Konto bankowe Stowarzyszenia

Wszelkie wpłaty należy dokonywać na konto Stowarzyszenia w banku:

Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku
Nr konta: 90 9343 0005 0012 0287 2000 0010