KOMUNIKAT NA DZIEŃ 23.04.2018
Szanowni działkowicze, Zarząd Stowarzyszenia informuje, iż w dniu 05.05.2018 r. (sobota) o godz. 14:00 na Plaży nr 1 odbędzie się Zebranie Członków Stowarzyszenia. Serdecznie Zapraszamy.
Admin


KOMUNIKAT NA DZIEŃ 02.05.2017
Szanowni działkowicze, Zarząd Stowarzyszenia informuje, iż w dniu 06.05.2017 r. (sobota) o godz. 15:00 na Plaży nr 1 odbędzie się Zebranie Członków Stowarzyszenia. Serdecznie Zapraszamy.
Admin


KOMUNIKAT NA DZIEŃ 20.05.2016
W dniu 14 maja (sobota) odbyło się Zebranie Członków Stowarzyszenia. Obradom przewodził Prezes Mirosław WOŁOSZKA.
Protokół z tego zebrania został zamieszczony w zakładce Dokumenty - Dokumenty 2016 
Admin


KOMUNIKAT NA DZIEŃ 11.05.2016
Szanowni działkowicze, Zarząd Stowarzyszenia informuje, iż w dniu 14.05.2016 r. (sobota) o godz. 15:00 na Plaży nr 1 odbędzie się zebranie Członków Stowarzyszenia. Serdecznie Zapraszamy.
Admin


KOMUNIKAT NA DZIEŃ 01.03.2016
Szanowni działkowicze, Zarząd przypomina o opłacie składki za bieżący rok. Wysokość składki bez zmian.
Admin


KOMUNIKAT NA DZIEŃ 10.11.2015
Szanowni działkowicze, w zakładce Dokumenty - Dokumenty 2015 został zamieszczony wykaz działek i opłaconych składek.
Admin

KOMUNIKAT NA DZIEŃ 02.05.2015
W dniu 2 maja (sobota) odbyło się Zebranie Członków Stowarzyszenia. Obradom przewodził Prezes Mirosław WOŁOSZKA.
Protokół z tego zebrania został zamieszczony w zakładce Dokumenty - Dokumenty 2015 
Admin


KOMUNIKAT NA DZIEŃ 30.03.2015
W dniu 30 marca (poniedziałek) odbyło się Zebranie Członków Stowarzyszenia. Obradom przewodził Prezes Mirosław WOŁOSZKA.
Protokół z tego zebrania został zamieszczony w zakładce Dokumenty - Dokumenty 2015 
Admin


KOMUNIKAT NA DZIEŃ 09.07.2014
W dniu 12 lipca (sobota) od godz. 10:00 organizujemy czyn społeczny, w celu dokończenia remontu pomostu Nr 2. Wszystkich działkowiczów zapraszam do pomocy.
ZYGNER Grzegorz


KOMUNIKAT NA DZIEŃ 09.07.2014
W dniu 12 lipca (sobota) od godz. 10:00 organizujemy czyn społeczny, w celu dokończenia remontu pomostu Nr 2. Wszystkich działkowiczów zapraszam do pomocy.
ZYGNER Grzegorz

KOMUNIKAT NA DZIEŃ 01.07.2014
Szanowni działkowicze,
Zgodnie z uchwałą Stowarzyszenia z dniem 31.08.2014 r. przestaję pełnić obowiązki Prezesa Stowarzyszenia. W tym samym dniu obecny administrator strony WWW,  rezygnuje również z prowadzenia i aktualizowania naszej domeny internetowej. W związku z powyższym do końca sierpnia, należy wybrać nowego prezesa i poszukać osoby która by prowadziła naszą stronę internetową. Kończąc swoją działalność, dziękuję za współpracę obecnym i poprzednim członkom Zarządu i życzę wszystkim pogodnych wakacji.
ZYGNER Grzegorz

KOMUNIKAT NA DZIEŃ 05.05.2014

Szanowni działkowicze, w dniu 03.05 odbyło się Roczne Zebranie Stowarzyszenia. Podjęto następujące ustalenia/uchwały;
- składka roczna 300,00 zł, bez zmian- płatna do 31 maja,
- wpisowe od 04 maja br. – 200,00 zł,
- za komercyjne wykorzystywanie działek, dopłata roczna  200,00 zł.

Zebranie postanowiło przeznaczyć 10.000,00 na remont pomostu Nr 2. i wyrównać nawierzchnię dróg. Pełne sprawozdanie z Zebrania będzie zamieszczone w terminie późniejszym.
ZYGNER Grzegorz

KOMUNIKAT NA DZIEŃ 14.04.2014

Szanowni działkowicze, w zakładce Dokumenty - Dokumenty 2014 został zamieszczony Porządek Zebrania Członków Stowarzyszenia Właścicieli Ogrodów Działkowych „DEJGUNY”  w Sterławkach Małych w dniu 03.05.2014 r.
ZYGNER Grzegorz

KOMUNIKAT NA DZIEŃ 08.04.2014

Szanowni działkowicze, szybka wiosna i nasze coraz częstsze wizyty na działkach spowodowały duży wzrost ilości odpadów komunalnych. Zwykle rozpoczynaliśmy wywóz śmieci od 01 maja. Z uwagi jednak na to, że pojemniki są już pełne, uruchomimy wywóz od 15 kwietnia. Na zebraniu rocznym będziemy musieli zastanowić się jak rozwiązać ten problem. Do członków Zarządu wpływają sygnały, że „dość płacenia za śmieci osób nie należących do Stowarzyszenia”. Liczę na rzeczowe podejście do problemu i merytoryczną dyskusję na zebraniu.
ZYGNER Grzegorz

