Setkávání‎ > ‎LEGO klub‎ > ‎

LEGO hry

Na této stránce budou postupně zveřejňovány hry, které na LEGO klubu s dětmi hrajeme. Všechny hry mají jedno společné – k jejich realizaci je potřeba hromada LEGA :-)
 
Pokud máte nějaké vlastní nápady na hry s LEGEM, můžete je posílat na adresu dalimil.stanek@cb.cz a mohou zde být zveřejněny.  
  

Lego aktivity  

Příprava:
Vedoucí dopředu připraví: (1) krabičky plné různých lego kostiček – podle počtu týmů; (2) kartičky se slovy
 
Instrukce:
Hráči jsou rozděleni na týmy. Každý tým má k dispozici na stole hromádku různých lego kostiček. Hráči v týmu si zvolí pořadí, ve kterém budou stavět. Z každého týmu přijde první hráč a vylosuje si kartičku se slovem. Jeho úkolem je svému týmu z lega postavit to, co bylo napsáno na kartičce tak, aby to ostatní uhádli. Jakmile slovo uhádnou získají body a může jít další. Týmy hrají současně a jejich úkolem je v časovém limitu (nebo dokud zbývají kartičky) nasbírat co nejvíce bodů.
 
Varianta:
Je možné vytvořit/mít sady různě obtížných slov různě bodově ohodnocené. Každý hráč si potom může vybrat, zda-li chce jednoduché slovo za jeden bod, nebo těžké slovo za tři body.
 

Lego odhad

Lze hrát v mnoha různých obměnách
 
  • Množství: Zavařovací sklenice plná legových kostek (jeden druh nebo více druhů) + odhad kolik je tam kostek
  • Vzdálenost: Každý hráč dostane za úkol postavit metr vysokou věž z lego-kostiček (varianta: můžete skládat kostičky na zemi vedle sebe). Kdo bude nejblíž jednomu metru?
  • Hmotnost: Každý hráč má za úkol vybrat kostky a poskládat je do nějakého tvaru tak, aby celá stavba vážila 0,5 kg / 1 kg / 2 kg... 
 
 
 

 

Lego dráha pro kuličku

 
Instrukce:
Hráči jsou rozděleni na týmy (lze hrát i na jednotlivce). Každý tým/hráč dostane na začátku hry malou kuličku. Jeho úkolem je postavit z lega pro kuličku dráhu. Cílem je, aby se kulička pohybovala co nejdelší dobu po dráze bez zastavení. Kulička se musí pořád pohybovat po legových kostkách. Na stavbu je určen časový limit (30 až 45 min). Po uplynutí času má každý tým/hráč tři pokusy pustit kuličku po dráze. Vedoucí stopuje, jak dlouho se kulička vydrží pohybovat. Ten, kdo získá nejdelší čas, je vítězem.
 
Cíl:
Postavit co nejdelší a co nejpomalejší dráhu pro kuličku
 

 

Lego cvrnkaná

Příprava
Vedoucí z lega sestaví ploché kostky, které se budou dát jednoduše cvrnkat. Pro každého hráče vybere 10 až 15 kostek jedné barvy.
 
Instrukce:
Hráči se rozestaví okolo stolu a každý si před sebe do řady vyskládá vš
echny své barevné kostky. Každý hráč může při svém tahu jednou cvrnknout do kostky své barvy. Snaží se srazit svými kostkami kostky všech svých spoluhráčů, tak aby jeho kostky zůstaly na stole jako poslední.
 
Cíl hry: 
Zůstat se svými kostkami na stole co nejdéle
 
 
Obr.1. Hra pro 4 hráče                                                      
 
 
Obr. 2. Hra pro 8 hráčů 
 
 

Lego policie a zloději

 
Příprava:
Vedoucí seskládá základové desky silnic do libovolného tvaru a ohraničí silnice dvěma vrstvami legových kostek. Vznikne tak kluzká dráha se zatáčkami a křižovatkami. Dále vedoucí nachystá ploché placaté kostičky, které se budou dobře po silnicích pohybovat.
 
