ΟΙ 51 ΝΟΜΟΙ

ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


Νομοί της Ελλάδας ονομάζονται οι διαιρέσεις των γεωγραφικών διαμερισμάτων της Ελλάδας. Σήμερα υπάρχουν 51 νομοί. Μέχρι το 2010 σε κάθε νομό αντιστοιχούσε ένας β΄βάθμιος οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης (νομαρχία), με εξαίρεση την Αττική. Από την 1η Ιανουαρίου του 2011, οπότε τέθηκε σε ισχύ το Πρόγραμμα Καλλικράτης του Ν.3852/2010, οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις καταργήθηκαν και αντικαταστάθηκαν (εν μέρει) από τις περιφερειακές ενότητες.

Στους νομούς δεν συμπεριλαμβάνεται το Άγιο Όρος, το οποίο ορίζεται ως «Αυτόνομη Μοναστική Πολιτεία» ευρισκόμενη εντός της χώρας, αλλά υπαγόμενη σε ειδικό καθεστώς.

Οι νομοί της Ελλάδας είναι:
 Comments