KOMUNIKAT NA DZIEŃ 07.04.2014

Szanowni działkowicze, w rejonie pojemników na odpady komunalne, przywieźliśmy trochę grubszego żwiru do zasypania dziur na drodze. Teraz dobrze by było, gdyby właściciele zasypali kałuże wody przed bramami swoich działek.
ZYGNER Grzegorz

KOMUNIKAT NA DZIEŃ 22.03.2014
Szanowni działkowicze, witam serdecznie w pierwszym dniu wiosny.
Powoli zaczyna się nowy sezon działkowy, niestety problemy mamy wciąż stare. Wystarczy popatrzeć na drogi i widać, że wiele pracy przed nami. Porządkując swoje działki proszę pamiętać o przycięciu drzew i krzewów rozrastających się na drogę.
Zebranie wstępnie planujemy na sobotę 03 maja.
ZYGNER Grzegorz


KOMUNIKAT NA DZIEŃ 02.01.2014

Szanowni działkowicze, witam serdecznie w Nowym Roku i życzę wszystkim dużo zdrowia i miłego wypoczynku na naszych działkach.
A teraz kilka informacji bieżących:
- w załączeniu przedkładam sprawozdanie finansowe za 2013 r. ( Dokumenty -> Dokumenty 2014 )
- proszę o propozycje i uwagi do planu na 2014 r.
- nie opłaciłem wywozu odpadów komunalnych za okres od 01 lipca 2013 r. (powody omówię na Zebraniu Rocznym).

Proszę o analizę przychodów i wydatków  i zastanowienie się jak zebrać środki na remont pomostu Nr-2. Niestety same składki wystarczają zaledwie na pokrycie bieżących wydatków i niewielkich inwestycji związanych głównie z utrzymaniem dróg i plaży.
ZYGNER Grzegorz

W dniu 26 sierpnia 2013 roku, zostało wysłane pismo następującej treści:

STOWARZYSZENIE WŁAŚCICIELI
OGRODÓW DZIAŁKOWYCH
DEJGUNY w Sterławkach Małych

Do:

MAZURSKI ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY
GOSPODARKA ODPADAMI
Ul. Wodna 4
11-500 Giżycko

Dotyczy: naliczania opłat za wywóz odpadów komunalnych

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Właścicieli Ogrodów Działkowych DEJGUNY w Sterławkach Małych wnoszę sprzeciw do naliczonych stawek za wywóz odpadów komunalnych. W uzasadnieniu sprzeciwu podnoszę fakt, nie opróżnienia pojemników w okresie lipiec, sierpień. Zgodnie bowiem ze złożoną deklaracją cztery pojemniki postawione na terenie naszych działek winny być opróżniane raz na tydzień. Niestety deklaracje jedno a rzeczywistość drugie. W lipcu pojemniki były opróżniane tylko dwa razy, i to po licznych błaganiach o ich opróżnienie. Podobna sytuacja jest w sierpniu, część pojemników została opróżniona dwa razy a część tylko raz. Wynikiem takiej sytuacji, w rejonie postawienia pojemników leżą góry śmieci, chodzi robactwo i po prostu śmierdzi (w załączeniu fotografia z dn. 24 sierpnia br.). Mimo licznych telefonów, nikt z pracowników firmy zabierającej śmieci nie reaguje na nasze wezwanie. W tej sytuacji informujemy, że będziemy płacić tylko za faktyczny wywóz odpadów komunalnych. Odsyłamy „potwierdzenie złożenia deklaracji” domagając się sprostowania oraz żądamy świadczenia usług zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Z poważaniem
Prezes Stowarzyszenia
Grzegorz ZYGNER

Do wiadomości:

- wójt Gminy GiżyckoKOMUNIKAT NA DZIEŃ 02.08.2013

Szanowni działkowicze, lato w pełni zatem cieszmy się wakacjami i słońcem. Na dzień dzisiejszy składkę opłaciło 75 osób. Poszukujemy solidną firmę do naprawy pomostu Nr-2. Jeżeli ktoś może polecić nam kogoś, bardzo proszę o pilny kontakt i złożenie oferty (warunek musi być faktura). Jak zauważyliście Państwo śmieci powoli, ale są wywożone. Jak pisałem wcześniej, Zarząd nie może żądać telefonicznie częstego ich odbierania, zgodnie bowiem, ze złożoną deklaracją śmieci odbierane mają być raz w tygodniu.

ZYGNER Grzegorz


WYJAŚNIENIE

Szanowni działkowicze, wczoraj tj. 03 lipca miały być podstawione pojemniki na śmieci przez Mazurski Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami w Giżycku, niestety na kolejne telefony nikt nie odpowiadał. W związku z tym dzisiaj byliśmy w Giżycku. Powiedziano nam cyt. „proszę uzbroić się w cierpliwość, pojemniki są rozwożone”, kiedy więc będą na działkach tego nam niestety nie powiedziano. Musimy więc jakoś przetrwać te kilka dni,  proszę nie podrzucać  śmieci sąsiadom lub w rejon plaży. Po podstawieniu pojemników, po uzgodnieniu z odbierającą firmą pojemniki zostaną zamknięte. O terminie odbioru kluczy poinformuję.

Uzbrojony w cierpliwość ZYGNER Grzegorz


POSTANOWIENIA ZEBRANIA W DN. 22.06.2013 r.

Szanowni działkowicze w dniu 22 czerwca 2013 r. odbyło się Zebranie członków Stowarzyszenia. Zebranie postanowiło złożyć Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za wszystkich członków. Na dotychczasowych miejscach będą stały 4 pojemniki o pojemności 1100 l. każdy, do końca października. Pojemniki będą opróżniane raz w tygodniu. Pojemniki będą zamykane, klucze dostaną wyłącznie członkowie mający opłaconą składkę za 2013 r. Osoby nie należące do Stowarzyszenia mają prawny obowiązek złożyć deklarację indywidualnie.

