Leerprofielen‎ > ‎Wiskunde‎ > ‎

2 inhoud maatschappelijk participeren

Kwantiteit: getallen en bewerkingen
Tellen met natuurlijke getallen, de getallenopbouw begrijpen en de getallentaal ontwikkelen
Breuken, procenten, verhoudingen en decimale getallen gebruiken en hun equivalenties toepassen
Optellen en aftrekken
Vermenigvuldigen en delen
De betekenis van bewerkingen begrijpen en hoe ze met elkaar in relatie staan
Grootheden: meten
De relatie leggen tussen grootheden en hun maateenheden
Metend rekenen
De maat van grootheden schatten en exact meten, en de resultaten noteren
Omgaan met schaal en schaalaanduidingen
Ruimte en vorm: meetkunde
Karakteristieken en eigenschappen van 2- & 3-dimensionale meetkundige vormen analyseren
Meetkundige begrippen ontwikkelen en hanteren
Locaties specifiëren door gebruik te maken van coördinaten en andere meetkundige voorstellingssystemen
Onzekerheid: data analyse en statistiek
Numerieke gegevens verzamelen, ordenen en interpreteren
Tabellen en grafieken hanteren
Algebra: verandering, relaties
Verbanden beschrijven en formules manipuleren
Recht evenredige verbanden voorstellen

Comments