ЛАСКАВО ПРОСИМО


     Родина, друзі, рідний край!
І скрізь в тобі потреба.
Твори! Учись! Знайди! Пізнай!
Повір у себе!
        Охтирська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №6 - навчальний заклад, який забезпечує гармонійно-розвинену особистість школяра.
    Управління освітнім процесом здійснюється на громадських засадах, що зумовлює тісну співпрацю з органами батьківського самоврядування та Піклувальною радою школи. 
    Навчальний процес школа здійснюється за денною формою навчання, працює на принципах доступності, гуманізму, демократизму, поєднання державного управління й громадського самоврядування.
    Педагогічний колектив успішно формує  в учнів навчально-пізнавальну активність, учить логічно мислити, шукати нестандартні шляхи розв"язання завдань.
    У школі добре налагоджена індивідуальна робота з учнями.
    Педагогічний колектив школи працює над реалізацією науково-методичної проблеми " Формування професійної мобільності педагогічних працівників в умовах запровадження нових державних стандартів освіти".
    Запровадження інноваційних педагогічних технологій дозволяє забезпечити здійснення завдань особистісно-зорієнтованого й компетентісного підходів до організації навчального виховного процесу, сприяє накопиченню нових моделей його організації, підвищує інтерес педагогів до застосування інноваційних технологій у вирішенні проблем практичної освіти.
    Школа повністю укомплектована педагогічними кадрами, розстановка кадрів умотивована і раціональна, здійснюється з урахуванням творчих здібностей, професійних запитів учителів. 
    Основними мотивами розстановки педагогічних кадрів є:
 - наступність у роботі вчителя;
 - педагоггічний досвід та кваліфікація учителя.
        У школі працює 26 педагогічних працівників  з них 4 сумісники.
    Педагогічні працівники школи мають такий кваліфікаційний рівень:
   спеціаліст - 11
   спеціаліст ІІ к. - 1
   спеціаліст І к. - 5
   спеціаліст вищої категорії - 9
   старший учитель - 4
   

Підсторінки (1): Без назви
Comments