W zakładce Dokumenty został zamieszczony PLAN FINANSOWO -  GOSPODARCZY Stowarzyszenia Właścicieli Ogrodów Działkowych „DEJGUNY” w Sterławkach Małych na 2013 r.

ZYGNER Grzegorz


Informacja

Szanowni działkowcy, w zakładce Dokumenty do pobrania PROTOKÓŁ Z ROCZNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WŁAŚCICIELI OGRODÓW DZIAŁKOWYCH „DEJGUNY”.

ZYGNER Grzegorz


SPRAWY BIEŻĄCE
Szanowni działkowicze, informuję, że w maju br. tylko 35 osób zapłaciło składkę członkowską. Stawia to pod znakiem zapytania realizację uchwalonego planu na 2013 r. W związku z taką sytuacją Zarząd będzie realizował zaplanowane inwestycje tylko w granicach posiadanych środków.
ZYGNER Grzegorz

Informacja

Szanowni działkowcy, w zakładce Dokumenty do pobrania PROTOKÓŁ Z ROCZNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WŁAŚCICIELI OGRODÓW DZIAŁKOWYCH „DEJGUNY”.


ZYGNER Grzegorz


ZAWODY WĘDKARSKIE - „SZCZUPAK DEJGUN-2013”

Zarząd Stowarzyszenia Właścicieli Ogrodów Działkowych DEJGUNY w Sterławkach Małych, informuje, że 01 czerwca 2013 r. (sobota) w godz. 08.00 - 12.00 odbędą się zawody wędkarskie „SZCZUPAK DEJGUN-2012” .

Spotykamy się na pomoście Nr 1 o godz. 07:45.

Celem zawodów jest wędkarska rywalizacja sportowa oraz budowanie koleżeńskich stosunków dobrosąsiedzkich członków Stowarzyszenia.

W zawodach mogą wziąć udział wszyscy wędkarze członkowie Stowarzyszenia, mający aktualne pozwolenie na amatorski połów ryb na jeziorze Dejguny (serdecznie zapraszamy Panie).

Regulamin zawodów wędkarskich "SZCZUPAK DEJGUN" do pobrania w zakładce Dokumenty.

SPRAWY BIEŻĄCE

Szanowni działkowicze, w dniu 07 maja 2013 zgodnie z ustaleniami Zebrania podpisałem umowę na wywóz śmieci z działek. Pojemniki będą podstawione w dotychczasowych miejscach i opróżniane „na telefon”.

Bardzo proszę przy dokonywaniu wpłat składek członkowskich podawać Nr działki -  ułatwi to prowadzenie ewidencji.

ZYGNER Grzegorz


ZEBRANIE ROCZNE.

Szanowni działkowicze, w dniu 04 maja br. odbyło się roczne Zebranie Stowarzyszenia. Na Zebraniu było obecnych 39 członków, zgodnie ze Statutem w drugim terminie Zebranie było prawomocne. Podjęto następujące uchwały:

- u udzieleniu absolutorium Zarządowi za 2012 rok i przyjęciu sprawozdania finansowego,

- o przyjęciu planu wydatków w 2013 r.,

- o ustaleniu składki członkowskiej na 2013 r. w wysokości 300,00 zł i wpisowego w wysokości 500,00 zł.

Sprawozdanie z Zebrania oraz treść wszystkich uchwał przedstawię w terminie późniejszym. Składka członkowska płatna do 31 maja wyłącznie na konto bankowe.

ZYGNER Grzegorz


PROJEKT BUDŻETU NA 2013 r.

Szanowni działkowicze, w załączeniu przedkładam PROJEKT budżetu na 2013 r. (zakładka Dokumenty). Przyjąłem pozostawienie składki w dotychczasowej wysokości oraz konieczność wywozu śmieci przez Stowarzyszenie. Jeżeli do Zebrania w tym zakresie pojawią się nowe ustalenia, niezwłocznie Państwa poinformuję. Zebranie roczne planujemy na 4 maja o godz. 14:00 (sobota) – proszę zarezerwować ten termin.

ZYGNER Grzegorz


CO ZE ŚMIECIAMI .............

Szanowni działkowcy, w ciągu minionego miesiąca usiłowałem dowiedzieć się w Urzędzie Gminy Giżycko, jak będzie wyglądała gospodarka śmieciami od lipca br. Wysoka „kompetencja” jednego z urzędników Gminy, nie dała odpowiedzi na pytanie, jak ma wyglądać ten problem na naszych działkach. Są trzy wyjścia:

- pierwsze, śmieci wywozimy na starych zasadach tzn. część działkowiczów płaci za wywóz, reszta wrzuca,

- drugie, śmieci wywozimy z działek samodzielnie,

- trzecie, nie wiem.

Zarząd nie będzie namawiał do żadnej z w/w opcji, zadecydujemy o tym na majowym zebraniu.

ZYGNER Grzegorz


SZANOWNI DZIAŁKOWICZE

Poniżej przedstawiam zgłoszone propozycje do planu na 2013.  Zgodnie z wcześniejszą informacją w lutym Zarząd przedstawi kalkulację (projekt planu na 2013 r.)

ZGŁOSZONE PROPOZYCJE NA 2013

  1. Postawienie toalety Toi-Toi w rejonie plaży Nr-1,
  2. Równanie dróg 3 razy w roku,
  3. Remont pomostu Nr -2,
  4. Nawiezienie piasku na boisko,
  5. Obsadzenie tujami lub świerkami plaży Nr -1,
  6. Pomalowanie bramy wejściowej na plażę Nr -1.

