Συμβάσεις έργου - Συμφωνητικό για Φωτοβολταϊκά


Πάνω από ένα έτος έχει περάσει από την υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β 1079/4.6.2009) που πριμοδοτεί την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος έως 10 kWp σε στέγες και δώματα, και ο αριθμός των συστημάτων που εγκαθίστανται αυξάνεται πλέον με ραγδαίους ρυθμούς.

 

Το Πρόγραμμα αφορά ιδιοκτήτες ακινήτων και μηχανικούς που θα αναλάβουν την εγκατάσταση, κοινωνικές ομάδες δηλαδή που υποφέρουν από την οικονομική κρίση και για το λόγο αυτό απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και από τις δύο πλευρές στη μεταξύ τους συνεργασία ώστε να μην δημιουργηθούν σοβαρά και δισεπίλυτα προβλήματα.


Ιδιώτες

 

Επειδή η εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος σε στέγη κοστίζει από 20.000€ έως 45.000€ και το Πρόγραμμα απευθύνεται σε οικογένειες κυρίως της μεσαίας οικονομικής τάξης, τα ανωτέρω ποσά αποτελούν ίσως της οικονομίες μιας ολόκληρης ζωής και δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση να χαθούν άδικα.

 

Για το λόγο αυτό η υπογραφή μιας σωστής σύμβασης έργου θα σώσει από δυσάρεστες καταστάσεις, όπως για παράδειγμα ένα σύστημα που δεν αποδίδει την αναμενόμενη ενέργεια-έσοδα, δεν πληροί τις υποσχόμενες τεχνικές προδιαγραφές, δεν τηρεί τις συμφωνημένες εγγυήσεις ή μέρη του δεν λειτουργούν καν.


 
Μηχανικοί

 

Από την άλλη πλευρά η μειωμένη οικοδομική δραστηριότητα και η παρατεταμένη ύφεση έχουν ωθήσει πληθώρα μηχανικών - εργολάβων στο συγκεκριμένο τομέα, όπου διακινδυνέυουν τις τελευταίες αποταμιεύσεις που τους άφησε η οικονομική κρίση ή καταφεύγουν σε δάνεια, καθώς για να εγκαταστήσει ο μηχανικός ένα σύστημα και να πληρωθεί πρέπει πρώτα να το έχει προπληρώσει (αν όχι ολόκληρο το ποσό ένα ποσοστό του) στους προμηθευτές του.

 

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να είναι σίγουρος, για την περίπτωση που ο ιδιώτης αδυνατεί να αποπληρώσει μέρος ή ολόκληρο το ποσό, ότι θα είναι νομικά κατοχυρωμένος και έτοιμος να διεκδικήσει άμεσα την αμοιβή του (το συντριπτικό μέρος της οποίας είναι κόστος υλικών-εξοπλισμού και όχι κέρδος).
 
Εξίσου σημαντική επίσης και για τις δύο πλευρές είναι η ύπαρξη ενός νομικά ορθού συμβολαίου συντήρησης.
 

Κατοχύρωση Σήματος

 

Μην ξεχνάτε ότι θα πρέπει να κατοχυρώσετε το εμπορικό σας σήμα (επωνυμία) ώστε να είστε καλυμμένοι απέναντι στον ισχυρό ανταγωνισμό που υπάρχει στον χώρο των φωτοβολταϊκών την περίοδο αυτή. Για περισσότερες πληροφορίες μεταφρερθείτε στη σχετική σελίδα για κατοχύρωση εμπορικού σήματος.

 
 

   Συνεργαζόμενες Εταιρείες ΦΒ