Leerprofielen‎ > ‎NT2 Alfa‎ > ‎

Alfa BT5 na start

Alfa BT5 is een technisch schriftelijke module. In deze module leren de cursisten "hun eerste woorden" lezen. Ze herkennen hun eigen voornaam, familienaam en adres, maar velen hebben nog moeilijkheden met het schrijven ervan. Daar mag altijd op geoefend worden.
Voorafgaand aan deze module is de alfa startmodule waarin de cursisten personaliavragen en -antwoorden, dagen en maanden, tellen tot 100, woordenschat ivm de les en de klas en instructies leren.
 • Cursisten uit de module alfa 5 na start worden pas toegelaten vanaf het moment dat het BW meel wordt aangebracht.
  Vanaf dat moment hebben we genoeg materiaal om deze cursisten zinvol bezig te houden.
 • Basiswoorden die in deze module aangebracht worden zijn:
  • tas
  • kar
  • meel
  • vis
  • kaas
 • Vanaf meel
  • OWG Leestrein 01
  • TFW a5 (tas-kar): Belangrijk hierbij is dat de cursisten NA DE VERKENNING hun koptelefoon afzetten! (zoniet horen ze het woord en is het een woordenschatoefening in plaats van een leesoefening. Bij de verkenning mogen ze hun koptelefoon we opzetten zodat ze de foto's zeker kunnen benoemen).
  • Woordkasteel:
   • indiflex 00 tas-kar
   • indiflex tas en kar letterkat
   • indiflex 01 tas-kar-meel
  • TF 1ste leerjaar: reeks 201 indiflex tot meel (de oefeningen met zinnen zijn niet aangemaakt)
  • Leeshulp: pakket AVI1 nr 1
   Enkel de volgende oefeningen (telkens met lettergrootte 56 en de instellingen staan er bij vermeld) zijn op dit niveau zinvol:
   • leesvenster
    • oefenvorm: kiezen
    • breedte venster: 6
   • woordenpers
    • oefenvorm: kiezen
    • snelheid: slak (voor snellere cursisten kan je eventueel een "sneller dier" kiezen!)
   • memory
    • kijktijd: 1:00 (maar ook deze kan je verlengen of verkorten al naargelang het tempo van de cursist)
   • woord zoeken
    • oefenvorm: kiezen
    • venstergrootte: 6 x 6
   • gloeiwoord
    • oefenvorm: kiezen
    • snelheid: standaard op haas zetten en eventueel aanpassen aan het tempo van de cursist
 • Vanaf vis
  • OWG Leestrein 02
  • TFW a5 (meel-vis): Belangrijk hierbij is dat de cursisten NA DE VERKENNING hun koptelefoon afzetten! (zoniet horen ze het woord en is het een woordenschatoefening in plaats van een leesoefening. Bij de verkenning mogen ze hun koptelefoon we opzetten zodat ze de foto's zeker kunnen benoemen).
  • Woordkasteel:
   • indiflex 02 vis
   • indiflex hakken en plakken na vis
   • indiflex herhaling na vis
  • TF 1ste leerjaar: voorlopig kan dit niet gebruikt worden, Hendrik en Jan zijn er nog mee bezig.
  • Leeshulp: pakket AVI1 nr 2
   Enkel de volgende oefeningen (telkens met lettergrootte 56 en de instellingen zoals vermeld bij meel) zijn op dit niveau zinvol:
   • leesvenster
   • woordenpers
   • memory
   • woord zoeken
   • gloeiwoord
 • Vanaf kaas
  • OWG Leestrein 03
  • Woordkasteel:
   • indiflex 04 kaas
   • indiflex 04! clusters na kaas
  • TF 1ste leerjaar: voorlopig kan dit niet gebruikt worden, Hendrik en Jan zijn er nog mee bezig.
  • Leeshulp: pakket AVI1 nr 3
   Enkel de volgende oefeningen (telkens met lettergrootte 56 en de instellingen zoals vermeld bij meel) zijn op dit niveau zinvol:
   • leesvenster
   • woordenpers
   • memory
   • woord zoeken
   • gloeiwoord
 
Andere:
 • Rosetta Stone 2 (telkens B1-oefeningen!)
  • Eenheid 1 oefening 04: hoofdtelwoorden
  • Eenheid 1 oefening 06: getallen en tijd
Comments