Grzegorz ZYGNER


SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012

Szanowni działkowcy, w załączeniu przedkładam Sprawozdanie finansowe za rok 2012. Projekt planu finansowego na 2013 r. Zarząd przedstawi w lutym. Dziękuję za zgłoszone propozycje i uwagi.

ZYGNER Grzegorz


PLAN NA ROK 2013

Szanowni działkowcy, Zarząd po Nowym Roku przystąpi do opracowania Planu finansowo – gospodarczego na 2013. W związku z powyższym bardzo proszę o zgłaszanie propozycji co powinniśmy zrobić na działkach w Nowym Roku. Państwa propozycje, uwagi pozwolą Zarządowi przygotować na Zebranie roczne, projekt budżetu dostosowany do oczekiwań większości działkowiczów. Na propozycje czekam do 10 stycznia na adres : sp4ndu@wp.pl

ZYGNER Grzegorz


PROBLEM ZE ŚMIECIAMI

Szanowni Państwo, w nawiązaniu do wcześniejszych informacji, w dniu 20 listopada 2012 r. Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich z Giżycka wypowiedziała nam umowę na wywóz odpadów komunalnych z działek. Oznacza to, że od maja do czerwca 2013 r. będziemy musieli znaleźć nową firmę z którą podpiszemy umowę. Jak to będzie wyglądało w Gminie Giżycko od 01 lipca nie mam na dziś informacji.

ZYGNER Grzegorz


JUŻ JESIEŃ...

Szanowni Państwo, uprzejmie proszę po 01 października br.nie wrzucać śmieci do pojemników. Umowy na wywóz śmieci i butelek mamy podpisane wyłącznie do końca września. Po zakończeniu najbliższego weekendu 29 i 30 września, śmieci zostaną uprzątnięte. Czekam na informacje z Gminy Giżycko, jak w związku z tzw. ustawą „śmieciową” będzie rozwiązany ten problem na terenie gminy w 2013 r.

ZYGNER Grzegorz


KILKA UWAG PREZESA

Szanowni członkowie Stowarzyszenia i nie tylko – proszę zadbać o porządek w rejonie śmietników. Skoszoną trawę najlepiej wyrzucić za śmietnik a śmieci obok kontenerów – ktoś to kiedyś może uprzątnie !!! Jest już pewną prawidłowością to, że w okresie letnim bardzo szybko zapełniane są kontenery w środkowej części działek, dlatego też prośba do wszystkich, jeżeli są pełne kontenery w tym miejscu, proszę śmieci wrzucać do pojemników obok plaży nr 1 (które zapełniane są stosunkowo wolniej).

Będzie taniej i czyściej.............. a gdzie wyrzucać skoszoną trawę, nie wiem.

ZYGNER Grzegorz


INFORMACJE BIEŻĄCE

  1. W niedzielę 29 lipca o godz. 12:00 na pomoście nr. 1 osoby które opłaciły składki będą mogły odebrać tabliczki z numerem działki. W innym terminie działka 58/171 u Prezesa Stowarzyszenia.
  2. Społeczna prośba – zwracajmy uwagę dla sąsiadów (tym bez tabliczek na bramie), że wypadałoby zapłacić za wywóz śmieci.
  3. Składek nie opłaciło jeszcze 40 osób.
  4. Pogodnego lata.

ZYGNER Grzegorz


ODPOWIEDŹ NA ANONIM

W dniu dzisiejszym dostałem anonim (pieczątka na kopercie Giżycko) podpisany DZIAŁKOWCY. Z reguły nie odpowiadam na tego typu listy, z uwagi jednak na to że, sprawy w nim poruszane dotyczą wielu aspektów funkcjonowania naszych ogrodów i Stowarzyszenia zamieszczam go po przepisaniu w całości - do pobrania w zakładce Dokumenty (oryginał do wglądu zainteresowanych). Nie zamierzam odnosić się do żadnych poruszanych tam problemów – pozostawiając ocenę czytającym. Cóż demokracja w Stowarzyszeniu może nie jest najlepszą formą organizacyjną, a rosnące koszty np. wywozu śmieci nie są wymysłem Zarządu Stowarzyszenia – no ale każdy może mieć swoje racje, szkoda tylko, że anonimowo.

ZYGNER Grzegorz


SZANOWNI DZIAŁKOWICZE

Uprzejmie informuję, że Zebranie Roczne uchwaliło na rok 2012 składkę członkowską w wysokości 300,00 zł.

Zbierane składki przeznaczane są w szczególności na wywóz śmieci i remont rozpadającego się pomostu Nr 2.  Zarząd Stowarzyszenia  apeluje do wszystkich właścicieli działek, którzy z jakichś względów nie chcą należeć do Stowarzyszenia by zwrócili NAM płacącym składki, pieniążki za wywóz ich śmieci  (rocznie płacimy ok. 10.000,00 zł ).

Uwaga - w miesiącu czerwcu oznaczone zostaną specjalnymi tabliczkami te działki których właściciele opłacili składkę członkowską !!!!!!!!!!

Grzegorz ZYGNER


SZANOWNI DZIAŁKOWICZE

Uprzejmie informuję, że 05 maja 2012 r., przy obecności 47 członków w pierwszym terminie odbyło się roczne zebranie członków Stowarzyszenia. Sprawozdanie z Zebrania oraz podjęte uchwały (plan finansowo – gospodarczy) zostaną umieszczone na stronie internetowej po opracowaniu. Zebranie uchwaliło składkę na rok 2012 w wysokości 300,00 zł - płatne na konto Stowarzyszenia do 30 maja.

