Archiv‎ > ‎

Rok 2011

111220 - zápis ze schůze VSVJ

přidáno: 3. 4. 2012 22:47, autor: Jana Pokorná   [ Aktualizováno 16. 2. 2016 14:03 uživatelem Radek Matyasek ]

Zápis ze schůze výboru společenství vlastníků jednotek

konané dne 20. prosince 2011

 

Přítomni: I. Coufalíková,  H. Viternová, R. Víšek, L. Kvasničák, J. Pokorná

 

 

 

Předání dokumentace

Pan Novák předal:

telefonní přístroj včetně příslušenství, 2 kouřová čidla, klíč od protipožárního hlásiče, sklíčka k protipožárním hlásičům, CD „protipožární“ s půdorysy pater

složka ALGIZ s revizními zprávami za rok 2010 a měsíčními zprávami za rok 2011,

složka „údržba“: certifikáty vodoměrů,  certifikáty všech obchodních a podružných měřidel,

složka „kolaudace 2002“

složka „technická zpráva domu“: opravy hlavic, oprava střechy, přístřešek ke kontejnerům

klíče od kanceláře a skříně

 

Ceny tepla

Dodavatel nás vyzval k podepsání dodatku s dalším zvýšením ceny. V lednu proběhne jednání s dodavatelem, BD Troja, a též s BD Zálesi.

 

Předpisy záloh

Budou  vyhotoveny nové předpisy záloh v souladu s novými pravidly.

 

Okno v recepci

Bude řešeno ve spolupráci s panem Herbstem s ohledem na bezpečnost a náklady.

Úkol pro R. Víška.

 

 

 

 

 

Zapsala:  J. Pokorná

Ověřila: Ing. I. Coufalíková

Zpráva o hospodaření za období leden - září 2011

přidáno: 5. 1. 2012 3:17, autor: Jana Pokorná   [ Aktualizováno 16. 2. 2016 13:37 uživatelem Radek Matyasek ]

Na shromáždění vlastníků konaném dne 12. prosince 2011 byla prezentována zpráva o hospodaření od počátku roku do 30. září 2011.

Zpráva kontrolní komise pro shromáždění vlastníků - 12. 12. 2011

přidáno: 1. 1. 2012 11:42, autor: Jana Pokorná   [ Aktualizováno 11. 6. 2012 6:55 uživatelem Radek Matyasek ]

ZÁPIS ze shromáždění vlastníků - 12.12. 2011

přidáno: 16. 12. 2011 6:00, autor: Jana Pokorná   [ Aktualizováno 11. 6. 2012 6:55 uživatelem Radek Matyasek ]

USNESENÍ ze shromáždění vlastníků - 12. 12. 2011

přidáno: 16. 12. 2011 5:58, autor: Jana Pokorná   [ Aktualizováno 11. 6. 2012 6:55 uživatelem Radek Matyasek ]

Návrh změny stanov

přidáno: 7. 12. 2011 0:35, autor: Jana Pokorná   [ Aktualizováno 11. 6. 2012 7:04 uživatelem Radek Matyasek ]

Text upravených stanov k projednání na shromáždění vlastníků dne 12. prosince 2011.

Pravidla pro stanovení příspěvku ... - doplnění textu

přidáno: 5. 12. 2011 23:22, autor: Jana Pokorná   [ Aktualizováno 11. 6. 2012 7:04 uživatelem Radek Matyasek ]

Ke konci odstavce byla doplněna věta "K těmto podílům se též připočítá podíl na jednotkách, které jsou ve vlastnictví SVJ." Nové znění:
IV. Příspěvek na náklady na správu domu a pozemku a pro rozúčtování nákladů

 

Vlastník (spoluvlastník) jednotky přispívá  na náklady na správu a provoz domu a pozemku, uvedené v souladu se zákonem, Prohlášením vlastníka, Stanovami společenství  a těmito pravidly podle spoluvlastnických podílů na společných částech domu. K těmto podílům se též připočítá podíl na jednotkách, které jsou ve vlastnictví SVJ.

Návrh na změnu obsahu Prohlášení vlastníka

přidáno: 5. 12. 2011 23:13, autor: Jana Pokorná   [ Aktualizováno 11. 6. 2012 7:05 uživatelem Radek Matyasek ]

V příloze je text, který bude projednáván na shromáždění vlastníků dne 12. prosince 2011

Pravidla pro stanovení příspěvku vlastníků jednotek na náklady na správu a provoz domu a pozemku, pro stanovení záloh na služby a pro rozúčtování nákladů

přidáno: 2. 12. 2011 14:18, autor: Jana Pokorná   [ Aktualizováno 11. 6. 2012 7:05 uživatelem Radek Matyasek ]

V příloze je návrh textu "pravidel" pro pojednání na shromáždění vlastníků dne 12. prosince 2011.

Shromáždění vlastníků - 12. prosince 2011

přidáno: 27. 11. 2011 9:04, autor: Jana Pokorná   [ Aktualizováno 11. 6. 2012 6:56 uživatelem Radek Matyasek ]

Vážení vlastníci,

zveme Vás na shromáždění Společenství domu Olštýnská 607, Praha, které se koná v pondělí 12. prosince 2011 od 19.00 hodin v Kulturním domě Krakov (dopravní spojení autobusem č. 102, 177 do zastávky Krakov). Registrace účastníků začne v 18.30 hod.

1-10 of 27