Varia: diverse leervragen

Kloklezen

Getallen

Luistermateriaal
OLC in Gent
•    Ga naar Netwerk en kies voor srv-dc
•    Map ‘software’ > ‘luistermateriaal’Korte en lange klinkers


Tweeklanken
(BT1 oe en ij, BT2 ie en ui, BT3 eu en ou)
van receptief naar productief
  • oe >> OWG Leestrein 11 - Taalfanfare 1e leerjaar311 - Triangel.be >> Digitee 11, 31, 34
  • ij >> OWG Leestrein 15 - Taalfanfare 1e leerjaar317 - Triangel.be >> Digitee 16, 45, 87
  • ie >> OWG Leestrein 9 - Triangel.be >> Digitee 10, 30, 33, 81
  • ui >> OWG Leestrein 17 - Taalfanfare 1e leerjaar313 - Triangel.be >> Digitee 17, 46, 88
  • eu >> OWG Leestrein 20 - Taalfanfare 1e leerjaar315 - Triangel.be >> Digitee 12, 32, 35
  • ou >> OWG Leestrein 22 - Taalfanfare 1e leerjaar316 - Triangel.be >> Digitee 52, 90

Jekanmewat.nl >> Extra >> Spelling oe-ij/ei-ui-eu-ou/au

Comments