D-STAR - několik základních pojmů

Po navázání prvního spojení nastal vhodný čas osvětlit si několik pojmů a vysvětlit alespoň elementární princip, aby bylo zřejmé, jak infrastruktura funguje a jak správně nastavit stanici, aby ji bylo možné ovládat a efektivně využívat. Nebudu zabíhat do detailů a vyjmenovávat všechny možnosti, zmíním pouze to, co se používá nejčastěji. Nejprve je nutné objasnit z čeho se vlastně skládá D-STAR síť.

 1. Základem je "přistupový bod". Tento může být ve formě převaděče nebo Hotspotu. 
  Převaděč sám o sobě pracuje stejně jako klasický převaděč jak ho známe z FM provozu, na vstupním kmitočtu poslouchá a to samé vysílá na kmitočtu výstupním. Výhody D-STARu oproti FM jsou ale v tom, že to tímto nekončí. O fungování převaděče se stará SW, který se dá připodobnit ZETRONu, či jinému kontroléru jenž se stará o to, aby TX rádio zaklíčovalo kdy má, hlídá aby to někdo neukecal, dává identifikaci a.t.d. Na tento SW je navázán druhý SW, kterému se říká "Gateway" Ten zajišťuje propojení převaděče dále do světa. 

  Hotspot se od převaděče liší tím, že má pouze jedno rádio a pracuje na simplexním kmitočtu. To znamená, že není vhodné ho stavět na lokalitách, kde je pravděpodobné, že se bude pohybovat více stanic, protože když se tyto stanice navzájem neslyší není možné aby spolu komunikovali. Hotspoty se staví třeba na pokrytí dálnic v oblastech kde není moc amatérů, případně na pokrytí území v místě QTH amatéra. Jsou k dispozici mikrohotspoty, které mají 10 mW a jsou dobré na cesty, nebo pokrytí jedné vesnice. Jejich SW také obsahuje Controler, který se stará o rádio a pak Gateway, přes kterou se připojuje dále.

 2. Reflektor - Jedná se čistě síťový prvek kam se připojují převaděče nebo hotspoty. Princip je poměrně jednoduchý. Váš signál který je přijmut převaděčem se přes jeho gateway a TCP/IP připojí k reflektoru a hlas převeden do datového toku reflektor vezme a přepošle ho všem ostatním převaděčům a hotspotům. Tím je dosaženo toho, že ať kdekoli zavysíláte, jste slyšet na všech ostatních od Aše po Žilinu.

  U reflektoru ještě chvilku zůstanu. Každý Reflektor má ještě moduly, které se označují písmeny A-Z tedy 26. Lze si to představit jako různé na sobě nezávislé místnosti a navzájem se slyší jen ti, kteří jsou v té samé. Díky tomu, že že zatím není provoz nijak extrémní, všechny přístupové body jsou na modulu "B". To, kam bude přístupový bod připojen lze uživatelsky měnit, ale to si popíšeme později. Seznam kanálů které jsou na Reflektoru předdefinované naleznete zde: 
  http://dcs019.xreflector.net/dcs_info.htm

 3. Reflektorů je mnoho, většinou má každá země vlastní a všechny Reflektory komunikuji i mezi sebou. Seznam je zde v levém sloupci: http://xreflector.net/ Jak je vidět, Český (Československý) má název DCS019. Jakýkoli přístupový bod (převaděč či hotspot) lze jednoduchým způsobem připojit na jakýkoli modul libovolného reflektoru a naopak, stanice pracující kdekoli jinde se může připojit na DCS019B či jiný modul.V současné době jsou všechny přístupové body nastaveny tak, že po 10 min. nečinnosti (na vstupu se neozve žádný signál) vrací se automaticky na DCS019B ať byl předtím připojen kamkoli.
 • Jsou dva specifické moduly. 
  • Modul "A" všude označený jako WorldWide - všechny moduly "A" všech reflektorů jsou jsou navzájem propojené, tak že když zavysíláte na  DCS019A jste slyšet u všech kteří jsou připojení na DCS001A až na aktuálně DCS033A
  • Modul "Z" označený jako Echo - toto je klasický papoušek, který můžete použít když si chcete vyzkoušet jak procházíte

A nyní si to zkusíme trochu zasadit do souvislostí

Abychom si mohli zvolit kde, přes co a kudy budeme hovořit, musíme si dát do souvislosti jednotlivé prvky a nastavení ve stanici.

