 od 10. do 20. patra
  2. Ø     04, 07, 08 od 15 do 20 patra

V případě neumožnění přístupu do jednotky pro zásah deratizace / dezinsekce bude případný další nutný zásah zaúčtován majitelům jednotky do následujícího vyúčtování – schváleno na Shromáždění vlastníků domu Olštýnská 607 Praha, dne 27.4. 2017

Znění zákona: dle § 57 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění:

odst. 1) Běžnou ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci je povinna podle potřeby provádět každá osoba, a to jako součást čištění a běžných technologických a pracovních postupů.

odst. 2) Speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci je povinna podle potřeby ve své provozovně zajistit každá fyzická osoba, která je podnikatelem, právnická osoba a každá osoba při likvidaci původců nákaz, při zvýšeném výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichůJde-li o obytné místnosti, pobytové místnosti a nebytové prostory nesloužící k podnikání, má povinnost podle věty první vlastník nemovitosti nebo společenství vlastníků a u nemovitosti v majetku České republiky organizační složka státu nebo příspěvková organizace, které přísluší hospodaření s ní.

Během dezinsekce se můžete obrátit na člena výboru pana Miroslava Duchka na tel.č. 602 667 226.

Za Vaši spolupráci děkuje

Výbor SVJ

Konzultace s účetními k vyúčtování za rok 2016

přidáno: 15. 5. 2017 2:06, autor: VSVJ Olstynska   [ Aktualizováno 4. 11. 2018 13:11 uživatelem Radek Matyasek ]

Ve středu 17.5.2017 a 24.5.2017 od 18 do 19 hodin, bude v suterénu kanceláře probíhat konzultace s účetními SVJ k vyúčtování za rok 2016. 

Hromadná dezinsekce švábů 28.3.2017 - doplněna FAKTURA 7.4.2017

přidáno: 13. 3. 2017 4:57, autor: VSVJ Olstynska   [ Aktualizováno 4. 11. 2018 13:10 uživatelem Radek Matyasek ]

V úterý 28.3.2017 mezi 8 až 18 hodinou, proběhne v přízemí, restauracích a všech bytech v 1. až 9. patře dezinsekce švábů.

Výskyt švábů byl objeven v 5. patře v listopadu 2016. Ohnisko se stále přesouvá a rozmnožuje z důvodu neukázněných vlastníků / nájemníků, kteří firmu nevpustili do bytu k provedení následného ošetření. Veškerá jejich i naše práce je neúčinná a nákladná pro všechny vlastníky. Zpřísňujeme, a pokud někdo z vlastníků / nájemníků neumožní přístup dle § 57 zákona č. 258/2000 Sb., veškeré náklady tímto spojené budou požadovány po vlastníkovi bytové jednotky.

V případě potřeby se během dezinsekce můžete obrátit na člena výboru pana Duchka tel.č. 602 667 226. Pokud preferujete dopolední, či odpolední návštěvu, zapište vámi zvolený čas včetně telefonního čísla do seznamu na recepci.

Za spolupráci Vám děkuje,

Výbor SVJ

Shromáždění vlastníků v KD Krakov 27.4. 2017 v 19 hod.

přidáno: 1. 3. 2017 1:09, autor: VSVJ Olstynska   [ Aktualizováno 4. 11. 2018 13:30 uživatelem Radek Matyasek ]

Shromáždění vlastníků jednotek se bude konat ve čtvrtek 27.4.2017 v 19 hod., v KD Krakov Těšínská 600/4, 181 00 Praha 8
(prezence od 18:30 hod.) Pokud se shromáždění nemůžete zúčastnit, žádáme Vás o zplnomocnění třetí osoby. Plnou moc naleznete v příloze.

Zároveň bude předáváno vyúčtování za rok 2016! 

Na hojnou účast se těší

Výbor
SVJ

1-8 of 8