Збірки праць


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

ЗБІРКА ПРАЦЬ ДЕРЖАВНОГО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО РАЙОНУ.  Випуск перший. – Олександрівка, 2002 . – 16 с.: іл.

 

З М І С Т

 

СУХИНА Іван. З історії музейної справи в Олександрівському районі ......................................….3

КІРМАН Віктор. У Бірках люди оселились сім тисяч років тому………................................……….4

ПЕТРЕНКО Іван. Що значить “город”(гіпотеза) …………...............................................……………...5

БІЛОШАПКА Василь. Північна частина Олександрівського району у складі Київського воєводства  ..............................................................................................................................................……….6

КОЛОМІЄЦЬ Микола. Коли визволене село Красносілка? ..............................................................10

БІЛОШАПКА Василь. Є у нас “зоряні рани”.......................................................................................11

БІЛОШАПКА Василь. Клімат краю теплішає ....................................................................................13

БІЛОШАПКА Василь. Рослини з Червоної книги ...............................................................................13

БІЛОШАПКА Василь. А звірини водилось безліч... .........................................................................14

ТИМКО Сергій, ШПИЛЬОВА Ганна, ШУЛИК Інна. Хроніка ..............................................................14

 

Книгу можна скопіювати тут:
 
 

ЗБІРКА ПРАЦЬ ДЕРЖАВНОГО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО РАЙОНУ. –  Випуск другий. – Олександрівка, 2003 . – 35 с.

 

З М І С Т
 
    КІРМАН Віктор. ДО ІСТОРІЇ АМФОРНОЇ КЕРАМІКИ, ЗНАЙДЕНОЇ ПОБЛИЗУ СЕЛА СТРИМІВКИ ............. 3
    БІЛОШАПКА Василь. РЕЛІГІЙНИЙ СВІТОГЛЯД ЖИТЕЛІВ БІРОК - ПОСЕЛЕННЯ ЧАСІВ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ............................................................................................................................................. 6
    КІРМАН Віктор. СИМВОЛІКА КОЗАЦЬКОГО КРАЮ ................................................................................... 10
    ШПИЛЬОВИЙ Костянтин. НОВА СЕРБІЯ В ТОПОНІМАХ КІРОВОГРАДЩИНИ ....................................... 13
    ШЕВЧЕНКО Сергій. НОВОСЕРБСЬКИЙ ПЕРІОД НА КІРОВОГРАДЩИНІ .................................................... 23
    ПЕТРЕНКО Іван. ЕПІЗОДИ РУХУ ОПОРУ ЧАСІВ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ У СЕЛІ ЛЮБОМИРЦІ ... 25
    БІЛОШАПКА Василь, ШКОДА В'ячеслав. ДО ПРОЕКТУ СТВОРЕННЯ ВЕЛИКОГО ІНДІЙСЬКОГО ШЛЯХУ ЧЕРЕЗ... ЗНАМ'ЯНКУ ......................................................................................................................................... 27
     БІЛОШАПКА Василь. ЩЕ РАЗ ПРО ПРОБЛЕМУ ПОХОДЖЕННЯ БОВТИСЬКОЇ ЗАПАДИНИ ................ 28
     ХРОНІКА ....................................................................................................................................................... 30
     НАШІ АВТОРИ ............................................................................................................................................. 32
 

 

ЗБІРКА ПРАЦЬ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО РАЙОННОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ.   Випуск третій. – Олександрівка, 2004 . – 43 с.

