Leerprofielen‎ > ‎Wiskunde‎ > ‎

3 inhoud wiskunde doorstroom I en II en III

De module “Wiskunde Doorstroom 01” bevat nog brede doelstellingen voor elk van de componenten. Rekenen en meten worden complexer. 
Het kiezen van efficiënte rekenstrategieën staat voorop. De cursisten krijgen een introductie in machten en vierkantswortels. 
Er wordt een aanzet gegeven tot het beschrijven van eenvoudige verbanden in formules. 
In de meetkunde komen driedimensionale volumes aan bod. Diverse mogelijke voorstellingswijzen van reeksen van gegevens worden besproken.

De Module “Wiskunde Doorstroom 02” bouwt het algebraïsche gedeelte uit. Het getalbegrip wordt vervolledigd tot de rationale getallen. Vlot toepassen van tekenregels en volgordeafspraken is essentieel. De cursisten bestuderen en hanteren orderelaties en algebraïsche formules. Zij oefenen wiskundige basistechnieken van algebra.

De module “Wiskunde Doorstroom 03” bouwt het meetkundedeel uit. 
Begripsvorming en onderzoek van meetkundige eigenschappen staan voorop. Diverse procedures (oppervlakte berekenen, spiegelen, …) worden behandeld. De samenhang uit zich in het beschrijven en classificeren van meetkundige objecten. De cursisten exploreren ook de band met algebra.
Comments