ZYGNER Grzegorz


SZANOWNI DZIAŁKOWICZE

Uprzejmie informuję, że na dzień 05 maja 2012 r. (sobota) na plaży Nr.1 Zarząd Stowarzyszenia zwołuje roczne zebranie członków. Początek zebrania – 15:00 w pierwszym terminie, 15:30 w drugim terminie. Szczegółowy projekt Planu zebrania w zakładce Dokumenty. ZAPRASZAMY

ZYGNER Grzegorz


SZANOWNI DZIAŁKOWICZE

Zauważyłem, że na konto Stowarzyszenia wpływają już składki za 2012 r - dziękuję. Informuję, że wysokość składki na dany rok ustala Zebranie Roczne (planowane tradycyjnie na początek maja), zatem jaka będzie to kwota ustalimy wspólnie. Proponuję do zebrania składek jeszcze nie wpłacać.

ZYGNER Grzegorz


SZANOWNI DZIAŁKOWICZE

W uzupełnieniu informacji w sprawie nadawania  numeru działki geodezyjnej informuję, że w zakładce DOKUMENTY znajduje się druk wniosku o ustalenie wewnętrznego numeru porządkowego dla działki geodezyjnej.

Więcej informacji na ten temat przekażę w czasie Zebrania Rocznego. Gdyby ktoś potrzebował wcześniej zaświadczenie o nadaniu numeru, można przesłać podpisany wniosek na mój adres.

ZYGNER Grzegorz


SZANOWNI   DZIAŁKOWICZE

Dzisiaj tj. 12 marca do Zarządu Stowarzyszenia wpłynęło ZAWIADOMIENIE z Gminy Giżycko o nadaniu dla całości Stowarzyszenia numeru porządkowego 27B. W związku z tym pismem, numery porządkowe dla właścicieli poszczególnych działek geodezyjnych będzie przydzielać o ile zajdzie taka konieczność Zarząd Stowarzyszenia. Wobec powyższego po nadaniu numeru porządkowego przez Zarząd Stowarzyszenia należy w ciągu 30 dni od daty ustalenia numeru w widocznym miejscu umieścić tabliczkę z wyraźnym numerem porządkowym. Winna być ona stale czytelna i estetyczna. Po otrzymaniu od Zarządu numeru porządkowego przedmiotowe nieruchomości powinny być zgłoszone w Referacie Finansowo – Księgowym Gminy Giżycko (pok. Nr 20) celem opodatkowania. Zgodnie z prawem geodezyjnym, numer porządkowy winny posiadać wszystkie działki na których stoi domek, dotyczy to również właścicieli, którzy nie są członkami Stowarzyszenia.

Ewentualne pytania via e-mail lub telefonicznie. Pisemne potwierdzenie nadania numeru porządkowego wydaje Prezes Stowarzyszenia.

ZYGNER Grzegorz


SZANOWNI DZIAŁKOWICZE

Witam wszystkich serdecznie w 2012 r. i zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią w zakładce Dokumenty przedstawiam kompletne roczne rozliczenie finansowe za 2011 r. Wszystkie wydatki i przychody są potwierdzone dokumentami merytorycznymi oraz wykazane w wyciągach bankowych. Kompletna dokumentacja za 2011 r. zostanie przekazana teraz do oceny Komisji Rewizyjnej oraz będzie do wglądu dla wszystkich członków w czasie Zebrania Rocznego (tradycyjnie na początku maja).

Ewentualne pytania proszę przez e –mail ( sp4ndu@wp.pl )

Grzegorz ZYGNER


SZANOWNI DZIAŁKOWICZE

W zakładce Dokumenty przedstawiam do pobrania wstępny projekt planu budżetu Stowarzyszenia na 2012 r. Opracowałem go głównie na podstawie poniesionych kosztów w roku bieżącym i planowanych inwestycji. Zachęcam do analizy i oceny przedstawionych propozycji. Uwagi proszę kierować na mój adres – sp4ndu@wp.pl

Ostateczny projekt zostanie przedstawiony przez Zarząd na rocznym Zebraniu.

Grzegorz ZYGNER


SZANOWNI DZIAŁKOWICZE

We wrześniu złożyłem wniosek do Gminy Giżycko o ujęcie w budżecie Gminy na 2012 rok budowy sieci wodociągowej do Naszych działek, dziś otrzymałem odpowiedź:

W odpowiedzi na złożony wniosek w sprawie ujęcia w budżecie Gminy na 2012 rok budowy sieci wodociągowej w miejscowości Sterławki Małe (do ogrodów działkowych) – uprzejmie informuję, że po dokonaniu analizy możliwości budżetowych, inwestycja ta nie została ujęta w budżecie Gminy na 2012 rok.

Nadmienia się ponadto, że w pierwszej kolejności zabezpieczane są środki na realizację rozpoczętych już inwestycji, spłatę zaciągniętych kredytów na zrealizowane projekty oraz na inwestycję na terenach budownictwa mieszkalnego (stały pobyt mieszkańców), które do tej pory nie zostały uzbrojone. Wójt Gminy – Andrzej Sieroński.

Grzegorz ZYGNER


SZANOWNI DZIAŁKOWICZE

Informuję, że umowę na wywóz śmieci mamy do 31 października br.

Po tym terminie proszę nie wrzucać śmieci do pojemników.

Grzegorz ZYGNER


SZANOWNI   DZIAŁKOWICZE

Wakacje już za nami – Zarząd życzy dzieciom i młodzieży sukcesów w szkole, następne wakacje już za rok......... W poniedziałek wyrównaliśmy drogi główne. Zostało jeszcze trochę gruzu przy drodze w kierunku pomostu Nr 1, gdyby ktoś potrzebował poprawić drogę obok swojej działki, można go zabrać.