 

З М І С Т

 

Іван Петренко (смт Олександрівка). АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РАЙОНУ ТА АРХЕОЛОГІЧНІ РОЗКОПКИ ПОСЕЛЕННЯ БІЛЯ С. БІЛЯЇВКИ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО РАЙОНУ ................................................3

Василь Білошапка (смт Олександрівка). НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ПОСЕЛЕННІ ДОБИ КОЗАЧЧИНИ В СЕЛІ БІРКИ – ВОЛОДІННІ ГЕТЬМАНА БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ............................................................ 8

Василь Білошапка (смт Олександрівка) ІВАН ФУНДУКЛІЙ: ВЧЕНИЙ, ДЕРЖАНИЙ ДІЯЧ, МЕЦЕНАТ (До 200-річчя від дня народження) ……………………..................................................…………... 13

Сергій Шевченко (м. Кіровоград) МІХАЛ ГРАБОВСЬКИЙ І КІРОВОГРАДЩИНА (До 200-річчя від дня народження)................................................................................................................................................. 21

Микола Якимчук (с. Несваткове Олександрівського району) ТАРАС ШЕВЧЕНКО ПОБУВАВ У НЕСВАТКОВОМУ? (До 190-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка)  .......................................................26

Василь Білошапка (смт Олександрівка) ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ РАЙОН У РОКИ НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ ................................................................................................................................. 28

Василь Білошапка (смт Олександрівка) НАРОДНІ ПРОМИСЛИ І РЕМЕСЛА В ОЛЕКСАНДРІВСЬКОМУ РАЙОНІ ........................................................................................................................36

Іван Сухина (смт Олександрівка) З ІСТОРІЇ ОДНОГО МУЗЕЙНОГО ЕКСПОНАТУ ........................ 40

НАШІ АВТОРИ..................................................................................................................................... 41

 

Книгу можна скопіювати тут: http://library.kr.ua/elib/biloshapka/zb_prac2004.pdf

 

 

ЗБІРКА ПРАЦЬ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО РАЙОННОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ. Випуск четвертий. – Олександрівка, 2005 . – 24 с.

 

З М І С Т

 

Василь Білошапка (смт Олександрівка). ПРО АРХЕОЛОГІЧНІ ЗНАХІДКИ НА ТЕРИТОРІЇ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО РАЙОНУ У 2005 РОЦІ ...............................................................................................3

Іван Петренко (смт Олександрівка). ЩО ЗНАЧИТЬ "ГОРОДИ" В ОЛЕКСАНДРІВСЬКОМУ РАЙОНІ? ...................................................................................................................................................………. 3

Алла Єфремцева (м. Кам’янка Черкаської області). ДО ПОХОДЖЕННЯ НАЗВИ РІЧКИ ТЯСМИН ........................................................................................................................................................…… 4

Василь Білошапка (смт Олександрівка). ПРО ПОХОДЖЕННЯ НАЗВИ СЕЛА СТРИМІВКИ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО РАЙОНУ ТА ЙОГО МІКРОТОПОНІМІВ …..................................................................6

Роман Коваль (м. Київ). ОСТАННІЙ БІЙ ЧОРНОГО ВОРОНА ……...................................………….. 7

Інна Шулик (смт Олександрівка). ПРО НАЯВНІСТЬ У ФОНДАХ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ ДОКУМЕНТІВ ПЕРІОДУ НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО РАЙОНУ ..................................................................................................................….. 9

Василь Білошапка (смт Олександрівка). КЕРІВНИЦТВО КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКОЮ ОПЕРАЦІЄЮ ЗДІЙСНЮВАЛОСЬ З СЕЛА БОВТИШКИ …............................................................................….. 9

Василь Білошапка (смт Олександрівка). ЯКИМ МАВ СТАТИ ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ РАЙОН У 1980 РОЦІ (ПРИ КОМУНІЗМІ) ……................................................................................................……………….12

Василь Білошапка (смт Олександрівка). МИСТЕЦЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО РАЙОНУ …….............................................................................................................................................…….. 14

Микола Коломієць (село Красносілка Олександрівського району). ВЕСІЛЬНІ ПІСНІ З СЕЛА БАНДУРОВОГО ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО РАЙОНУ ……....................……..............................................…….. 17

НАШІ АВТОРИ..................................................................................................................................... 22

 

Книгу можна скопіювати тут: http://library.kr.ua/elib/biloshapka/zb_prac2005.pdf

 

ЗБІРКА ПРАЦЬ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО РАЙОННОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ: Випуск п'ятий. – Олександрівка, 2007 . – 39 с.

