4. SUPLIKACJE - DU'A

 
TWIERDZA MUZUŁMANINA

 Said ibn Ali Ibn Wahaf Al-Qahtani, tyt. oryg.: Hisn al-Muslim
przekład Iman


Wysłannik Allaha, pokój i błogosławieństwo Allaha z nim, powiedział, że Allah polecił Prorokowi Janowi, synowi Zachariasza, aby postępował według pięciu przykazań i wzywał do nich swój lud, a jedno z nich brzmiało:
„...I nakazuję ci, abyś wspominał Allaha często, tak jak człowiek, którego goni wróg i ucieka tak prędko, że udaje mu się dotrzeć do twierdzy, w której znajduje schronienie. Tak samo sługa może uchronić się przed szatanem jedynie poprzez wspominanie Allaha, Potężnego, Majestatycznego...” [Sahih al-Dżami, 1724].