Leerprofielen‎ > ‎Wiskunde‎ > ‎

wiskunde Bomastraat

In het bakje Bomastraat in de kast, vind je een mapje met de cursus die gegeven wordt in de Bomastraat.
Daarbij zitten ook een paar oefenblaadjes die de cursisten op papier (met lumicolor-stiften) kunnen maken.

Op PC's 9, 10 en 11 zijn bepaalde EDUROMS geïnstalleerd: 
    Edurom starten met rechtermuisknop => als administrator uitvoeren

rode EDUROM-cd: 
 • rekenen met breuken 
 • procententrainer 
 • maten en gewichten
groene EDUROM:
 • tafeltrainer
 • breukentrainer
paarse EDUROM-cd: breuken en procenten
 
Voor de online-oefeningen is er een overzicht van alle links per lesweek.
Klik hier voor het overzicht of ga naar olcgent.yurls.net.inhoud modules wiskunde Bomastraat

De open modules rekenen in de Bomastraat zijn open modules van 20u (7 lessen).

doelen Bomastraat algemene module:

opfrissen van basisgecijferdheid (getallen, breuken, %, meten en meetkunde). Anderstalige werkzoekenden leren de wiskundetaal in het Nederlands. Na de module hebben ze voor zichzelf een beeld van hun wiskundige mogelijkheden en zijn beter in staat om te beslissen of ze verdere opleiding wiskunde nodig hebben of niet.


 • decimale getallen tot twee cijfers na de komma lezen en noteren.
 • eenvoudige breuken manipuleren, vergelijken en ordenen
 • ‘hele’ percentages van 1 tot en met 100 berekenen van natuurlijke getallen
 • voor de gebruikelijke grootheden de relatie leggen tussen de relevante maateenheden (onderverdelingen) binnen de grootheid
 • de omtrek en de oppervlakte berekenen van vierkanten en rechthoeken
 • eenvoudige breuken als operator hanteren en daarbij de relatie leggen met de overeenkomstige bewerkingen met decimale getallen en procentberekeningen
 • natuurlijke getallen tussen nul en tienduizend optellen en aftrekken en daarbij een verantwoorde keuze maken tussen hoofdrekenstrategieën, een cijferalgoritme of rekenmachine
 • met  natuurlijke getallen van honderd tot en met tienduizend (100 ≤ x ≤ 10 000) eenvoudige vermenigvuldigingen en delingen correct uitvoeren en daarbij een verantwoorde keuze maken tussen rekenstrategieën
 • plattegronden van een hen bekende omgeving gebruiken om mondeling routes te beschrijven


doelen Bomastraat verkoop

 • De cursist kan optellen en aftrekken :
 • Door toepassing van hoofdrekenstrategieën tot en met 100
 • Met afgeronde getallen tot en met 1000 (veelvouden van 10 en 100),
 • Daarbij gepast afronden in functie van de context.
 • Vermenigvuldigen :
 • Mbv steunpunten en rekenstrategieën voor getallen met een product kleiner dan 100,
 • Met 10 voor producten tussen 100 en 1000,
 • De daarbij horende deelsommen uitvoeren.
 • Met gepaste  en frequent gebruikte meetinstrumenten – zowel analoge als digitale – grootheden meten, het meetinstrument aflezen en het resultaat benoemen.
 • Aan de hand van gepaste hulpmiddelen gebeurtenissen in de tijd situeren.
 • Het tijdsinterval tussen gebeurtenissen bij benadering bepalen
 • De waarde van de verschillende euromuntenen –biljetten aangeven en ermee gepast betalen (tot en met 100 euro).
 • Bedragen in euro, tot 2 cijfers na de komma, lezen en noteren.
 • Benaderen betalen, wisselgeld controleren en zelf wisselgeld geven.

doelen Bomastraat personenzorg

Opfrissen van rekenvaardigheden om de opleiding in het studiegebied Personenzorg na de sector2 opleiding van de VDAB te kunnen starten. 
 • Decimale getallen tot twee cijfers na de komma lezen en noteren.
 • Eenvoudige breuken manipuleren, vergelijken en ordenen.
 • ‘hele’ percentages van 1 tot en met 100 berekenen van natuurlijke getallen
 • Voor de gebruikelijke grootheden de relatie leggen tussen de relevante maateenheden (onderverdelingen) binnen de grootheid.
 • Verbanden leggen tussen eenvoudige verhoudingen, breuken en percentages.
 • Geselecteerde basiscompetenties – de cursist kan : 
 • Natuurlijke getallen tussen nul en tienduizend optellen en aftrekken en daarbij een verantwoorde keuze maken tussen hoofdrekenstrategieën, een cijferalgoritme of rekenmachine.
 • Met natuurlijke getallen van honderd tot en met tienduizend eenvoudige vermenigvuldigingen en delingen correct uitvoeren en daarbij een verantwoorde keuze maken tussen rekenstrategieën.
 • Numerieke gegevens voorgesteld in een tabel en / of grafiek lezen en interpreteren.


 
Comments