 
Instrukce:
Hráči jsou rozděleni na policii a zloděje. Zloději (2 až 3 hráči) mají za úkol dostat se z jednoho konce města (banka) na druhý konec (doupě). Ostatní hráči představují policii, která se snaží zloděje dopadnout a zneškodnit. Každý hráč má k dispozici jednu legovou kostičku, kterou pohybuje cvrnkáním. Všichni hráči mají dva životy. Hráč ztrácí život ve chvíli, kdy je jeho kostička vystřelena mimo hrací plochu, nebo ve chvíli, kdy do ni protihráč nabourá. Cílem policie je tedy trefit se do figurky zloděje. Cílem zloděje je utéci policii, popřípadě jich co nejvíce zneškodnit.
 
 
 
Cíl hry: 
Zloděj se snaží dostat do doupěte.
Policie se snaží sestřelit zloděje.
 
 
 

Lego překážková dráha pro auta

Příprava:
Vedoucí postaví z lega překážkovou dráhu pro auta. Základem dráhy mohou být základové desky – silnice, nebo se dá jezdit i po stole. Dráha je tvořena různými překážkami (skokanský můstek, slalom, bludiště, prudký kopec nahoru, úzká římsa...).
 
Instrukce:
Hra má dvě fáze:
(1) Každý hráč dostane nejdříve za úkol postavit si vlastní závodní auto. Musí ho sestrojit tak, aby bylo schopné projet překážky, které hráči na dráze vidí. Je důležité, aby nepostavili auto příliš velké, pak by neprojelo bludištěm, nebo příliš malé, potom by propadlo na římse. K přední části auta si každý hráč přiváže půl metru dlouhý vlasec, nebo tenký provázek.
(2) Každý hráč má tři pokusy, během kterých má za úkol své auto provést přes všechny překážky. Je zakázáno se aut dotýkat rukama. Autem se pohybuje pouze tak, že ho hráč táhne na provázku. Pokud narazí do překážky, vyjede z trasy nebo se převrátí, vrací se na start nebo k nějakému určenému místu. Kdo bude mít nejrychlejší čas?
 
 
Cíl hry:
Projet s vyrobeným autem co nejrychleji překážkovou dráhu.  
 
 
Další varianty:
Hráči sami v úvodní fázi hry staví jednotlivé překážky (je vhodné hrát ve chvíli, kdy už hru jednou hráli a vedoucí jim ji postavil)
 
Obr. Ukázky jednotlivých překážek
 
 
 
 
 
 

 

Lego make and brake

 
 
 
 
 
 
 

 

Lego bludiště

Příprava:
Pro každý tým vedoucí připraví jednu velkou základovou desku z lega. Deska je ze všech stran ohraničena jednou řadou kostek, ve kterých jsou díry pro vstup a výstup z bludiště.
 
Instrukce:
Hra má dvě fáze
(1) Každý tým dostane časový limit (cca 10 minut), ve kterém mají za úkol na základové desce vybudovat z lego kostiček bludiště. Cesty v bludišti musí mít takovou
velikost, aby jimi projela kulička, kterou budete potřebovat v druhé části hry.
(2) Jakmile mají týmy bludiště vytvořené, tak si je
navzájem vymění. Každý tým vybere jednoho svého zástupce, který bude mít za úkol projet s kuličkou celé bludiště. Zástupce týmu vezme bludiště do ruky. Nesmí se dotýkat kuličky. Jediný způsob, jakým může kuličkou pohybovat, je naklánění bludiště.
 
Cíl:
Který tým rychleji provede kuličku cizím bludištěm.
 
 
 

 

Lego Braillovo písmo

 
Příprava:
Vedoucí vyrobí pro každého hráče destičku, na kterou z lega napíše jedno slovo.

Instrukce

Víte, že i lidé, kteří nevidí mohou číst? Víte, jak čtou? Mají na to speciální písmo, které se čte tak, že přes něj přejíždíte prstem a nahmatáte ho. Je tvořeno malými výstupky, které jsou trochu podobné lego „čudlíkům". Jmenuje se Braillovo písmo. Dnes si takovéto čtení vyzkoušíme. Budete mít zavázané oči a dostanete každý legovou destičku, na které je z lega napsán nápis. Vaším úkolem je nápis co nejrychleji poslepu přečíst.