Budeme se bavit o položkách, které si můžeme zobrazit po stisknutí tlačítka CS na růžici. Uvidíme položky (v závorce název který se může vyskytovat u jiného typu) příklady:

   Stanice         hodnota          hodnota      hodnota

- UR (Your)  "CQCQCQ.."     ".......U"    "DCS019BL"

- R1 (RPT1) "OK0BCA.B"     "OK1XX..B     

- R2 (RPT2) "OK0BCA.G"     "OK1XX..G"

- MY (MY Call) "OK1ABC"

Je důležité mít na paměti, že položky mají 8 znaků a je důležité na kterém pozici je který znak. Všimněte si např. že u dvoupísmenné značky jsou dvě mezery aby "B" nebo "G" bylo vždy na osmé pozici.

R1(RPT1)

Vezmu to napřeskáčku a začneme u R1 (RPT1). Na nastavení této hodnoty reaguje kontrolér převaděče. Důvod je obdobný jako u CTCSS u FM převaděčů. Kdybyste byli na vysokém kopci a dovolali jste se do dvou převaděčů současně, vznikl by zmatek, protože byste procházeli do dvou současně. Proto převaděč propustí pouze ty stanice, u kterých souhlasí nastavení R1(RPT1). Některý převaděč (u kterého nehrozí že by mohlo dojít ke kolizi může mít v nastavení ignorování RPT1, ale nespoléhejte na to a raději to mějte vždy nastavené korektně) 

- Na osmé pozici musí být v případě 2m převaděče písmeno "C" (OK0J...C), na 70cm pak písmeno "B" (OK0BRQ.B) tečky tam jsou pro zdůraznění počtu mezer)

R2(RPT2)

Na R2 (RPT2) reaguje Gateway, t.j. software který je za kontrolérem u převaděče a zajišťuje spojení se světem. Když tato hodnota nesouhlasí, sice procházíte místně přes převaděč, ale dál se vaše relace nedostane, protože ji Gateway nepropustí. Nedoporučuji pro místní spojení používat jinou hodnotu, odchozí spojení sice dál do sítě neprojde, ale když někdo bude volat ze sítě, projde na převaděč a udělá Vám ve spojení zmatek, protože nebude vědět, že u Vás lokální provoz. Je lepší převaděč odlinkovat.

- Na osmé pozici musí být písmeno "G". Pracujete-li tedy přes převaděč OK0BRQ, R2(RPT2) bude vždy "OK0BRQ G"


MY (My Call)

Zde bude vaše značka, která se přepíše z nastavení stanice v menu "MY STATION"


UR (Your Call)

Na konec jsem si nechal to nejsložitější. Ono to vlastně není složité. Když JARL navrhovalo D-STAR protokol, neušili že HAM komunita začne vymýšlet jak ho zdokonalit a jak přidat nové funkce. V původní vizi ICOMu se tam zadávala značka protistanice a to bylo v podstatě vše. Díky tomu, že se objevily Reflektory a další funkce bylo nutné je mít možnost je nějak ovládat. A právě tato položka nyní funguje k ovládání funkcí a linkování. (ovládat to lze také pomocí DTMF, ale to je u stanic bez klávesnice méně pohodlné)

Pakliže nepotřebujete nic ovládat a využíváte aktuální nastavení, kdy jsou všechny převaděče propojeny mezi sebou nemusíte další řádky číst a vystačíte si s nastavením "CQCQCQ.."

Když chcete nějakou komandu provést, učiníte to tak, že přestavíte hodnotu UR na jinou, stisknete PTT a po té zase vrátíte CQCQCQ (nezapomenout na to) Co takto můžeme dělat? Uvedu několik příkladů:
UR: .......U        - odlikování od aktuálního reflektoru
UR: DCS019CL - přilinkování k modulu "C" na reflektoru DCS019
UR: DCS001GL - přilinkování k modulu "G" na reflektoru DCS001

Comments