Faglig - norsk som andrespråk

Hjemmeside<Faglig NO2 

Lenken øverst til høyre  peker til emner jeg underviser i. Ikke alle emnene har egne websider. Emnene undervises til ulike tidspunkter. Ta kontakt for nærmere informasjon.

Undervisning

Støttefag i norsk som andrespråk

Råd, grupper 

Nasjonalt fagråd for norsk som andrespråk

Faggruppe ved NTNU - Norsk som andrespråk

Annet

Lærebøker i uttale: Abstrakt forlag.Andre andrespråksressurser

Annet 


Norgesuniversitet: Nettbasert multimedial uttaleveiledning