 

ЗМІСТ

 

Василь Білошапка. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ В ОЛЕКСАНДРІВСЬКОМУ РАЙОНІ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ  ..………………….…...............................................................................3

Василь Білошапка. З ІСТОРІЇ МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ НА ЧИГИРИНЩИНІ НА ПОЧАТКУ 20-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ ....................................................................................................................................................... 6

Василь Білошапка. З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА НА ОЛЕКСАНДРІВЩИНІ  ................. 9

Василь Білошапка. З ІСТОРІЇ ПОЛЯКІВ НА ЧИГИРИНЩИНІ  .....………...........................…….........10

Василь Білошапка. ШЕВЧЕНКО І ВОЛКОНСЬКІ …............................................................….......….. 14

Василь Білошапка. АБОРИГЕНИ ТЯСМИНСЬКОГО КРАЮ .....………...............…………………… 17

Василь Білошапка. ОЛЕКСАНДРІВЕЦЬ ЗІ СВІТОВИМ ІМ'ЯМ .....……………………...........………… 20

Василь Білошапка. ГЕРОЙ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ НИКИФІР ЄВТУШЕНКО ……...........…….. 24

Василь Білошапка. НАШ ЗЕМЛЯК ГЕРОЙ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ПРАЦІ ВАСИЛЬ ГУРТОВИЙ ..........  25

КРАЄЗНАВЧЕ І МУЗЕЙНЕ ЖИТТЯ ОЛЕКСАНДРІВЩИНИ …........................................................... 26

Наші автори .........................................................................................................................................37

 

Книгу можна скопіювати тут: http://library.kr.ua/elib/biloshapka/zb_prac2007.pdf

 

ЗБІРКА ПРАЦЬ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО РАЙОННОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ. Випуск шостий. – Олександрівка, 2008 . – 52 с.

 

З М І С Т

 

Василь БІЛОШАПКА. З ІСТОРІЇ ФОРМУВАННЯ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО РАЙОНУ ............................3

Василь БІЛОШАПКА. З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА В ОЛЕКСАНДРІВСЬКОМУ РАЙОНІ .. 5

Василь БІЛОШАПКА. КОЛИ ТУРКИ СТОЯЛИ В СОСНІВЦІ ................................................................9

Василь БІЛОШАПКА. ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ НА ЧИГИРИНЩИНІ .............................................….10

Василь БІЛОШАПКА. ШТРИХИ ДО БІОГРАФІЇ ПОЛЬСЬКОГО ПИСЬМЕННИКА МІХАЛА ГРАБОВСЬКОГО ................................................................................................................................................ 14

Іван ПЕТРЕНКО. ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ НА КІРОВОГРАДЩИНІ В ПЕРІОД НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (1941 – 1944 РР.) ............................................................................................................ 15

Надія КУКСА. ІЛЛІНСЬКА ЦЕРКВА В ЧАСИ НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (7 СЕРПНЯ 1941 – 12 ГРУДНЯ 1945 РР.) .……………………….................................................................................................... 22

Наталія ЧИГИРИК. З ІСТОРІЇ ПЕРЕСЕЛЕННЯ СІЛ ЧИГИРИНЩИНИ З ЧАШІ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО ВОДОЙМИЩА ................................................................................................................................................... 29

Василь БІЛОШАПКА. ВАСИЛЬ ХОМЕНКО – ОДИН З ПЕРШИХ КРАЄЗНАВЦІВ ОЛЕКСАНДРІВЩИНИ ......................................................................................................................................... 37

