1. Introducció

Ens introduirem en un viatge a través del temps on posarem a prova els nostres coneixements sobre la Prehistòria, l'Antic Egipte i l'Antiga Grècia.
Per això ens converirem en autèntics historiadors/es i arqueólegs/arqueòlogues amb una missió:
 
  •  Conèixer la vida d'ultratomba d'aquests períodes:
  1. Què creien que hi havia després de la mort?
  2. Què feien amb els cossos dels difunts?
  3. Tenien déus o esperits relacionats amb la mort i la vida després de la mort?
  4. Quins rituals feien quan moria algú?
  5. Quins tipus de tomba i enterrament utilitzaven?
  6. Quines restes es conserven relacionades amb aquest tema?