Na początku przyszłego roku Zarząd będzie chciał przedstawić projekt planu gospodarczego na 2012 r. bardzo proszę o zgłaszanie wszelkich potrzeb, pomysłów które winniśmy zrealizować w roku następnym. Proszę pisać na adres: sp4ndu@wp.pl

Dziękuję p. Zosi za piękne fotografie mijającego lata, niech będą miłym wspomnieniem tegorocznych wakacji.

Grzegorz ZYGNER


SZANOWNI   DZIAŁKOWICZE

Zgodnie z ustaleniami 20 sierpnia br. (sobota) będzie można podpisać umowę na ochronę działki z firmą STEKOP. Przedstawiciel firmy będzie oczekiwał na członków Stowarzyszenia w godz. 10:00 – 12:00 w rejonie Pomostu Nr 1. Proszę zabrać xero dowodu osobistego. Mieszkańcy Kętrzyna mogą podpisać też umowę każdego dnia w siedzibie firmy STEKOP (p. Piotr Zwierzykowski). Po podpisaniu umowy firma w terminie uzgodnionym z właścicielem działki dokona montażu urządzeń monitorujących i wystawi rachunek. W czasie podpisywania umowy nie będą pobierane żadne należności.

Grzegorz ZYGNER


SZANOWNI   DZIAŁKOWICZE

W zakładce Dokumenty zamieszczone zostały wzory umów na monitoring działek oraz cennik urządzeń monitorujących. Oferta firmy STEKOP.

Grzegorz ZYGNER


SZANOWNI   DZIAŁKOWICZE

Zarząd w sierpniu zamierza dokonać wyrównania dróg na naszych działkach. Rozmawialiśmy już z firmą „Walentynowicz” z Szczybał Giżyckich, ale posiadana przez tę firmę równiarka (szerokość - 4 m, długość -  8 m) jest za duża by prawidłowo wyrównać stan nawierzchni na naszych wąskich drogach. Z tego też względu proszę działkowiczów z rejonu Giżycka o pomoc w znalezieniu firmy, która mogłaby wykonać przedmiotowe zlecenie. Potrzebna jest równiarka o potem walec do utwardzenia nawierzchni. Czekam pilnie na informacje.

Grzegorz ZYGNER


SZANOWNI DZIAŁKOWICZE

Nocując na działce 21/22 lipca tj. z czwartku na piątek miałem wyjątkową możliwość, wraz z innymi działkowiczami, wysłuchania wielce „kulturalnego” zachowania się młodzieży na jednej z działek (nazwisko właściciela działki znane Zarządowi). To „wielce kulturalne” spędzanie wakacji polegało na bardzo głośnym słuchaniu muzyki i dzikim ryczeniu do trzeciej nad ranem. Jak pisałem wczesniej nie chcę na naszych działkach sprawować funkcji policjanta ale korzystanie z uroków wakacji i lata musi mieć swoją granicę. Nie może być tak, że kilku podpitych osobników zakłóca spokój dla wszystkich działkowiczów.

Na zakończenie przytoczę fragment Regulaminu Stowarzyszenia cytat. „W związku z tym, że cisza i spokój oraz oddalenie od miejskiego zgiełku są na terenie działania Stowarzyszenia i obszarów przyległych do jeziora Dejguny podstawowym czynnikiem wypoczynku, zobowiązuje się wszystkie osoby przebywające na terenie ogrodów do:

a) przestrzegania ciszy nocnej w godz: 22:00 - 6:00 na zasadach powszechnie obowiązujących”

Przypominając o powyższym liczę na to, że właściciel „owej” działki zapewni nam inne kulturalne doznania – w razie potrzeby Zarząd służy pomocą.

Grzegorz ZYGNER


SZANOWNI DZIAŁKOWICZE

Informuję, że spotkanie z przedstawicielami firmy STEKOP w sprawie ochrony naszych działek odbędzie się w sobotę 06 sierpnia o godz.11:00 na plaży Nr 1. Na dzień dzisiejszy chęć montażu monitoringu zgłosiło 28 osób, ale na przedmiotowe spotkanie może przyjść każdy.

Grzegorz ZYGNER


SZANOWNI DZIAŁKOWICZE

Informuję, że na okres wakacji została zamknięta brama wjazdowa na plażę Nr 1. Gdyby ktoś pilnie potrzebował wjechać np. po łódkę, klucze znajdują się u członków Zarządu. Na ukończeniu jest już ogrodzenie plaży. Zarząd zakupił  koło ratunkowe – proszę nie używać go do zabaw i kąpieli.

Grzegorz ZYGNER


SZANOWNI DZIAŁKOWICZE

Lato jakie mamy każdy widzi, ale niestety Zarząd w sprawie pogody niewiele może zrobić. Po ostatnim wekendzie dostałem kilka skarg z prośbą o interwencję. Skargi dotyczyły:

- koszenia trawy w niedzielę,

- piesków biegających po drogach bez kagańca,

Co prawda po zwróceniu uwagi „sprawca” hałasu wyłączał kosiarkę dając odpocząć dla sąsiadów, ale za chwilę odzywała się kosiarka w innym miejscu działek. Nie chcę na naszych działkach sprawować funkcji policjanta i upominać, biegając od jednej do drugiej działki,  dlatego też prośba do wszystkich o zapoznanie się z Regulaminem Stowarzyszenia (w zakładce dokumenty). Nie zaszkodzi też kulturalne zwrócenie uwagi hałasującemu sąsiadowi. Pogodnego lata...........

