Aktuálně‎ > ‎

Shromáždění vlastníků jednotek v úterý 23.4.2019 od 19 hod. KD Krakov

přidáno: 6. 4. 2019 19:28, autor: VSVJ Olstynska

POZVÁNKA na schůzi shromáždění Společenství vlastníků domu Olštýnská 607, Praha 

Vážení vlastníci jednotek, zveme Vás na shromáždění Společenství vlastníků, které se koná v úterý 23. dubna 2019 od 19:00 hodin v Kulturním domě Krakov – sál v přízemí, Těšínská 600, Praha 8. (autobus 102, 177 zastávka Krakov).

Registrace účastníků bude probíhat od 18:30 h. Sál přístupný a přítomnost výboru od 18:00 h.

Aby bylo shromáždění usnášeníschopné, je potřebná účast nadpoloviční většiny podílů vlastníků. Považujte, proto prosím svoji účast za velmi důležitou! 

Pokud se nemůžete dostavit sami, pověřte osobu, která Vás bude zastupovat na základě plné moci.

Předem všem děkujeme za hojnou účast, či alespoň udělení plné moci.

Výbor SVJ

Ċ
VSVJ Olstynska,
18. 4. 2019 0:05
ĉ
VSVJ Olstynska,
17. 4. 2019 23:50
ĉ
VSVJ Olstynska,
17. 4. 2019 23:50
ĉ
VSVJ Olstynska,
17. 4. 2019 23:59
ĉ
VSVJ Olstynska,
17. 4. 2019 23:50
ć
VSVJ Olstynska,
17. 4. 2019 23:58
Ĉ
VSVJ Olstynska,
17. 4. 2019 23:59
Ċ
VSVJ Olstynska,
17. 4. 2019 23:59
Ċ
VSVJ Olstynska,
17. 4. 2019 23:58
Ċ
VSVJ Olstynska,
17. 4. 2019 23:58
Ċ
VSVJ Olstynska,
17. 4. 2019 23:58
Ċ
VSVJ Olstynska,
17. 4. 2019 23:58
Ĉ
VSVJ Olstynska,
17. 4. 2019 23:58
ĉ
VSVJ Olstynska,
17. 4. 2019 23:58
Ċ
VSVJ Olstynska,
11. 4. 2019 7:12
ĉ
VSVJ Olstynska,
17. 4. 2019 23:58
Ċ
VSVJ Olstynska,
17. 4. 2019 23:58
ĉ
VSVJ Olstynska,
17. 4. 2019 23:58
Comments