Tervetuloa Olkkari 2012 -hankkeen kotisivuille!

Olkkari 2012 – Oppaita liiketalouden ja kaupan alan näyttötutkintoihin on kolmen oppilaitoksen yhteishanke, jonka tarkoituksena on selkeyttää näyttötutkintoprosessia tutkinnon suorittajille, työpaikka-ohjaajille sekä työelämän arvioijille.

Näyttötutkinnon perusteiden mukaan useassa liiketalouden ja kaupan sekä tietotekniikan näyttötutkinnoissa työelämässä tapahtuvaa ammattitaitovaatimusten mukaista osaamisen osoittamista voidaan täydentää dokumenteilla, jotka arvioituina ovat osa tutkinnon suorittajan suorituksia. Lausunnot ja arvioidut dokumentit muodostavat arviointiaineiston. Mallien ja ohjeistusten avulla tutkinnon suorittajaa pystytään paremmin ohjaamaan henkilökohtaistamisen prosessissa tutkinnon perusteet huomioiden.
Tutkinnon järjestäjät, tutkinnon suorittajat ja näyttöympäristöinä toimivat työpaikat tarvitsevat ohjeistusta, milloin osaamisen täydentävää dokumentaatiota voidaan käyttää, millaisia dokumenttien tulee olla ja miten tutkinnon perusteiden määrittämä osaamistaso huomioidaan dokumenttien valinnassa. Yhtenäinen ohjeistus turvaa tutkinnon suorittajille tasalaatuisen ohjauksen ja arvioinnin sekä lisää tutkinnon suorittajan varmuutta näyttötutkintoaineistonsa kokoamisessa. Se helpottaa tutkinnon suorittamisen henkilökohtaistamista ja tukee tutkinnon suorittamisen prosessin etenemistä.

Tämä on Olkkari 2012 -hankkeen ydin.