Olaf Husby

Førsteamanuensis (pensjonert)

Inst. for språk og litteratur, NTNU

Utgiver:            Lingo Forlag, Trondheim, 2023

Forfatter:        Olaf Husby

Sidetall:            640

ISBN:                 978-82-995414-5-9

Utsalgspris:     Kr. 499,-

Boka kan bestilles fra 


Lingo forlag v/         olafhusby@gmail.com


SMS/telefon 92606482


Ekspedisjon, porto kr. 100,- pr bok.

Siste nytt: 

August 2023: Boka om Gustav Strømsvik er ferdig! 


Gustav Strømsvik vokste opp i Tjongsfjorden i Rødøy, Nordland . Han reiste til sjøs i 1918. Ved årskiftet 1925/26 rømte han under anløp på Yucatán, Mexico. Strømsvik oppsøkte da Chichén Itzá hvor Carnegie Institution of Washington (CIW) finansierte arkeologiske utgravninger. Den ufaglærte sjømannen ble raskt en integrert del av teamet, og  i 1931 publiserer han sin første vitenskapelige artikkel. Gjennom årene skulle det komme over 70 publikasjoner med ham som ene- eller medforfatter.

I 1934 fikk Strømsvik hovedansvaret for rekonstruksjonsarbeid i Quiriguá i Guatemala, og året etter blir han satt til å lede arbeidet i Copán, Honduras, et av CIWs prioriterte prosjekter Her treffer han etter hvert arkeologen Tatiana Proskouriakoff, og det utviklet seg et forhold mellom dem. Fram til 1943 tok Strømsvik aktivt del i landsbyen Copán Ruinas’ liv og ble en elsket person i landsbyen samtidig som hans faglige renommé vokste. I 1943 brøt han tvert av og vervet seg til tjeneste i norske militære styrker. Han deltok i Atlanterhavs­konvoier og i invasjonen i Frankrike i 1944.

Etter krigen returnerte Strømsvik til Copán og avsluttet arbeidet der før han i to sesonger forberedte og innledet utgravninger i Bonampak, Mexico. Arkeologi­avdelingen i CIW ble omorganisert, nye ledere ble tilsatt og yngre arkeologer med universitets­utdannelse gjorde sitt inntog. Strømsvik ble skjøvet i bakgrunnen, en degradering som rammet ham personlig, og med det kompliserte forholdet til Proskouriakoff som medvirkende årsak, fikk alkoholen en dominerende rolle i hans liv.

CIW la ned Division of Historical Research i 1957. Strømsvik pensjonerte seg da og returnerte til Norge. De følgende årene bodde han i Tjongsfjorden i Rødøy avbrutt av seilturer i egenbygde båter til Balearene og Kanariøyene. Strømsvik døde i 1983 i Tjongsfjorden og er begravd i Tjongsfjorden.

Biografien er basert på Strømsviks feltnotater 1932-1954, hans publikasjoner, CIWs årbøker, faglige tidsskrifter, biografisk materiale om hans kolleger, faglig og faghistorisk litteratur, litteratur om mayanes liv og historie og stoff fra norske og amerikanske aviser. I tillegg kommer intervjuer med samtidige kolleger, nåværende arkeologer med Copán som spesial­område og hans familie. Litteratursøk er gjort i biblioteker i Mexico, Honduras, Guatemala og USA.


TV-program om Strømsvik på Youtube 

(fra NRK, spanske undertekster). 

Oppdatert 10.10.2023                                                                                                                        olafhusby@gmail.com