PUBLICATIONS in BIOETHICS- Oana Iftime


 

 

1) Iftime O. (2001) Ethical and theological perspectives on human cloning, oral presentation, The International Symposium “Science and Religion. Antagonism or Complementarity”, Bucharest, Romania, November 7- 10, 2001;

2) Iftime O. (2002) Clonarea omului- tentaţie inedită, in Constantinescu, R., Călina G. (ed.) Teologie şi ştiinţe ale naturii. În continuarea dialogului, Editura Mitropoliei Olteniei, pp. 162- 195;

3) Iftime O. (2003) A few considerations on ancient and modern eugenics, EJAIB (Eubios Journal of Asian and International Bioethics), 13 (6), p. 221- 223, http://www.unescobkk.org/fileadmin/user_upload/shs/EJAIB/EJAIB112003.pdf

4) Iftime O. (2004) Orthodox Christianity and Biomedical Sciences, oral presentation held at the Tenth Congress of the European Society for the Study of Science and Theology, ESSSAT X, Barcelona, Spain, April 1-6, 2004;

5) Iftime O. (2004) Gene therapy- a scientific and bioethical challenge, in Macer D.R.J. (ed.) Challenges for Bioethics from Asia, Eubios Ethics Institute, New Zealand/Tsukuba, pp. 410- 424, http://www.eubios.info/abc5bk.htm

6) Iftime O. (2005) Bioetica- in cautarea standardului unic, Noua reprezentare a lumii- studii interdisciplinare, 3, p. 131- 147;

7) Iftime O. (2005) Do we need a thanatoethics?, EJAIB, 15, 1, pp. 22- 25, http://www.unescobkk.org/fileadmin/user_upload/shs/EJAIB/EJAIB12005.pdf

8) Iftime O. (2005) Never ending story- stem cells, science and Bioethics, European Journal of Science and Theology , 1, 1, pp. 39- 49

9) Iftime O, (2005), The Human Person Concept and Modern Gene Technology, Proceedings of the International Congress of Bioethics 2005, edited by Dr. Mohammad H. Sanati, Tehran 2005, pp. 169-185, ISBN 964-96124-0-8

10) Iftime O. (2005) Fertilizarea in vitro, o privire dincolo de disputele curente (IVF- an overview ignoring current disputes), Renaşterea, XVI, 183, p. 5

11) Iftime O. (2005) Bioetica- doar o altă piesă din marele mozaic al iluziei? Postmodernism şi moralitate în ştiinţele biomedicale în volumul simpozionului “Modernism, Postmodernism şi Religie”, Constanţa, Romania, 10-11 mai 2005, pp. 367- 377

12) Iftime O. (2005) Bioetica şi argumentele ei în favoarea dialogului ştiinţă- religie în volumul simpozionului “Ştiinţă şi religie- conflict sau convergenţă”, Constanţa, Romania, 1-3 noiembrie 2005, pp. 152- 169

13) Iftime O (2005) A European analysis of moral limitations in biomedical sciences, ESF Conference “Biomedicine within the limits of human existence”, Doorn, the Netherlands, April 8-13, Book of abstracts, p. 41;

14) Iftime O. (2005) Does euthanasia deserve its name? A multicultural analysis of the ‘good death’ phenomenon, IFSSH (International Forum for Social Sciences and Health) World Congress “Health Challenges of the Third Millennium”, 21-26 August 2005, Istanbul, Turkey, Abstract Book, p. 328

15) Iftime O. (2005) Apophatism in biological sciences and its implications for Bioethics, “Orthodoxy and Science- a necessary dialogue” International Symposium, 22- 26 October, Bucharest- Constantza, Romania. Abstract Book, p. 

16) Iftime O. (2005) Bioethics in Nevernever land- multiculturalism and the betrayal of individual cultures, "Inter-cultural bioethics: Asia and the West" International Joint Bioethics Congress, 14- 18 November 2005, Sanliurfa, Turkey, Abstract Book, p. 131- 132

17) Iftime O. (2006) Eutanasia sau sentimentul golului, în “Perspective româneşti asupra ştiinţei şi teologiei”, Magda Stavinschi (ed.), Ed. Curtea Veche, Bucureşti, Romania, p. 53-85.

18) Iftime O. (2006) Life Sciences, Apophatism and Bioethics, European Journal of Science and Theology, 2, 1, p. 21- 46

19) Iftime O. (2006) The interdisciplinary journey of an ethical issue- homosexuality, Revista Română de Bioetică, vol. 4, nr. 1, p. 43- 56, http://eng.bioetica.ro/bioeng/ie2/info.jsp?item=9987&node=1516

20) Gavrila L., Iftime O. (2006) Clonarea umană şi celulele stem- provocări ştiinţifice şi bioetice în volumul simpozionului UNESCO Bioetica în educaţie şi drepturile omului (Bioethics and human rights), Cheia, Romania, November 2005

21) Iftime O. (2006) Frankenstein vs. Big brother- does the issue of genetically modified organisms concern bioethics or (rather) economy ethics?, Revista Română de Bioetică, vol. 4, no. 4, p. 62- 74, http://eng.bioetica.ro/bioeng/ie2/info.jsp?item=10152&node=1316

22) Iftime O. (2007) Teaching Ethics to future specialists in Biotechnology- seeking for solutions to the difficulties encountered, în volumul simpozionului “European perspectives in research in biotechnology, health and environment- ethical principles in science and technology”, Constanta, Romania, December 13th, 2006 (desfăşurat în cadrul proiectului FP6 PL 016621-TWR, “Comparing emerging ethical issues and legal differences impacting on European clinical trials including a training workshop for researchers in the New Member States”), Ed. BREN, Bucureşti, pp. 28- 35.

23) Iftime O. (2007) Bioethics as reflected in the Romanian mass media in the last few years, European Association of Centres of Medical Ethics (EACME) 21st Annual Conference: “Bioethics in the Real World” 13-15 September 2007, Book of Abstracts, p. 45

24) Iftime O., Iftime Al. (2008) In search of Chinggis Khan's genes: a strange case of science-based irreverence in the age of political correctness, EJAIB, 18 (6), p. 164-168,

25) Iftime O. (2010) Moartea cerebrală şi ortodoxia, prezentare orală susţinută în cadrul simpozionului “Direcţii de cercetare în teologia morală ortodoxă românească”, mai 2010, Universitatea din Sibiu

26) Iftime O. (2010) Bioethics teaching confronting scientism, în volumul de lucrări al conferinţei “Educaţia din perspectiva valorilor”, noiembrie 2010, Universitatea din Alba Iulia, 196-204;

27) Iftime Al., Iftime O. (2010) Genetic analysis- myths, facts and ethics, în volumul de lucrări al conferinţei jubiliare “Public health in the 21st century –realities and perspectives”, Universitatea de medicină din Pleven, Bulgaria, 30 sep. – 2 oct. 2010, pp. 516-522;

28) Iftime O. (2012) Will man never be cloned because of God, biology or language? EJAIB, 22(3), 128-132.

29) Iftime O., A case study in international research in human subjects, în volumul "Ethics in Research", editat de Catedra UNESCO de bioetică, Haifa, Israel (în curs de apariţie).

 

Recent developments in gene therapy prezentată la atelierul de lucru pe tema problemelor etice apărute în cadrul cooperării internaţionale în cercetare "Focus Biotechnology and Eastern Europe", 5 mai 2007, Tübingen, Germania

 

see also Other publications by Oana Iftime or go back to the main page