Cíl hry
Co nejrychleji nápis přečíst
 
Varianty
Děti jsou rozděleny na týmy. Každý tým dostane stejnou sadu destiček se slovy. Když všichni v týmu slova vyluští, mají je za úkol poskládat vedle sebe do smysluplné věty (stále mají zavázané oči).
 
Na destičkách nemusí být vždy jen slova, hráči klidně mohou poznávat i obrázky (domek, žebřík, postel...). 
 

Lego Babylonská věž

 
Příprava:
Vedoucí vysype doprostřed klubovny na zem hromadu základních kostiček lega

Instrukce:
Každý z hráčů má za úkol postavit co nejvyšší věž z Lego kostek. Časový limit 2–10 minut (podle toho, kolik máte kostek, času a jak chcete, aby byly věže vysoké). Je zakázáno si navzájem věže bořit.
 
 
 
 
 

Lego „člověče, nezlob se“

Příprava:
Vedoucí postaví z lega herní plán pro hru „člověče, nezlob se“ (je možné plán různými způsoby obměnit – pro víc hráčů, delší trasy, překážky na cestě) a nachystá hrací figurky a kostku.
 
 
Instrukce:
Hraje se jako klasické „člověče, nezlob se“.
 
 
 

Lego logická úvaha (1)

Příprava:
Podle nákresu připravíte herní plán.
 
Instrukce:
Farmář má 9 ohrádek, ve kterých chová králíky. V každé ohrádce běhá jeden králík. Farmář prodal čtyři králíky a potřeboval tak snížit i počet ohrad. Poraďte mu, jak má vytvořit pět ohrad pro zbylé králíky s tím, aby odebral co nejméně plotů, a aby zůstaly všechny ohrádky stejně velké.
 
 

Lego logická úvaha (2)

Příprava:
Podle nákresu připravíte herní plán.
 
Instrukce:
Bača pásl ovce na pozemku, který byl obehnán 10 stejnými ploty. Potom ale baču požádal soused, zda by se nepostaral také o jeho ovce. Bača tedy najednou měl na starosti dvojnásobný počet ovcí, ale v ohradě bylo málo místa. Bača zjistil, že má ve stodole k dispozici pouze dva náhradní ploty. Podaří se mu s nimi zdvojnásobit velikost ohrady pro ovce? Poradíte mu?

Lego logická úvaha (3)

Příprava:
Podle nákresu připravíte herní plán.
 
Instrukce:
Král leží na smrtelné posteli a má čtyři syny. Rád by jim spravedlivě rozdělil své království. Tvar království vidíte před sebou, je ohraničeno velkou zdí.              
V království jsou čtyři velká města. Poraďte králi, jak má rozdělit území menšími zídkami mezi dědice tak, aby každý získal jedno velké město a zároveň měli všichni stejně velké území.
Smíte použít pouze znázorněný materiál.
 
 
 
 
 

Lego pexeso

Příprava:
Vedoucí vybere 20 různých párů kostiček.
Páry mohou být úplně stejné, nebo mohou
mít stejný tvar ale různou barvu.
 
Vedoucí připraví herní plán, který se skládá
z totožných přihrádek do kterých se kostičky
mohou vložit a zavřít.
 
 
Instrukce:
Hra se hraje jako klasické pexeso. Děti hledají
dvojice kostiček. Hru můžete oživit tím, že každou
kostičku, kterou odhalí zvednou, všem ukážou a nějak
ji pojmenují.
 
 
 

Lego společná stavba

Příprava:
Vedoucí připraví hromadu kostek lega a vymyslí
různé předměty, které dá za úkol dětem postavit.
(např.: auto, dům, loď, helikoptéra...)
 
