Aktualności

Szczegółowe wyniki zawodów 2. etapu 45. Olimpiady Geograficznej w Toruniu


Lista osób zakwalifikowanych do etapu ustnego 2. etapu
45 OG KO ToruńFUNDATORZY NAGRÓD w 2. Etapie 45. OG

 Piotr CAŁBECKI, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 Mikołaj Bogdanowicz, Wojewoda Kujawsko-Pomorski

 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

 dr hab. Marek Kejna, prof. UMK, Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi UMK
 RAFAŁ BRUSKI, Prezydent Bydgoszczy

MICHAŁ ZALESKI, Prezydent Torunia

 Maciej Glamowski, Prezydent Grudziądza


 Europoseł Tadeusz Zwiefka

 Stacja Polarna UMK - Kaffioyra - Spitsbergen/Centrum Badań Polarnych


Jerzy Holc, Prezes Zarządu Firmy EMTORHarmonogram zawodów II stopnia
XLV Olimpiady Geograficznej


Wyniki weryfikacji oceny prac I etapu XLV Olimpiady Geograficznej w roku szkolnym 2018/2019

Tematy prac I etapu 45. Olimpiady Geograficznej

Temat A. Eksploatacja surowców mineralnych i jej przyrodnicze skutki w wybranej gminie

Temat BPorównanie dwóch sąsiadujących ze sobą obszarów – fragmentów jednostek fizycznogeograficznych

Temat C. Sieć transportowa i zróżnicowanie dostępności komunikacyjnej w wybranej gminie

Temat DProjekt jednodniowej wycieczki geobotanicznej