Aktualności


Tematy prac I etapu 45. Olimpiady Geograficznej

Temat A. Eksploatacja surowców mineralnych i jej przyrodnicze skutki w wybranej gminie

Temat BPorównanie dwóch sąsiadujących ze sobą obszarów – fragmentów jednostek fizycznogeograficznych

Temat C. Sieć transportowa i zróżnicowanie dostępności komunikacyjnej w wybranej gminie

Temat DProjekt jednodniowej wycieczki geobotanicznej