Natavení stanice ID-51(31)


Není příliš pohodlné pro používání D-STARu používat VFO, proto si ukážeme jak využít možností stanice. Tento článek to bude ukazovat na příkladu ID-51.

ICOM má zatím v podstatě dvě generace stanic, které jsou ovládáním a filozofií poměrně rozdílné. V první generaci do které spadá např. IC-E92, IC-E2820 je vidět, že D-STAR je pojatý jako doplněk FM provozu a do paměti se zadává vše, počínaje simplexy, převaděči tak jsou tam u nastaveného druhu provozu DV i kolonky na položky důležité pro D-STAR. Pro pochopení je to snažší, pro FM jsou položky tak jak jsme zvyklí:
  • číslo paměti - kmitočet - název - CTCSS - odskok 
U DV je tam 
  • číslo paměti - kmitočet - název - odskok - Your (UR) - RPT1 - RPT2 
Nepotřebné pro daný druh provozu je "vyšeděné"

Nová generace (ID-31, ID-51, IC7100, IC5100) má již D-STAR separovaný od standardních pamětí, tedy přesněji řečeno má tuto možnost. Pro ortodoxní uživatele, kteří se omezili na využívání pouze klasických pamětí zůstala možnost zadat DV paměti do klasických tak jako to bylo zvykem u starší generace. Tato metoda však má dost omezení, které v budoucnu mohou být dost na škodu. 

V čem je ten zásadní rozdíl možností ukládat D-STAR do klasických pamětí (Memory CH) či do bloku Repeater List (DR memmory)? 

Klasické paměti (v SW jsou pod položkou Memory CH) umožňují zadat do daného paměťového místa vždy jen jednu sekvenci kdy je spolu svázaný "kmitočet, Your, RPT1, RPT2" 
DR paměti v seznamu převaděčů  (v SW pod "Digital > Repeater list") jsou položky "kmitočet - RPT1 - RPT2"
a Your má vlastní seznam (v SW pod "Digital > Your Call Sign) mimo jiné lze zadat i souřadnice převaděče, což se hodí pro možnost využití hledání nejbližšího dle GPS)

Asi jsem Vám v tom udělal trochu zmatek. V čem je ta výhoda?
Jak jsme si řekli v minulém dílu, pomocí položky Your (UR) se ovládají převaděče, odlinkovává se, volí se kam se chceme připojit, případně kterou stanici přes CSS chceme zavolat. Ovládací příkazy jsou na všech převaděčích stejné. Pakliže nechceme znak po znaku vždy vypisovat příkaz, je dobré je mít na jedno kliknutí k dispozici. Jelikož nám DR režim umožnil vyčlenit seznam Your (UR) do samostatného seznamu, lze libovolně mezi sebou kombinovat seznamy DR pamětí a Položek Your (UR). 

Další výhodou je to, že DR paměti lze libovolně exportovat a to buď všechny nebo jednotlivé grupy.
Pro snazší pochopení je to znázorněno na obrázku.

Pojďme si v praxi vyzkoušet jak udělat prvotní konfiguraci.

Jelikož je občas problém s načítáním cizích dat z SD karty zejména pak při kombinaci rozšířených a nerozšířených stanic, doporučuji si udělat či koupit kabel pro připojení přes seriový port. Kabel je jednoduchý, zvládne ho vyrobit i chromý řezník. Stačí koupit DB9, 2.5mm stero jack a kus kabliku. pin 5 na DB se propojí s prstýnkem (zem) pin 2 a pin 3 na DB 9 s špičkou a prostředním vývodem na jacku. Jak, to si nepamatuji, ale jsou jen dvě možnosti, tak že to trefíte nejpozději na druhý pokus. 

1. Spustíme SW CS-51, v menu zvolíme příslušný COM port, máme-li připojenou stanici klikneme na 4 ikonu zleva (Clone read) mělo by se zahájit načítání.

2. Nastavíme svou značku: Digital >  My Station > Call Sign - OK1XXX / ID51

3. Nastavíme zprávu :         Digital >  My Station > Message - Pepa z depa  - a 
nastavíme TX message ON

4. Vytvoříme, nebo si stáhneme seznam převaděčů (nebo jen jednu skupinu)
    • Vytvoření: V Digital > Repeater List > Group Name - si ji nejprve pojmenujeme, např. Group 1. OK+OM. 
      přejdeme do 
      Digital > Repeater List > 1:OK+OM a začneme vkládat položky

tento příklad ke stažení je v příloze tohoto článku. (pozor, nejsou to aktualizovaná data ani kompletní aktuální seznam)


