ASPEKTY PRAWNE WYKONYWANIA ZAWODU


6. Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 29.10.2003r w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

7. Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia11.05.2004r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek lub położnych posiadajacych świadectwo dojrzałości i będacych absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej

8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2008 r.

9. Samo - zatrudnienie w zakładach opieki zdrowotnej.

10. Stanowisko Departamentu Pielęgniarek i Położnych dotyczace możliwości przystąpienia do kształcenia podyplomowego przez pielęgniarkę / położną udzielającą świadczeń w ramach wolontariatu.

11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzaju i zakresu swiadczeń zabopiegawczych , diagnostycznych , leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.