Aktiviteter 2008

Hjemmeside<Aktiviteter 2008imageResize.jpgindex.asp.gif

index.asp.gif

index.asp.gif
1189.jpg
ordleiksboka.jpg

DESEMBER 2007: NORGESUNIVERSITETET

Tildelt midler av Norgesuniversitetet. til å utvikle Nettbasert multimedial uttaleveiledning. Se bevilgning nr. 36 i referatet.

MAI 2008: UNIVERSITETSFORLAGET

Medforfatter i ny bok på Universitetsforlaget sammen med Helene Uri, Ingebjørg Tonne og Jon Peder Vestad

    Les mer om Snakk om språk 

MAI 2008:  ABSTRAKT FORLAG

Bokserie om uttaleundervisning på Abstrakt forlag (søk på Husby)   

    1. Marit Helene Kløve:  Hørte jeg riktig?

    2. Olaf Husby: Flyt og rytme

    3. Marit Helene Kløve og Olaf Husby: Flytende norsk

    4. Olaf Husby: På egne bein

    5. Marit Helene Kløve og Olaf Husby: Lærerveiledning 

        (legges ut på nett til gratis nedlasting)


JUNI 2008: TAPIR FORLAG

A short introduction to Norwegian dialects

Engelskspråklig introduksjon til dialektene i Tromsø, Sandnessjøen, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand. Hver artikkel inneholder 14 sider oversikter strukturert etter ordklasser. Et nettsted med målprøver vil bli knyttet til boka. Andre bidragsytere inviteres!

Forfattere: Olaf Husby (red.), Tore Høyte, Sissel Nefzaoui, Ingrid C. Nordli, Sissel Robbins, Åsta Øvregaard. Forord ved Peter Trudgill.

JULI 2008: New Sounds 2007

van Dommelen, Wim A: og Husby, Olaf: Perception of Norwegian word tones by Chinese and German listeners

Schauber, Andreia Schurt; Watkins, Michael Alan; Baptista, Barbara O. (2008): New Sounds 2007: Proceedings of the Fifth International Symposium on the Acquisition of Second Language Speech

OKTOBER 2008: Oplandske bokforlag

Husby, Olaf Anders; van Dommelen, Wim A.: Andrespråksbrukeres persepsjon av norske ordtoner

Kapittel i Næss, Atle; Egan, Thomas (2008): Vandringer i ordenes landskap. Et festskrift til Lars Anders Kulbrandstad på 60-årsdagen. Vallset: Oplandske bokforlag

OKTOBER 2008: SKALD FORLAG

Ordleiksboka

Bli med på ei oppdagingsferd i språkverda – ei verd full av merkverdige og spennande ord og bokstavar, og ein leikeplass med overraskingar på kvar side. Gjennom humoristiske ordleikar vert barna oppmoda til leik med ord, uttrykk, ordtak og dialektord. Ei myldrande bok for både store og små, språkinteresserte og dei som skal bli det.