Leerprofielen‎ > ‎Wiskunde‎ > ‎

1 inhoud modules maatschappelijk functioneren 1 tem 4

Kwantiteit: getallen en bewerkingen
Tellen met natuurlijke getallen, de getallenopbouw begrijpen en de getallentaal ontwikkelen
Breuken, procenten, verhoudingen en decimale getallen gebruiken en hun equivalenties toepassen
Optellen en aftrekken
Vermenigvuldigen en delen
De betekenis van bewerkingen begrijpen en hoe ze met elkaar in relatie staan
Grootheden: meten
De relatie leggen tussen grootheden en hun maateenheden
Metend rekenen
De maat van grootheden schatten en exact meten, en de resultaten noteren
Omgaan met schaal en schaalaanduidingen
Ruimte en vorm: meetkunde
Karakteristieken en eigenschappen van 2- & 3-dimensionale meetkundige vormen analyseren
Meetkundige begrippen ontwikkelen en hanteren
Locaties specifiëren door gebruik te maken van coördinaten en andere meetkundige voorstellingssystemen
Onzekerheid: data analyse en statistiek
Numerieke gegevens verzamelen, ordenen en interpreteren
Tabellen en grafieken hanteren

Volgens niveau:
 
MF 1 
 • getallen tot 100
  • lezen en noteren
  • rangorde van getallen (Eenheden, Tientallen, Honderdtallen)
 • + en - tot 20 hoofdrekenen
 • + en - tot 100 met afgeronde getallen
 • de maal tafels van 2, 5 en 10
 • klok tot op half uur: analoog en digitaal
 • gepast betalen tot € 100
MF 2
 • + en - tot 1000 
 • x 2, x 5 en x 10
 • Maateenheden
 • klok tot op kwartier
MF 3
 • + en - tot 10 000
 • de maal en deel tafels
 • stambreuken (1/4, 1/8, 1/7, ...) herkennen, benoemen en tekenen
 • Omzetten van maateenheden
 • Soorten vlakke figuren
 • basis tabellen en grafieken
 MF 4
 •  +, -, x en : tot 100 000
 • omzetten van maateenheden
 • Breuken herkennen, tekenen en berekenen
 • omtrek en oppervlakte
 • tabellen en grafieken
 • werken met schaal
Comments