Aktualności

L Olimpiada Geograficzna 

w roku szkolnym 2023/2024 

Pora na podsumowanie. Zawody II stopnia 50. Olimpiady Geograficznej już za nami.
Wszystkim uczestnikom, ich nauczycielom serdecznie gratulujemy.
Zwycięzcom życzymy powodzenia podczas zawodów finałowych, które już w kwietniu odbędą się w Łodzi.


wyniki na stronę www.pdf

Pora na wyniki I etapu. 

Jutro spotkamy się w zacnym gronie 18 uczniów. Gratulujemy!!

Lista osób zakwalifikowanych do etapu ustnego.pdf

Zawody II stopnia 50. Olimpiady Geograficznej już coraz bliżej. Poniżej publikujemy harmonogram zawodów.

Przypominamy że uczniowie biorący udział w zawodach są zobowiązani mieć ze sobą długopis niebieski lub czarny, linijkę i lupę

Harmonogram_L_Olimpiady.pdf

Zawody Okręgowe L Olimpiady Geograficznej odbędą się pod patronatem licznych instytucji:

Poniżej publikujemy wyniki szczegółowe weryfikacji prac I etapu zawodów L Olimpiady Geograficznej, po odwołaniach uczniów

LOG_Protokół_II_etap_weryfikacja_www_KOToruń_Po_odwołaniu.pdf

Prezydium Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej podjęło decyzję o dopuszczeniu do zawodów pisemnych 2. etapu uczniów, którzy uzyskali 76 lub więcej punktów za pracę pisemną.

Wobec powyższego spośród 110 prac, które poddane zostały weryfikacji w KO Toruń, do następnego etapu zakwalifikowało się 73 uczniów. Gratulujemy!

W imieniu członków Komitetu Okręgowego OG w Toruniu dziękujemy wszystkim uczniom którzy przystąpili
do Zawodów I Stopnia L Olimpiady Geograficznej i włożyli trud w przygotowanie pracy konkursowej.

Poniżej publikujemy wyniki szczegółowe weryfikacji.
Jednocześnie informujemy że w ciągu 5 dni roboczych uczniowie mogą składać odwołania.


LOG_Protokół_II_etap_weryfikacja_WWW_KOToruń.pdf

Przypominamy o zbliżającym się terminie

do 15 listopada 2023 r. – ogłoszenie wyników zawodów I stopnia przez Komisje Szkolne oraz dostarczenie do Komitetu Okręgowego prac (w formie papierowej i elektronicznej) uczniów zakwalifikowanych do zawodów II stopnia wraz wypełnionymi Kartami Oceny Pracy, protokołem zbiorczym I etapu oraz zgodami na przetwarzanie danych osobowych (decyduje data wpłynięcia pracy do Komitetu). Protokół zbiorczy należy również przesłać w wersji elektronicznej na adres właściwego komitetu okręgowego.
(źródło: https://www.olimpiadageograficzna.edu.pl/og-2023-2024/)

Prace olimpijskie prosimy wysyłać na adres: 

Barbara Szyda
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 87-100 Toruń

Poniżej znajdziecie Państwo protokół z zawodów I stopnia
Protokół zbiorczy zawodów szkolnych 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

L Olimpiada Geograficzna


Informator Zawodów

50OG_Informator_2023-1.pdf