Αρχική σελίδα


Καλώς ήρθατε στον ελληνικό δικτυακό τόπο της Γαλλοφωνίας !


Ο χάρτης της Γαλλοφωνίας

Ο κόσμος της Γαλλοφωνίας
(τα μέλη του ΔΟΓ)
Επίσημος δικτυακός τόπος του Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας : http://www.francophonie.org/Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας
  • Κατά τη 10η Σύνοδο Κορυφής στο Ουαγκαντούγκου της Μπουργκίνα Φάσο, στις 26 – 27 Νοεμβρίου 2004, η Ελλάδα έγινε ομόφωνα δεκτή στον Διεθνή Οργανισμό Γαλλοφωνίας, ως συνδεδεμένο μέλος.

  • Η απόφαση της Ελλάδος για την ένταξή της στη Γαλλοφωνία υπαγορεύθηκε από την εκτίμηση της δυνατότητας πρόσβασης σε ένα σημαντικό forum με κοινή γλώσσα – τα γαλλικά – και έναν χώρο κοινών αξιών και αλληλεγγύης, του οποίου βασικά στοιχεία και στόχοι είναι η προώθηση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η προώθηση της ειρήνης και ασφάλειας, καθώς και η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και η υποστήριξη της πολιτιστικής και γλωσσικής διαφορετικότητας. Ακόμα και η επιβίωση των εθνικών πολιτισμών στηρίζεται εν πολλοίς στη διαφύλαξη αυτών των αρχών.

  • Η Ελλάδα έγινε πλήρες μέλος της Γαλλοφωνίας, κατά τη διάρκεια της 11ης Συνόδου Κορυφής στο Βουκουρέστι, στις 28-29 Νοεμβρίου 2006.Ο δικτυακός τόπος είναι υπό κατασκευήΗ επιλογή/μετάφραση/προσαρμογή των κειμένων έγινε στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Φορέας υποδοχής
:
Εργαστήριο Νομικής, Οικονομικής, Πολιτικής και Τεχνικής Μετάφρασης (ΕΝΟΠΟΤΕΜ) του ΤΞΓΜΔ του Ιονίου Πανεπιστημίου
Επιλογή ύλης, μεταφράσεις, σύνθεση: Αντωνία Γιαννοπούλου, φοιτήτρια του ΤΞΓΜΔ
Επιστημονικός υπεύθυνος: Μιχάλης Πολίτης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Έτος: 2012