บทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเดินเลือกซื้อของ

Winkบทสนทนาภาษาอังกฤษ ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ English Conversation ต่อไปนี้เป็นบทสนทนาภาษาอังกฤษที่เกิดขึ้นระหว่างการเลือกซื้อของ
 
 
 

  A : Where are you going to ?   คุณกำลังจะไปไหนครับ?
  B : I'm going shopping.    ผมจะไปซื้อของครับ
  A : What do you want to buy ?    คุณต้องการซื้ออะไรครับ
  B : I want to buy a birthday present for my brother.    ผมต้องการซื้อของขวัญวันเกิดให้น้องขายของผมครับ
  B : What do you think I should buy for my brother ?   คุณคิดว่าผมควรซื้ออะไรให้น้องชายของผม ?
  A : How old is he ?   เขาอายุเท่าไร ?
  B : He's five years old.   เขาอายุห้าขวบ
  A : Well, I think a toy gun. or a toy car will be fine for him.    เออ ผมคิดว่าเป็นเด็กเล่น หรือรถเด็กเล่นน่าจะเหมาะกับเขา
 

  A : Please show me a shirt.    ช่วยหยิบเสื้อเชิ้ตให้ผมดูหน่อยครับ
  B : What is your size ?    คุณใส่เบอร์อะไรครับ
  A : Medium size.     เบอร์ขนาดกลางครับ
  B : Here it is, sir. It looks good for you.   นี่ครับ ดูแล้วเหมาะกับคุณครับ
  A : Indeed, it does look good. How much is it ?   จริงครับ มันดูดี ราคาเท่าไรครับ ?
  B : It's five hundred bath.    ราคาห้าร้อยบาทครับ
  A : Please wrap it, here's the money.   ช่วยห่อให้ด้วย นี่ครับเงิน
  B : Thank you, sir.    ขอบคุณครับ
  A : Would you please wrap it in fancy wrapping paper ?   คุณช่วยห่อด้วยกระดาษห่อของขวัญได้ไหมครับ ?
  B : I'd glad to, but you have to pay extra 20 bath.    ยินดีครับ แต่คุณต้องจ่ายเพิ่มอีกยี่สิบบาท
  A : That's all right. Here's the money.   ไม่เป็นไร นี่ครับเงิน
  B : Thanks a lot, sir.    ขอบคุณมากครับ
  A : Can I help you, Sir ?   ให้ผมช่วยอะไรได้บ้างครับ ?
  B : Yes, Could you tell me wher ethe batik department is ?    ครับ ช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมครับว่าห้างขายผ้าพิมพ์ลายแบบชวาอยู่ที่ไหนครับ ?
  A : Sure, It's on the fourth floor.    ได้แน่นอน มันอยู่บนชั้นสี่ครับ
  There you can get everything made of batik.   ที่นั่นคุณจะพบทุกอย่างทำด้วยผ้าพิมพ์ลายแบบชวาครับ
  B : Thank you, sir.    ขอบคุณครับ
  A : Don't mention it.    ไม่เป็นไรครับ
  A : Can I be of any service to you ?    ผมช่วยอะไรคุณได้บ้างครับ ?
  B : Yes. Do you have batik shirts ?    ครับ คุณมีเสื้อเชิ้ตพิมพ์ลายแบบชวาไหมครับ ?
  A : Surely. This way please. There you are. You may choose what you like.   แน่นอน ทางนี้ครับ นั่นไงครับ คุณเลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับ ?
  B : Help me get that green one, please.    ช่วยเอาตัวสีเขียวนั่นให้ผมหน่อยครับ
  A : All right, sir. Here it is. What size do you want ?   ได้ครับ นี่ครับ คุณต้องการเบอร์อะไรครับ ?
  B : Fifteen, please.    เบอร์สิบห้าครับ
  B : Do you have a fitting room ?    คุณมีห้องลองไหมครับ ?
  A : Yes, it's over there in the corner.    มีครับ อยู่ที่มุมนั้นครับ
  B : Thank you.    ขอบคุณครับ
  A : Does it fit you, sir ?   ใส่ได้พอดีไหมครับ ?
  B : I'm afraid, it's too big.   ผมเกรงว่ามันจะใหญ่เกินไป
  A : Do you want a smaller one ?    คุณจะเอาตัวเล็กกว่าไหมครับ ?
  B : Yes, please.    ครับผม
  A : Here you are, sir.   นี่ครับ
  A : I want two shirts of this size one long sleeves and the other short sleeves.    ผมต้องการเสื้อเชิ้ตขนาดนี้สองตัว แขนยาวหนึ่งตัวและอีกตัวแขนสั้น
  B : All right, sir, but the price is not the same.   ได้ครับ แต่ราคาไม่เท่ากันนะครับ 
  A : What's the price of both shirts ?   ทั้งสองตัวราคาเท่าไร ?
  B : The long sleeves is one thousand bath and the short sleeves is five hundred bath.   แขนยาวหนึ่งพันบาท และแขนสั้นห้าร้อยบาท
  A : I see. Here's the money.   อ้อ นี่ครับเงิน
  A : Can you tell me where can I get sugar, flour, meat, soap and rice ?   คุณช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมครับว่าผมจะซื้อน้ำตาล แป้ง เนื้อ สบู่ และข้าวได้ที่ไหนครับ ?
  B : Certainly, sir. it's at the ground floor.   ได้แน่นอน มันอยู่ที่ชั้นล่างครับ
  A : Is there an escalator to get down there ?   มีบันไดเลื่อนลงไปไหมครับ ?
  B : No, there isn't. You'll have to get down from the corner.   ไม่มีครับ คุณต้องลงจากที่มุมนั้น
  A : Thanks for your information.   ขอบคุณสำหรับข้อมูลของคุณ
  A : What do you want, sir ?   คุณต้องการอะไรครับ ?
  B : Please give me five ice-creams.   ขอไอศครีมห้าถ้วยครับ
  A : Which flavour do you want ? We've chocolate, strawberry, vanilla and lemon.   คุณชอบรสอะไร เรามีช็อกโกแล็ต สตรอเบอรี่ วานิลา และมะนาว
  B : I want two chocolates, two lemons and one strawberry.   ผมต้องการช็อกโกแล็ตสอง มะนาวสอง และสตรอเบอรี่หนึ่ง
  A : Here you are. it's twenty bath each.   ถ้วยละยี่สิบบาทครับ
  B : Here's the money. Thank you.   นี่ครับเงิน ขอบคุณ
 
ขอขอบคุณ บทสนทนาภาษาอังกฤษ จากอินเตอร์เน็ต
Comments