Nyní několik poznámek k některým položkám. 
- Name - objeví se na prvním řádku (libovolný popis, název, QTH...)
- Sub Name - další podrobnosti, může tam být libovolný text. Je k dispozici v popisu po stisknutí QUICK - Repeater detail (jste-li v DR režimu)
- Repeater Call Sign - (RPT1) (značka převaděče a za ní na osmé pozici "B" pro 70cm a "C" pro 2m)
- Gateway Call Sign - (RPT2) (znčka převaděče a za ní na osmé pozici "G")
- DUP + Offset Freq - POZOR na Chyták 1 z přechozí kapitoly.  Všimněte si, řádku 17. Jedná se o Hotspot pracující na simplexu, má nastaven -DUP ale odskok 0.0000
- USE (FROM) tato položka umožňuje "zamaskovat" paměť tak, aby se v seznamu neobjevila. Takto označená paměť se neobjeví při otáčení "perpetinglem", když se ale podíváme do stanice, v menu DV Memory - Repeater List - navolení přílušné group - se objeví s příznakem SKIP. Ten lze přes stisk tlačítka QUICK a editaci paměti odznačit a zařadit ji zpět do seznamu. 
Mnohem výhodnější využití této funkce je na ozančování celých skupin (Group). Rozhodnete-li se do jedné skupiny dát třeba německé převaděče, do druhé české a do třetí slovenské, abyste nemuseli trvale prohledávat přejíždět přes desítky převaděčů, lze ve stanici přes DV Memory - Repeater List - navolení příslušné groupy - stisknout QUICK a následně SKIP All ON pro zamaskování celé groupy nebo SKIP All OFF pro její odmaskování. V praxi mám všechny zamaskované, a odmaskovanou pouze tu, na jejímž regionu se pohybuji. Nemusím pak při cestách trvale nahrávat nové konfigurační soubory. 
- Souřadnice - Toto je docela fajn vychytávka. Jsem li v DR pamětech (stisk DR - na displeji je tabulka a je prosvětlené FROM) po stisknutí modrého tlačítka uprostřed růžice mám k dispozici položku "Near Repeater" Mám li signál z GPS, seřadí se mi všechny převaděče dle vzdálenosti k nim. Dejte si pozor na formát souřadnic! V DR režimu si SW hlídá, aby nedocházelo k duplicitám, jeden převaděč nemůže být součástí více Group.

Další možností je si DR paměti nahrát a nebo uložit. V SW máme dvě možnosti. Buď můžeme uložit všechny (klikneme na Digital > Repeater List) pak stiskneme File > Export > All, nebo klikneme na Digital > Repeater List >  a příslušnou groupu kde je mimo "All" také možnost "Group" a vyexportuje se jen vybraná grupa. Import se provádí úplně stejným způsobem. 

5. Jelikož máme rozdělenou paměť nastavení převaděče a ovládání, musíme si zadat ještě Your (UR)  


V SW menu Digial > Your Call Sign si zadáme vše co budeme potřebovat.Např: 


Jak je patrné, v name je popis a v Call Sign pak výkonná komanda. 

Ale pozor! Chyták číslo 2

Aby se tento seznam použil, je nutné změnit defaultní nastavení z Local CQ přepnou na použití seznamu Your Call sign. Toto je nutné provést vždy po načtení dat z SD karty, nebo po programování stanice. Pak už se tato hodnota nezmění. (když tuto změnu neuděláte, nebude správně přiřazeno RPT1 a RPT2 což bude mít za důsledek, že nebudete procházet do Reflektoru)

Je to celkem jednoduché.
1. v DR režimu stiskneme horní tlačítko na růžici (RX-CS) abychom se přesunuli do horní poloviny
2. stiskneme modré prostřední tlačítko
3. vybereme třetí položku "Your Call Sign"Tak, a je hotovo. Je-li podsvíceno FROM otočným voličem se nastavují převaděče (to co jste si nastavili v Repeater List a když stisknete horní tlačítko na růžici, podsvítí se TO a můžete volit se seznamu ovládacích komand které jste si předvolili v menu Your Call Sign. Jak je asi teď úplně zřejmé tyto dva paměťové bloky spolu nijak nesouvisí. Při použití běžných pamětí by bylo nutné pro jeden převaděč obsadit několik identických pamětí, pouze by byla změněná položka Your (UR) a nedej bože, že by bylo nutné jednu komandu přidat nebo změnit. TO byste museli udělat tolikrát, kolik byste měli v pamětech převaděčů. 

POZOR! Nezapomeňte na to, že VŽDY když budete chtít komunikovat, musíte mít nastaveno CQCQCQ (tedy zvolenou položku kde je jako výkonná komada CQCQCQ v našem příkladu s popisem "Normalni provoz")

6. Nastavení GPS tak, aby se korektně zobrazovala na APRS.FI

Kdo neví, co je APRS, doporučuji nejprve prostudovat stránky http://www.aprs.cz.
Vysílání souřadnic je pouze doplňkem a nejde o nahrazení APRS trackeru. D-STAR umožňuje odesílání dat do APRS a je tak možné sledovat, odkud stanice vysílá na stránkách http://www.aprs.fi. Díky tomu, že i samostatné odvysílání souřadnic zaklíčuje všechny převaděče a dojde k odpípnutí, není vhodné nastavovat periodické vysílání souřadnic (položka GPS Auto TX Timer). Naopak vysílání souřadnic jako doplněk hlasového kanálu nemá nijaká negativa a mimo odeslání souřadnic do APRS i ostatní D-STAR stanice vidí jak jste od nich daleko a kterým směrem.  Aby vše fungovalo, je nutné korektní nastavení. 

Položek je v nastavení poměrně mnoho, většina jich může být ponechána v defaultním nastavení, zmíním se jen o několika důležitých.

- Musí být nastavené - GPS setting > GPS TX Mode = GPS-A(DV-A)
- GPS Auto TX Timer musí být OFF - GPS setting > GPS Auto TX Timer = OFF
- No a samozřejmě musí být povolená GPS (a souřadnice se vysílá pouze, když je chycená, t.j. trvale svítí symbol GPS)

Na přiloženém obrázku je příklad nastavení

ċ
okom.csv
(2k)
Milan Barvir,
26. 12. 2014 11:28
Comments