Василь БІЛОШАПКА. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗАТЕМНЕННЯ СОНЦЯ 1 СЕРПНЯ 2008 Р.  В СМТ ОЛЕКСАНДРІВКА .................................................................................................................................................41

Василь БІЛОШАПКА, Інна ШУЛИК. КРАЄЗНАВЧЕ І МУЗЕЙНЕ ЖИТТЯ ОЛЕКСАНДРІВЩИНИ. 2008 РІК ...... .................................................................................................................................................……43

НАШІ АВТОРИ …………..........................................…………...........................................…………… 48

 

Книгу можна скопіювати тут:  http://library.kr.ua/elib/biloshapka/zb_prac2008.pdf

 

«Олександрівщина. Минуле. Сучасне. Майбутнє» / Матер. конф.-презентації. Кіровоград, травень 2008 року / Упор. Білошапка В. В. .  – Д.: АРТ-ПРЕС, 2008. – 188 с.

 

З М І С Т

 

Борис Миколайович КУЗИК, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент РАН, директор Інституту економічних стратегій РФ (м. Москва, Російська Федерація). Краєзнавчий напрямок дослідження Олександрівського району в процесі роботи конференції-презентації «Олександрівщина. Минуле. Сучасне. Майбутнє»  ......................................................................................... 3

Василь Вікторович БІЛОШАПКА, завідуючий фондами Олександрівського районного краєзнавчого музею, голова ради ГО «Олександрівська районна спілка краєзнавців» (смт Олександрівка). Краєзнавчі дослідження на Олександрівщині за період з 2000 до 2007 року.................... 7

Федір Олексійович ШАПОВАЛ, начальник відділу освіти Олександрівської райдержадміністрації (смт Олександрівка). Використання досліджень місцевих краєзнавців у навчально-виховному процесі з учнями Олександрівщини   ........................................................................19

Катерина Павлівна Невмержицька, спеціаліст відділу освіти Олександрівської райдержадміністрації, викладач православної недільної школи (смт Олександрівка). Духовна культура та її роль на сучасному етапі розвитку Олександрівського району ........................................... 25

 Інна Олександрівна ШУЛИК, директор Олександрівського районного краєзнавчого музею, Василь Вікторович БІЛОШАПКА, завідуючий фондами Олександрівського районного краєзнавчого музею (смт Олександрівка). Музейна справа на Олександрівщині ................................................................................................................................................ 31

 

ВИСТУПИ ГОСТЕЙ конференції-презентації

 

ІСТОРІЯ

 

Олексій Пантелійович Орлик, науковий співробітник відділу охорони культурної спадщини управління культури і туризму Кіровоградської облдержадміністрації (м. Кіровоград). Поселення ранньоскіфського часу біля села Любомирка – пам’ятка археології національного значення ............................................................................................................................................................. 43

Віктор Григорович КІРМАН, викладач Ростовського державного педагогічного університету (м. Ростов-на-Дону, Російська Федерація). До питання про датування фрагменту античного глечика, знайденого біля села Бовтишка Олександрівського району Кіровоградської області  .............................. 49

Яніна Леонідівна Діденко, cтарший науковий співробітник Національного історико-культурного заповідника «Чигирин» (м. Чигирин Черкаської області). Середньовічний панцир з села Бірки Олександрівського району ...................................................................................................................... 53

Костянтин Васильович ШЛЯХОВИЙ, старший науковий співробітник Кіровоградського обласного краєзнавчого музею (м. Кіровоград). Історія адміністративно-територіального підпорядкування села Розумівка Олександрівського району Кіровоградської області ................................................................................................................................................................ 58

Ольга Павлівна Аболмасова, директор Світловодського міського краєзнавчого музею (м. Світловодськ), Василь Вікторович БІЛОШАПКА, завідуючий фондами Олександрівського районного краєзнавчого музею (смт Олександрівка). Діяльність купців Бондаревих на території нашого краю  ... 63

