Aktualności

Najbliższe terminy

ZAWODY I STOPNIA - SZKOLNE

  • czerwiec 2021 r. – rozpoczęcie przygotowywania prac I etapu;

  • do 30 września 2021r. – przesłanie przez Komisje Szkolne do Komitetów Okręgowych listy uczniów biorących udział w zawodach I stopnia Olimpiady;

  • do 31 października 2021 r. – wykonanie przez zawodników prac konkursowych i przekazanie ich Komisjom Szkolnym;

  • do 15 listopada 2021 r. – ogłoszenie wyników zawodów I stopnia przez Komisje Szkolne oraz dostarczenie do Komitetu Okręgowego prac (w formie papierowej i elektronicznej) uczniów zakwalifikowanych do zawodów II stopnia wraz wypełnionymi Kartami Oceny Pracy, protokołem zbiorczym I etapu oraz zgodami na przetwarzanie danych osobowych (decyduje data wpłynięcia pracy do Komitetu). Protokół zbiorczy należy również przesłać w wersji elektronicznej na adres właściwego komitetu okręgowego. Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych zostanie umieszczony na stronie internetowej wraz z Kartami Oceny Pracy.