Kontakt meg
 

e-post: olaf.husby@hf.ntnu.no 

Telefon

    92606482 (mobil)

    73596634 (jobb) 

    73596547  (forkontor)

Fax

    73598150

Post

    Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU, 7491 Trondheim
 

Besøk

    Dragvoll, Bygg 10, nivå 5, rom 10547