Grzegorz ZYGNER


SZANOWNI DZIAŁKOWICZE


W rejonie pojemników na śmieci postawiliśmy dodatkowo na 3 miesiące estetyczne kosze na butelki plastikowe i szkło. Segregujmy śmieci, ponieważ taki jest Nasz obowiązek wobec środowiska i naszych mazurskich ogrodów. Prośba (niby oczywista) ale przed wrzuceniem plastikowej butelki należy ją zgnieść. Do pojemników tych można wrzucać również puszki po piwie (też zgniecione). No, może dosyć tych pouczeń, ale im rzadziej wywozić będziemy kosze, zaoszczędzimy na wydatkach. Jak to będzie funkcjonowało w praktyce zobaczymy niebawem .............

Grzegorz ZYGNER


SZANOWNI DZIAŁKOWICZE

Witam Wszystkich po długim wekendzie czerwcowym i pierwszych dniach wakacji. Pogoda co prawda nie rozpieszczała ale myślę, że można było spokojnie odpocząć. Dziękuję za rozsypanie piasku na plaży i skoszenie trawy. W najbliższych dniach wykonamy nowe ogrodzenie (mamy już materiał) i postawimy wsporniki do siatkówki. Rozesłałem  60 upomnień o niezapłacone składki, część osób zareagowała pozytywnie, ale nadal wiele osób korzysta np. z naszych pojemników na śmieci nie płacąc za ich wywóz. Na listę chętnych do monitoringu działek mam zapisanych 25 osób,  po uzgodnieniu terminu z firmą STEKOP spotkamy się w lipcu z pracownikami tej firmy celem omówienia szczegółów. Pogodnych i bezpiecznych wakacji.

Grzegorz ZYGNER


ZAWODY WĘDKARSKIE - „SZCZUPAK DEJGUN” ma już swojego zwycięzcę.

Jest nim kol. Mieczysław Bogdanowicz. Gratulujemy.

W dniu 23 czerwca br. odbyły się na naszych działkach pierwsze zawody wędkarskie „SZCZUPAK DEJGUN”. Dopisała pogoda, uczestnicy też, tylko ryby jakoś tradycyjnie słabo brały. Kilku kolegów jednak ryby do wagi przywiozło co spowodowało, że można było wręczyć statutkę i nagrody dla najlepszych. Co prawda zajęte miejsca i złowione ryby nie były najważniejsze, liczyła się bowiem dobra zabawa i wspólne wędkowanie, ale z dziennikarskiego obowiązku informuję, że zwyciężył kol. Mieczysław Bogdanowicz (szczupak - 1,62 kg). Dalsze miejsca zajęli: Arkadiusz Wołejszo, Krzysztof Ślaski, Bogdan Ruciński - Gratulujemy. Na zakończenie zawodów przybyła też liczna grupa działkowiczów, w opinii większości przeprowadzone zawody to fajna i godna kontynułowania inicjatywa. Zatem do zobaczenia za rok (mamy już deklarację poważnego sponsora – trzymamy za słowo). Sugestie i propozycje organizacyjne mile widziane.

Zapraszamy do zakładki Galeria zdjęć.

Grzegorz ZYGNER


SZANOWNI DZIAŁKOWICZE

W poprzednim komunikacie zwracałem się z prośbą do Wszystkich o rozsypanie piasku na plaży. Niestety w sobotę pracowało tylko kilka osób i większość piasku nadal leży nierozsypanego.  Dziś tj. 20 czerwca próbowałem sam rozsypać piasek ale przerosło to moje skromne siły.  Dlatego ponawiam prośbę, by w najbliższy długi weekend każdy (czyli kto może) znalazł te skromne 15 min. i poświęcił je dla naszej plaży. Nie będę wyznaczał godziny zbiórki po prostu, nie oglądając się na innych przyjdź o której możesz.

Grzegorz ZYGNER


SZANOWNI DZIAŁKOWICZE

W dniu 13 czerwca przywieźliśmy na plażę nr 1 czysty „bałtycki” piasek, chcemy by w wakacje było na plaży ładnie i piaskowo. Ale by nasza plaża przypominała „błękitną lagunę” piasek trzeba rozsypać. Dlatego prośba do wszystkich korzystających z naszej plaży, by w najbliższą sobotę i niedzielę poświęcić 15 min. Można zabrać żonę, dzieci i plaża zacznie przypominać plażę (Prezes już swoje 15 minut odpracował w poniedziałek). Zatem do zobaczenia w sobotę o 15:00 (jeżeli komuś ta godzina nie pasuje, przyjdź o której możesz lub w  każdy inny dzień).

Grzegorz ZYGNER


SZANOWNI DZIAŁKOWICZE

Realizując postanowienia Zebrania członków Stowarzyszenia z dnia 01.05.2011 r. przedstawiam ofertę firmy STEKOP na zabezpieczenie i monitoring naszych działek. Z uwagi na to, że przedstawiona oferta przyniesie dla nas wymierne ulgi, jeżeli zbierzemy 10, 20 lub więcej chętnych, uprzejmie proszę o potwierdzenie chęci przyłączenia się do tej wspólnej inicjatywy. Można do mnie dzwonić, pisać itd... ale nie później niż do 30 czerwca. Jeżeli uzbieram minimum 10 osób, zaproszę w lipcu na działki przedstawiciela firmy STEKOP celem uszczegółowienia oferty i podpisania umów. Jeżeli ilość chętnych będzie mniejsza niż 10 temat  uważam za zakończony.

Oferta firmy STEKOP do pobrania w zakładce Dokumenty.

Grzegorz ZYGNER


SZANOWNI DZIAŁKOWICZE

Z przykrością zawiadamiam, że do 01 czerwca br. składkę członkowską za 2011 r. zapłaciło zaledwie 28% członków Stowarzyszenia. W tej sytuacji Zarząd zawiesza rozmowy z wykonawcą na remont pomostu Nr 2. Zaksięgowane wpłaty wystarczą tylko na bieżące opłacenie wywozu śmieci ( tych co nie opłacili składek również). Ze środków z rozliczenia roku 2010 r. opłaciliśmy przywóz mielonego gruzu na drogi. Chcemy też przywieźć przed wakacjami świeżego piasku na plażę Nr 1.

