Other publications by Oana Iftime


 

VARIA


 

1) Iftime O., Iftime Al. (2001) Biologie, manual pentru clasele a XI-a şi a XII-a (Biology- a high school textbook), Ed. Teora, Sibiu

2) Iftime O. (2003) Introducere în antievoluţionismul ştiinţific (An introduction to scientific antievolutionism), Ed. Anastasia, Bucureşti

3) Iftime O. (2002) Teoria materialistă asupra originii vieţii sau Despre marile (dez)amăgiri ale ştiinţei (On materialist hypothesis on life origin or About the greatest disappointments in science), in Constantinescu, R., Călina G. (eds.) Teologie şi ştiinţe ale naturii. În continuarea dialogului (in Theology & Natural Sciences. An ongoing dialogue), Editura Mitropoliei Olteniei, pp. 196- 220;

4) Moldovan I., Sandu Gr., Bădescu I., Chirilă P., Buruiană C., Iftime O., Iftime Al., Banyai T., Băndoiu A., Observaţii critice cu privire la programul naţional „Educaţie pentru sănătate în şcoala românească”, Studii (revista Centrului pentru Studii de Teologie Aplicată al Mitropoliei Olteniei), 2, p. 35- 55

5) Iftime O., Iftime Al. (2008) Evolutionism. Creationism stiintific. Antievolutionism., Sinapsa III, Ed.  Platytera, p. 67- 78

6) Iftime O., Iftime Al. (2009) Evoluţionismul şi Ortodoxia, Ed. Egumeniţa, Galaţi;

7) Iftime O., Iftime Al. (2012) Homeopatia- o abordare ştiinţifică şi spirituală, Ed. Lucman, Bucureşti.


 

HERPETOLOGY

 

1) Iftime, A., Iftime, O. (2006) Preliminary data on the herpetofauna of the Cozia massif (Romania). 1. Reptiles. Travaux du Museum National d’Histoire Naturelle „Grigore Antipa”, nr. 49, 331-340.

2) Iftime, A., Iftime, O. (2006) Herpetofauna masivelor forestiere continentale din sud-vestul Dobrogei: situaţia ei actuală şi importanţa ei în conservarea habitatelor naturale. Delta Dunării, Tulcea, 3: 141-152.

3) Iftime, A., Iftime, O. (2007) Preliminary data on the herpetofauna of the Cozia massif (Romania). 2. Amphibians. Travaux du Museum National d’Histoire Naturelle „Grigore Antipa”,  50, 259-271

4) Iftime, A., Iftime, O. (2007) Some records of the herpetofauna of the Danube floodplains in the Balta Ialomiţei area (Romania). Travaux du Museum National d’Histoire Naturelle „Grigore Antipa”, 50, 273-281

5) Iftime, A., Iftime, O. (2008) Morphological features and possible affinities of some Lissotriton vulgaris populations in Nera river area (south-western Romania). Russian Journal of Herpetology 15 (2): 93-96.

6) Iftime, A., Iftime, O. (2008) Observations on the herpetofauna of the Giurgiu county. Travaux du Museum National d’Histoire Naturelle „Grigore Antipa”,  51: 209-218.

7) Iftime, A., Petrescu, A.-M., Iftime, O. (2008) Observations on the herpetofauna of the Mehedinţi karstic plateau (Mehedinţi and Gorj counties, Romania). Travaux du Museum National d’Histoire Naturelle „Grigore Antipa”, 51: 219-230.

8) Iftime, A., Iftime, O., Pop, D. A. (2009) Observations on the herpetofauna of the Iezer-Păpuşa Massif (southern Carpathians, Romania). Herpetozoa (Wien), 22(1/2): 55-64.

9) Iftime Al., Iftime O. (2010) Radix cf. labiata (Gastropoda, Lymnaeidae) as an opportunistic predator and scavenger of Rana temporaria egg clutches, Herpetological Bulletin, 113, p. 20- 22

10) Iftime, A., Iftime, O. (2010) Contributions to the knowledge of the herpetofauna of the Eastern Jiu and Upper Lotru drainage basins (Southern Carpathians, Romania). Travaux du Museum National d’Histoire Naturelle „Grigore Antipa”,  53, 273-286

11) Iftime, A, Iftime, O. (2010) Herpetofauna masivului Ciucas si starea sa de conservare. Ocrotirea naturii, serie noua, 46, 123-130;

12) Iftime, A., Iftime, O. (2011) Triturus cristatus (Caudata: Salamandridae) feeds upon dead fishes. Salamandra, 47(1), 43-44

13) Iftime, A., Iftime, O. (2011) Note on the herpetofauna of the Vâlcan mountains and their foothills (Southern Carpathians, Romania).Travaux du Museum National d’Histoire Naturelle „Grigore Antipa”, 54(2), 513-521

14) Iftime, A., Iftime, O. (2012) Long term observations upon the alimentation of wild Eastern Greek Tortoises Testudo graeca ibera (Reptilia:Testudines: Testudinidae) in Dobrogea, Romania, Acta Herpetologica 7(1), 105-110

15) Iftime, A., Iftime, O. (2012) A case of amphibians breeding in sulfurous water in Romania, Herpetozoa, 25(1/2), 81-83

16) Iftime, A., Iftime, O. (2012) New records of the Carpathian endemite, Lissotriton montandoni (Amphibia: Caudata: Salamandridae) at its Southern distribution Limit, Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle «Grigore Antipa», 55(1), 175–179;

17) Iftime, A., Iftime, O. (2013) Contributions to the knowledge regarding the distribution and ecology of the herpetofauna of Tarcu Massif (Southern Carpathians, Romania), Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle «Grigore Antipa», 56(1), 81–92;

18) Iftime, A., Iftime, O. (2013) Observations on the herpetofauna of the Buila Vânturarita massif (Southern Carpathians, Romania), Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle «Grigore Antipa», 56(1), 93–101.

 


 

 

Go back to the main page or to the PUBLICATIONS in BIOETHICS page