Publikasjoner underveis

Hjemmeside<Publikasjoner underveis

Her ligger lenker oversikt ulike prosjekter jeg arbeider med.


 

Under arbeid

I avslutningsfasen

Under arbeid

Under planlegging

 

Artikler

Ortografiske uttrykk for palataler i norske tekster

Mulige stavelser i norsk

Mulige prosodiske strukturer i norske  ord.

Swaziland: Siswati og engelsk i barnehagen.