Литвин Людмила


 
 
 
  Радимо прочитати:
  
Кузик Б. М., Литвин Л. І.
   К 89
До цілющих джерел рідної землі. Наш край з найдавніших часів і до сьогодення:   Навч. посібник. - Д.: АРТ-ПРЕС, 2006. - 224 с.
   ISBN 966-348-057-2
   У навчальному посібнику з історії «До цілющих джерел рідної землі» системно    викладено періоди історичного розвитку Олександрівського району Кіровоградської    області.
   У книзі ви ознайомитесь з господарською діяльністю, суспільними відносинами, культурою, побутом населення нашого краю. Познайомитесь із видатними    особистостями - людьми, які дійсно творили нашу історію. 
    Посібник розрахований на учнів загальноосвітніх навчальних закладів, учителів, краєзнавців.
 
 
Кузик Б. М., Литвин Л. І.
   К 89 Олександрівські університети: Історія Олександрівської ЗШ І-ІІІ ст. № 3/
   Б. М. Кузик, Л. І. Литвин. -Олександрія: РВА "Світло", 2004. - 408 ст.: іл.
   ISBN 966-95738-0-7
   Книга-фотоальбом що розповідає про історію Олександрівської загальноосвітньої    школи І-ІІІ ст. № 3. Розрахована на широке коло читачів.
 
 
Кузик Б. М., Литвин Л. І.
   К 89
Олександрівські університети: Історія Олександрівської ЗШ І-ІІІ ст. №3 [нариси] /
   Б. М. Кузик, Л. І. Литвин. - Вид . 2-ге, розширене та доповнене. - Д. : АРТ -ПРЕС,    2008. - 560 с.
   ISBN 978-966-348-165-4
   Книга розповідає про історію та сучасність Олександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 3. На їі сторінках читачі зможуть ознайомитися з педагогічними працівниками,  які в різний період навчали учнів , які продовжили своє навчання в багатьох навчальних    закладах України та колишнього СРСР.
   Розрахована на широке коло читачів.
 
 
 
 
Кузик Б. М., Литвин Л. І.
   К89 Джерело вічності. Основи православної культури: [Навч. посіб.]  /
   Б. М. Кузик, Л. І. Литвин. – Вид. 3-тє, випр. й допов. – Д.:    АРТ-ПРЕС, 2009. – 432 с.: іл.
   ISBN 978-966-348-149-4 (вид. 2-ге)
   ISBN 978-966-348-183-8
   На основі православного віровчення цей посібник розкриває нагальну необхідність  та важливість розвитку духовно-морального спрямування людини, допоможе дітям    у визначенні власної життєвої позиції. У посібнику узагальнено основи право славного віровчення, що допоможе людині правильно повести себе в храмі, дасть    відповіді на всі ваші запитання, що допоможуть дійсно пізнати православну віру.
 
 
Кузик Б. М., Литвин Л. І.
   К89
Благовіст. Православна етика : [навч. посіб.]/
   Б. М. Кузик, Л. І. Литвин. – Д. : АРТ-ПРЕС, 2009. – 304 с. + вкл.
   ISBN 978-966-348-184-5
   «Благовіст» – продовження курсу «Джерело вічності. Основи православної  культури» для учнів 9-го класу допоможе тим, хто отримує базову загальну середню освіту, спрямувати свої дії в сучасному суспільстві у відповідності з морально- етичними засадами православної етики. Книга допоможе осмислити вкрай необхідні моральні цінності, такі як Добро, Любов, інші православні чесноти.
   Даний посібник слугуватиме добрій справі – повертатиме громадян до віри  і буде цікавим учням, педагогам, викладачам недільних шкіл, керівникам гуртків,  батькам, широкому колу читачів.
 
 
  
Кузык Б. Н., Литвин Л. И.
   С30 Семья - малая церковь. Книга для душеполезного чтения /   Авторы-составители Б. Н. Кузык, Л. И. Литвин. – Днепропетровск:
   АРТ-ПРЕС, 2011. – 480 с. + вкл.
    ISBN 978-966-348-238-5
    Книга повествует о том, как важно на современном этапе строить взаимоотношения  в православной семье, чтобы они были нравственно здоровыми, долгожизенными и счастливыми. Даются советы святых отцов и современных священников по устройству
отношений в семье и воспитанию детей. Читателю будут интересны духовные советы священников по многим животрепещущим вопросам, встающим перед современной семьей и молодежью. Книга адресована молодым людям, педагогам, родителям.
 
  
 

ЛИТВИН Людмила Іванівна (14.01.1970, смт  Олександрівка) – педагог, краєзнавець, член Національної спілки краєзнавців України (2004). Кандидат педагогічних наук (2010). У 1985 закінчила Олександрівську восьмирічну школу № 3, а в 1987  - Олександрівську середню школу № 1 (із срібною медаллю).  Педагогічну діяльність розпочала у 1987. У 1994 закінчила істо­ричний факультет Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. З 1995 по 2001 - заступник директора з виховної роботи Олександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 2. У 2001 - 2011 та з 2014  - директор Олек­сандрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3. У 2011-2014 - заступник голови Олнександрівської райдержадміністрації.  З 2002  у школі за підтримки колиш­нього учня Б. М. Кузика відкрито унікальний Музей вчителя, кімнату бойової слави, кабінет обслуговуючої праці, кабінет історії, в якому працювала вчителька історії Єгорова Л. П., оновлено шкільну бібліотеку та кабінет української мови і літератури та багато інших кабінетів.  Досліджує тему історії району в роки Великої Вітчизняної війни, історії школи, яку очолює. Співавтор (разом з Б. М. Кузиком) книги «Олександрівські університети (Історія Олександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3)» (2004, 2008, 2 вид.), навчального посібника та контурних карт «До цілющих джерел рідної землі. Наш край з найдавніших часів і до сьогодення», методичного посібника для вчителів «Краєвид» (2006), навчальних посібників «Джерело вічності. Основи православної культури! (2007, 2008, 2 вид., 2009, 3 вид.),   «Благовіст. Православна етика» (2009), «Семья - малая церковь. Книга для душеполезного чтения» (2011). Лауреат премії Б. М. Кузика (2002). Лауреат Кіровоградської обласної педагогічної премії імені В. Сухомлинського (2010).  

Comments