Første fase  Poltikk  Letefasen  Ulykker  Platformene  Teknologi    Fremtiden
 OLJENORGE 1950 - 2050

Sleipner i oppadgående sol.
Foto: Statoil

100 år med velstand

I løpet av en periode som vil strekke seg over hundre år nyter nordmenn godt av en utrolig utvikling, både når det gjelder velstand og teknologi.

Fra begynnelse på 1970-tallet har oljenæringen skapt verdier for godt over 8000 milliarder kroner, målt i dagens pengeverdi. I 2009 sto petroleumssektoren for 21 prosent av verdiskapingen i Norge.

Bli med på en reise i Oljenorges historie, fra de første undersøkelsene på 1950-tallet til Nordsjøen er tom for olje rundt 2050.