LG 2005 Lorenzo Varela

Lorenzo Varela 

Como cada ano, creamos un cartel que encheu aulas e corredores e un folleto biobibliogr´fico que simplifica o traballo de búsqueda de informació para escolares e profesores.