Галина Михайлівна Таран, директор Кам’янського державного історико-культурного заповідника (м. Кам’янка Черкаської області). Роль Янівки в житті й діяльності декабристів Поджіо .. 67

Лариса Олександрівна Бондаренко, заступник директора з наукової роботи Кам’янського державного історико-культурного заповідника (м. Кам’янка Черкаської області). До питання участі А. В. Єнтальцева в діяльності Кам’янської управи Південного товариства .................................................. 73

Олександр Іванович Кротов, завідуючий відділом з питань організації методологічного забезпечення розвитку музейної справи в області Кіровоградського обласного краєзнавчого музею (м. Кіровоград). Діяльність графів Бобринських на теренах сучасної Кіровоградщини .................................. 81

Олександр Васильович Вєтров, член Всеукраїнської спілки краєзнавців, лауреат Кам’янської районної краєзнавчої премії ім. М. А. Шкаліберди, депутат Черкаської обласної ради (м. Кам’янка Черкаської області). Поселянська підпільна організація лейтенанта В. Т. Вєтрова (1941–1943 рр.)  .... 88

Юрій Юрійович Ляшко, завідуючий Історичним музеєм Кам’янського державного історико-культурного заповідника (м. Кам’янка Черкаської області). Діяльність каральних органів третього рейху в період німецько-фашистської окупації 1941–1944 років на території Олександрівського гебітскомісаріату  ............................................................................................................................................ 100

 

ГЕОГРАФІЯ, ТУРИЗМ

 

Алла Павлівна Єфремцева, науковий співробітник відділу охорони пам’яток історії та культури Кам’янського історико-культурного заповідника (м. Кам’янка Черкаської області). Тясмин – річка нашого дитинства  ................................................................................................................................ 105

Вадим Федорович Зелений, перший заступник голови Кам’янської районної державної адміністрації Черкаської області, магістр державного управління (м. Кам’янка Черкаської області). Туризм як складова економічного розвитку малих історичних міст ................................................................................................................................................................... 115

 

ПЕДАГОГІКА

 

Віктор Миколайович ФІЛОРЕТОВ, декан історичного факультету Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка, кандидат історичних наук. Краєзнавчі дослідження Олександрівщини за 2000–2008 роки ...................................................................................... 123

Світлана Леонідівна Скалько, голова Кіровоградського обкому профспілки працівників освіти і науки  Розвиток профспілкового руху освітян Олександрівщини ............................................................ 127

 

ЛІТЕРАТУРА І МИСТЕЦТВО

 

Лариса Мянірівна Хосяінова, головний зберігач фондів Кіровоградського міського  літературно-меморіального музею І. К. Карпенка-Карого (м. Кіровоград). Життєвий і творчий шлях С. О. Голованівського  ........................................................................................................................................ 131

Наталя Карапетівна КУПЧИНСЬКА, провідний бібліотекар Олександрівської філії Кіровоградського професійного ліцею побутового обслуговування.  Творча спадщина Світлани Барабаш  .......................................................................................................................................................... 139

Олена Адольфівна Классова, старший науковий співробітник Музею музичної культури ім. К. Шимановського (м. Кіровоград). Меморіальний будинок Кароля Шимановського – унікальний зразок міської провінційної садиби останньої чверті ХІХ– початку ХХ ст. ............................................................ 151

Таміла Петрівна Чупак, завідувач  Літературно-меморіального музею О. С. Пушкіна і П. І. Чайковського Кам’янського історико-культурного заповідника;  Ніна Андріївна Петренко, науковий співробітник Літературно-меморіального музею О. С. Пушкіна і П. І. Чайковського   Кам’янського історико-культурного заповідника  (м. Кам’янка Черкаської області).  Фольклорні скарби нашого краю  ........................................................................................................................................................................... 162

 

Книгу можна скопіювати тут:  http://library.kr.ua/elib/biloshapka/Konferentsiya_gr.pdf

 

Comments