Archiv‎ > ‎Rok 2015‎ > ‎

Korespondenční hlasování Společenství vlastníků jednotek Olštýnská 607

přidáno: 19. 6. 2015 2:30, autor: VSVJ Olstynska   [ Aktualizováno 16. 2. 2016 14:05 uživatelem Radek Matyasek ]

Vážení majitelé,


pondělní shromáždění nebylo usnášeníschopné, proto proběhla pouze prezentace všech bodů mimo hlasování. Shromáždění se vyjádřilo pro postup korespondenčního hlasování, ve lhůtě do 30-ti dnů po konání shromáždění. 


V přílohách naleznete veškeré podklady, které byly na shromáždění prezentované a jsou potřebné pro rozhodnutí vlastníků.


Hlasovací formuláře obdrží vlastníci do schránek v domě. Nebydlícím bude zasláno emailem, poštou, nebo si je mohou vytisknout zde -viz příloha (hlasovací formulář). 


Žádáme Vás, o jejich včasné vyplnění a zaslání zpět na adresu výboru SVJ Olštýnská 607/1, 181 00 Praha 8, nebo na emailovou adresu společenství svjsol@email.cz.


Děkujeme za spolupráci.


VSVJ

ĉ
Radek Matyasek,
19. 6. 2015 3:03
Ĉ
Radek Matyasek,
19. 6. 2015 3:01
ć
Radek Matyasek,
19. 6. 2015 3:01
ć
Radek Matyasek,
19. 6. 2015 3:01
Ċ
Radek Matyasek,
19. 6. 2015 3:04
ć
Radek Matyasek,
19. 6. 2015 3:01
Ĉ
Radek Matyasek,
19. 6. 2015 3:02
ĉ
Radek Matyasek,
19. 6. 2015 3:03
Ċ
Radek Matyasek,
19. 6. 2015 3:02
Ĉ
Radek Matyasek,
19. 6. 2015 3:03
ĉ
Radek Matyasek,
19. 6. 2015 3:05
Ċ
Radek Matyasek,
19. 6. 2015 3:02
Comments