GeoGebra-filer

Aktiviteter, Oppgaver, Konstruksjoner m.m. 

28.04.08
- Tre nye  filer

11.01.08
- Lagt til to nye aktiviteter

10.01.08
- Lagt til  tre nye aktiviteter

09.01.08
- Første utkast av sida.

Donasjoner settes stor pris på hvis du har nytte av disse sidene. Om ikke annet, er et postkort kjærkomment... :-)

Areal på parabel
Her står det  i dokumentet hva du skal gjøre.

Ytre vinkelsum (.ggb)
Ved en tilfeldighet  fikk man en fin visualisering av summen av ytre kanvinkler i mangekanter.

Inndeling av enhetssirkelen (unit4.ggb, unit6.ggb)
Hva er sammenhengen mellom produktet av lengdene av linjestykkene og antallet linjestykker? De to filene over er eksempler med henholdsvis fire og seks punkter på randen av enhetssirkelen.

Vinkelens tredeling (.ggb)
Umulig , sier du? Denne tredelingen av vinkelen går tilbake til Arkimedes.

Merkelig multiplikasjon (.ggb)
Her er en aktivitet som lar deg multiplisere to tall ved hjelp av parabelen. Hva er sammenhengen? Hvordan henger det sammen

Tangentgrad (.ggb)
Konsept som jeg først fikk presentert på foredrag av John Mason, omhandler antall tangenter til en graf gjennom et punkt. Fint å bruke med papirvariant først.

Et merkelig sammentreff på tredjegradsfunksjoner  (.ggb)
Lag en tredjegradsfunksjon f, gjerne med glidebrytere. Pass på at den har tre nullpunkt. Finn middelverdien av to av nullpunktene, og tegn tangenten til grafen i denne middelverdien. Hva observerer du?

Sinusfunksjonen (.ggb)
Demonstrerer sammenhengen mellom sinusfunksjonen og enhetssirkelen. Du finner en mer gjennomarbeidet versjon på Sinus (læreverket) sine sider.

Mystisk areal (.ggb)
Oppgave der elevene skal finne ut egenskaper ved areal til en bestemt trekant.

Konstruksjon av kvadrat (.ggb)
På dette arbeidsarket ser det ut som om eleven har konstruert et kvadrat. Bruk konstruksjonsprotokoll til å finne ut hvor det gikk galt.

Mona Lisa (.ggb)
Finn gylne forhold på maleriet av Mona Lisa.

Tangram (.ggb)
For de minste. Merk av linjestykkene og klipp ut ditt eget tangram-sett.

Kjeglesnittene (.ggb)
Få fram de forskjellige kjeglesnittene ved å flytte brennpunkter.

Transversalsetningen(.ggb)
Dokument som kan brukes for å bevise transversalsetningen, som er fundamental for formlikhet.

Tangent og derivert (.ggb)
Hentet fra utenlandsk side og modifisert - kilde står i dokumentet.

Sneglehus (.ggb)
"Tryll" fram en sneglehuskurve ved hjelp av sporing.

Perspektivtegning  (.ggb)
Dokument som lar en eksperimentere med forsvinningspunkt og horisont.

Ellipse (.ggb)
Hvordan tegner man kjeglesnittet ellipse?

Vinkelsum i en trekant (.ggb)
Demonstrasjon som viser hva vinkelsummen i en trekant må være.

Stigningstall på veibanen (.ggb)
Aktivitet for å bruke GeoGebra til å finne stigningstallet på en bakke på veien.

Utforskende aktivitet med trekanter (.doc)
Et dokument med trinnvise oppgaver/veiledninger til å finne fem kandidater for midtpunktet i en trekant.

Oversum og undersum (.ggb)
En demonstrasjon (illustrasjon) av hvordan undersum og oversum har et integral (areal) som grenseverdi.

Finn polynomet (.ggb)
Aktivitet der eleven skal finne andregradsfunksjonen som passer til oppgitte punkter

Parameteren b (.ggb)
Denne aktiviteten går ut på å visualisere hvilken innvirkning parameteren b (den mystiske av de) har på parabelen.