Instrukce:
Rozdělte se na dva týmy. Každý tým má za úkol
postavit daný objekt z dostupných kostek. Během
stavby spolu nesmíte mluvit a musíte se v přidávání
kostek střídat, podle předem daného pořadí.
 
Indikace:
Spolupráce v týmu.
 
 
 

Co je to za kostku a k čemu je?

Příprava:
Vedoucí připraví hromadu kostek lega. Kostky by měli
být co možná nejrůznější. Mělo by tam být k dispozici
i několik velmi speciálních dílků.
 
Instrukce:
Každý si z daných kostek vybere jednu až tři kostky,
které jsou mu nějakým způsobem sympatické, které
se mu líbí nebo mu přijdou zvláštní. Každý by si měl
vybrat nějakou jinou.
Každý postupně představí své kostičky. Zkusí je popsat
a dát jim nějaké jméno. Dále má za úkol vymyslet alespoň
tři věci, k jejichž stavbě by každou kostičku využil. Pokud
sám neví mohou mu ostatní radit.
 
 
Indikace:
Poznávání nových kostiček
 

Lego kymova hra

Příprava:
Vedoucí na tác připraví 20-30 různých lego kostek
a zakryje je šátkem, aby nebyli vidět.
 
Instrukce:
Tác s zakrytými kostkami se přinese před děti a na
1-3 minuty se šátek oddělá. Všichni si v daném čase
mají za úkol zapamatovat co nejvíc kostek, které jsou
na táce. Potom se kostky zakryjí. Vedoucí k nim přidá
10-20 dalších kostek, které tam předtím nebyli. Potom
postupně vytahuje kostky jednu po druhé a děti mají
za úkol říci, jestli ta kostka byla na táce nebo jestli je
tam přidaná. Kdo má nejlepší paměť?
Indikace:
Poznávání nových kostiček
Rozvoj paměti
  

Rozpoznání biblických příběhů

Příprava:
vedoucí připraví dopředu kartičky s názvy známých
biblických příběhů a nachystá krabice s Legem.
 
Instrukce:
Dorostenci jsou rozděleni na několik týmů. Z každého
týmu jde vždy jeden za dveře. Ostatní si vylosují kartičku
a mají tři minuty na to, aby postavili daný biblický příběh.
Po třech minutách se vrátí člen jejich týmu z poza dveří
a hádá co postavili za příběh. Stavitelé nesmí mluvit.
Pokud dotyčný uhádne příběh hned dostává skupina 3 body,
pokud dlouho neví může skupinka něco ke stavbě přistavět
a potom získávají za uhádnutí jen 2 body. Pokud dotyčný
stále neví mohou začít stavbou pohybovat a hrát tak onen
biblický příběh. Pokud to uhádne až s touto nápovědou
získává skupina 1 bod.
 
Indikace:
Skupinová práce
Opakování biblických příběhů
 
 
  

Strategická dobývací hra

Potřeby:
- hrací plocha = jedna zelená základní deska
- pro každého hráče jeden panáček
- materiál na stavbu zdí = různě dlouhé tenké kostičky

Cíl hry:
Dostat celou svou skupinku na druhou stranu
hrací plochy a zabránit druhé skupině, aby byla rychlejší.

Postup:
Přípravná část
- děti se rozdělí do dvou skupin, každý dostane svého panáčka
- materiál na zeď je rozmístěný mimo místnost, kde se hraje 
  a děti si pro něj musí doběhnout, s každým kouskem se vracejí
  ke hrací ploše

Dobývací část:
- panáčci se pohybují za sebou, zadní vždy udělá krok vpřed tím,
  že ostatní přeskočí
- 1 tah – buď se posouvají panáčkem, nebo staví zeď, kterou
  blokují protihráče
- co nesmí: zablokovat cestu na druhou stranu úplně, vždycky
  musí zůstat aspoň jedna cestička; zastavět panáčky do ohrádky
- do boků se posouvají tak, že poslední panáček si před prvního
  stoupne kolmo, nebo vedle něj bokem
- když se skupiny střetnou, ta, co přišla jako první, může tu druhou přeskočit


 
 
 
 
 
Comments