Prosjektdeltakelse

Hjemmeside<Prosjektdeltakelse 

Her vil det komme mer informasjon om prosjekter jeg deltar i.

 

 Eurofluent (avsluttet)Euro Languages Net  (avsluttet)

 

 

Utdanningsdirektoratet: Likeverdig utdanning i praksis. Tiltak 13

 

 

 2008-2009: Utvikling av digitale læremidler for uttalundervisning i norsk som andrespråk. Finansiert av Norgesuniversitetet