Home

  Názory na této a všech podřazených stránkách jsou čistě soukromé a nemají souvislost s názory jiných.

OK1HAS (since 1968, OL2AAH 1963-67)


Luděk "Ludi" Lendl  


QTH#1: Milevsko -  počasí  -  (klášter, náměstí - někdy zamrzlá webcamera - live) - (historie Milevska zde)     


QTH#2:  Malý Ratmírov nr Jindřichův Hradec -  počasí  - 

 (historie M. Ratmírova k stažení zde v PDF)
 


e-mail: 
Na úvod:

Nejsem členem QSL služby a nemám vlastní QSL, po letitých zkušenostech s naprosto mizernou návratností lístky už několik desítek let nesbírám a neposílám, takže je zbytečné se v tomto jakkoli angažovat. Pokud trváte na QSL, potvrdím razítkem pouze SASE zaslanou QSL a vrátím.I am not member of QSL bureau and I have not QSL cards. After many years of experience with absolutely poor return I do not collect and do not send QSL, so it is useless to wait for QSL from me. If necessary, your SASE QSL will be confirmed my rubber stamp and sent back to you.
                                      *   *   *

 

Nejsem ani technik, ani bastlíř, spíše jen telegrafista, svá fone spojení bych asi skoro spočítal na prstech, nehonil jsem se nikdy nadměrně za body a zeměmi, diplomy nesbírám a je jen jeden, který bych si pověsil na zeď, ale není tam hřebík. Jde o RCC ze 70. let od původního Rag Chewers' Club, nikoli to, co se dnes prezentuje na internetu jako "RCC", to nemá s původním RCC téměř nic společného - dnes se ten diplom vydává i za fone a dokonce za digi, zatímco fígl původního byl právě v tom, že šlo pouze o CW (moje nejdelší CW QSO kdysi dávno s K0DNZ, který byl toho času na vojně v DL, trvalo 8 hodin 40 minut). To dává současně odpověď na případnou otázku, co na pásmech vůbec pohledávám. Mám telegrafii velmi rád bez ohledu na to, že dost lidí prohlašuje CW za předpotopní a na vymření, já sám si to nemyslím. Velice zajímavé a humorné je video - srovnání této 170 let staré technologie s technologií posledních let. Kdyby se pod tímto telefonem tady neskrývala aprílová ptákovína, hned bych si ho pořídil.

Pro někoho je morse víceméně nutným nebo nudným prostředkem k dosažení cíle, pro mne je spíše důvodem i způsobem zábavy a zdaleka není rozhodující, 

zda a jakého konkrétního cíle dosáhnu.


                       

                                      *   *   *


Výňatek z QSL DJ5QK: 

CW IS ONE AND ONLY FUNDAMENTAL THING IN HAM RADIO

Vřele souhlasím.Pan Samuel Morse může za všechno, budiž mu země lehká :-)


*   *   *


Kdo nerad čte, nemusí už pokračovat, převážně jde o texty, i když nějaké obrázky se taky najdou.

 

Technické návody a traktáty na odborné úrovni se zde nenajdou zcela určitě s výjimkou odkazů na jiné, chytřejší než jsem já, ode mne tak leda popis laických pokusů a zkušeností. Spíše mám na mysli obnovení starých kontaktů, jež zavál čas, i když je mi jasné, že doba řádně zamíchala se všemi a ne každého ještě baví totéž, co kdysi. 

 
Samozřejmě mám v úmyslu tu psát nejen o ham rádiu, ale i o jiných věcech, když mi napadnou. 
Bezpochyby se leckomu nebude líbit forma tohoto webu, měl by to být to spíš jen nezávazný pelmel. Jeden z názorů to označil jako "Můj milý deníčku...", ale každý z nás dělá věci po svém, což se týká nejen formy, obsahu, ale i názorů, a tak to beru s nadhledem jako ostatně dost jiných a důležitějších věcí. Možná je někdy líp napsat aspoň něco na tento způsob, než nenapsat nic. I kdyby to nečetl vůbec nikdo, tak se aspoň sám můžu podívat, co jsem dělal/nedělal loni. Mimoto jsem ovšem také poněkud omšelý a tomu odpovídá i stupeň opotřebení paměti. Není tedy vyloučeno, že se leckdy mohu opakovat a je zde zapotřebí jisté dávky shovívavosti :-).

Kromě toho jsou dávno pryč doby, kdy ham radio bylo mým jediným a hlavním zájmem, dneska nemám vůbec problém vypnout zařízení a číst si, jít na houby anebo se koukat do vody nebo do zeleně a užívat si přírody a klidu, tj. případně nedělat vůbec nic... a jestli se dovolám anebo vůbec nebudu v pile up třebas na CE0A anebo VK0H, to je mi srdečně jedno a infarkt mi to nezpůsobí, stejně jako pokus o infarkt nenastane, když se dovolám hned - prostě jsem to udělal a samozřejmě mám radost, ale nic víc. Přiznejme si, že praktický význam to dnes stejně nemá.

Vždycky jsem se řídil heslem  

Nikdy nebuď první ani poslední a nikdy se nikam dobrovolně necpi.

Někomu se mohou zdát mé názory staromilské, jinému ujeté, a v takovém případě není nic snadnějšího, než kliknout na ten křížek úplně vpravo nahoře v prohlížeči, případně se vyvětit v guestbooku nebo e-mailem. Oboje uvítám a neponechám bez zasloužené odezvy.


                                                                                       

                                                                             73!


                             
*      *      * 

 
                      Iono  Latest activity  Prefixes
 QRZ.com  IARU bands  
    
                   
   


                                 

                                                                                                                                           
Pokud by někomu připadalo, že počet návštěv na podstránkách hrubě nekoresponduje s číslem na domovské stránce, nemýlí se. Předchozí počítadlo někdo zablokoval a byl jsem nucen všude instalovat nové, pamatoval jsem si však pouze přibližně číslo na domovské stránce, ostatní jsou číslovány znovu od nuly (vždy každá IP adresa 1x za den). K výměně došlo již podruhé, naposled ve 12/2012.
                                                                                 http://pocitadlo.zeal.cz/