Archiv‎ > ‎Rok 2016‎ > ‎

Pozvánka na schůzi shromáždění konané v KD Krakov ve čtvrtek 28.4. 2016 v 19 hod.

přidáno: 13. 4. 2016 3:04, autor: VSVJ Olstynska   [ Aktualizováno 11. 2. 2017 7:54 uživatelem Radek Matyasek ]

Vážení vlastníci jednotek,

zveme Vás na shromáždění Společenství, které se koná ve čtvrtek 28. dubna 2016 v 19 hodin v Kulturním domě Krakov – sál v přízemí, Těšínská 600, Praha 8. (autobus 102, 177 zastávka Krakov)

Registrace účastníků bude probíhat od 18:30 h. Sál přístupný a přítomnost výboru od 18:00 h.

Pořad jednání schůze shromáždění:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti

2. Volba orgánů shromáždění, kontrola usnesení shromáždění 2015

3. Projednání a hlasování o přijetí nových stanov společenství vlastníků jednotek *

4. Zpráva výboru SVJ a KK o činnosti od předchozího shromáždění vlastníků

5. Zpráva o výsledcích hospodaření za rok 2015, rozpočet na rok 2016 a 2017 *

6. Schválení nové firmy pro vedení mzdového účetnictví, úklid, četnosti mytí oken firmou

7. Návrh plánu oprav na roky 2016 a 2017, schválení *

8. Volba členů výboru a KK společenství vlastníků jednotek

9. Schválení koeficientů pro vyúčtování dle nových stanov, výše příspěvků do fondu dlouhodobých oprav, odměn orgánů SVJ

10. Usnesení, schválení roční uzávěrky za rok 2015, rozpočtu na rok 2016 a 2017 11. Rozprava – dotazy zaslané předem na e-mail SVJ svjsol@email.cz nebo předané na recepci do

24. 4. 2016 budou zodpovězeny přednostně

Na schůzi shromáždění bude projednáváno především přijetí nových stanov společenství zpracovaných dle požadavků právní úpravy účinné od 1. 1. 2014 vyžadující jejich přijetí nejpozději do konce roku 2016

Aby bylo shromáždění usnášeníschopné, je potřebná účast nadpoloviční většiny podílů vlastníků. Považujte, proto prosím svoji účast za velmi důležitou!

Pokud se nemůžete dostavit sami, pověřte osobu, která Vás bude zastupovat na základě plné moci. Vyplněnou a podepsanou plnou moc zašlete prosím na adresu SVJ či pošlete barevně kvalitně naskenovanou na e-mailovou adresu SVJ - svjsol@email.cz, nebo předejte do recepce do 27. 4. 2016. Případně se plnou mocí může prokázat zmocněná osoba přímo na shromáždění. Podpisy zmocnitele a zmocněnce na plné moci nemusí být úředně ověřeny.

Podrobné informace ke shromáždění naleznete v příloze 1a Pozvánka na shromáždění 2016. Plné moci v přílohách 1b, 1c, 1d - prosím vyberte plnou moc dle vaší konkrétní situace v zastupování!

Těší se na Vás!

Výbor SVJ


ĉ
Radek Matyasek,
13. 4. 2016 3:04
ĉ
Radek Matyasek,
13. 4. 2016 3:04
ĉ
Radek Matyasek,
13. 4. 2016 3:04
ĉ
Radek Matyasek,
13. 4. 2016 3:04
ĉ
Radek Matyasek,
13. 4. 2016 3:04
Comments