Grzegorz ZYGNER


SZANOWNI DZIAŁKOWICZE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 04 czerwca 2011 r. w godz. 14:00 - 15:00 pełnił będę dyżur w rejonie pomostu Nr 1. Celem mojego dyżuru jest utrzymywanie bieżącego kontaktu z członkami Stowarzyszenia oraz wysłuchanie ewentualnych wniosków, próśb i skarg.  Sprawdzić będzie również można aktualne rozliczenie finansowe Stowarzyszenia oraz własne wpłaty składkowe (zaległe składki).

Grzegorz ZYGNER


APEL DO DZIAŁKOWICZÓW NIE BĘDĄCYCH CZŁONKAMI STOWARZYSZENIA

WŁAŚCICIELI OGRODÓW DZIAŁKOWYCH ,,DEJGUNY”

Szanowni Państwo

Rozpoczyna się piękna wiosna a potem cudowne mazurskie lato i jesień. Członkowie Stowarzyszenia wkładają dużo pieniędzy byście kąpali się w czystej wodzie, udostępniamy Wam naszą plażę i czysty  bezpieczny pomost, wywozimy masę Waszych śmieci, równamy drogę byście samochodzikiem mogli dojechać do swojej działki. Pytamy się Was zatem - dlaczego nie partycypujecie w kosztach utrzymania części Wspólnych. Czy myślicie, że to mamy za darmo ??     W ubiegłym roku wydaliśmy na w/w cele ponad 20.000,00 zł. W bieżącym roku chcemy wyremontować rozpadający się POMOST Nr – 2. Dlatego prosimy, dołóżcie się do tej inwestycji wpłacając 200,00 zł na konto Stowarzyszenia (koniecznie podając nr działki).

Liczymy na zrozumienie Naszych intencji.

Grzegorz ZYGNER


SZANOWNI DZIAŁKOWICZE

Wszystkie istotne dla działkowiczów informacje zamieszczane są na stronie internetowej Stowarzyszenia

www.ogrodydejguny.euSZANOWNI DZIAŁKOWICZE

przypominamy, że składki członkowskie

NALEŻY WPŁACIĆ DO 01 CZERWCA.

AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCE WYSOKOŚCI SKŁADEK

Składka roczna

200,00 zł

-

Wpisowe

200,00 zł

-

Składka dodatkowa dla członków komercyjnie wynajmujących domki

 

200,00 zł

 

za każdy domek

Członkowie zalegający z opłatą składek

w wysokości składek lat ubiegłych -

 

Wpłaty wyłącznie na konto:

Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku

Nr konta: 90 9343 0005 0012 0287 2000 0010

ZARZĄD


SZANOWNI DZIAŁKOWICZE

Zarząd przywiózł gruz na drogę. Ponawiamy prośbę by Ci działkowicze którzy, dotychczas nie rozwozili gruzu poczuli się do obowiązku  i rozwieźli kilka taczek. W wielu miejscach nierówności na drodze są nadal bardzo duże. Informuję, że Zarząd sam dziur na drodze nie zasypie.

Grzegorz ZYGNER


SZANOWNI DZIAŁKOWICZE

W zakładce Dokumenty został zamieszczony do pobrania i zapoznania się:

Protokół z rocznego zebrania członków

STOWARZYSZENIA WŁAŚCICIELI OGRODÓW DZIAŁKOWYCH „DEJGUNY” w Sterławkach Małych

z dnia 01.05.2011 roku


SZANOWNI DZIAŁKOWICZE

W dniu 01 maja 2011 roku odbyło się roczne zebranie członków Stowarzyszenia. Protokół z zebrania oraz podjęte uchwały zostaną zamieszczone na stronie stronie internetowej niezwłocznie po opracowaniu ich w wersji elektronicznej.
Grzegorz ZYGNER


SZANOWNI DZIAŁKOWICZE

Jak informowałem wcześniej wszelkie wpłaty na rzecz Stowarzyszenia proszę realizować przez konto bankowe. Zarząd podjął decyzję by od 2011 r. nie przyjmować pieniędzy „do ręki”. W związku z powyższym składki za rok bieżący można już wpłacać przelewem internetowym bądź wpłatą w banku lub na poczcie. Numer konta w zakładce Konto bankowe.

Grzegorz ZYGNER


SZANOWNI DZIAŁKOWICZE

W zakładce Dokumenty zostało zamieszczone do pobrania i zapoznania się:

Sprawozdanie
Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Właścicieli Ogrodów Działkowych „DEJGUNY”
za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.


SZANOWNI DZIAŁKOWICZE

W zakładce Dokumenty został zamieszczony do pobrania i zapoznania się:

REGULAMIN - PROJEKT

STOWARZYSZENIA WŁAŚCICIELI OGRODÓW DZIAŁKOWYCH „DEJGUNY” w Sterławkach Małych


SZANOWNI DZIAŁKOWICZE

Witam Państwa, myślałem, że już w marcu będzie wiosna, a tu przez te „globalne ocieplenie” jakoś na działki ruszyć nie można. A teraz kilka informacji bieżących:

- w dniu 08 marca byłem na rekonesansie działek z szefem ochrony firmy STEKOP. W czasie oględzin działek rozmawialiśmy o sytemie ochrony i zabezpieczeniu działek przed kradzieżą w szczególności w okresie jesienno – zimowym. Firma ta przygotuje dla nas sposób zabezpieczenia i monitoringu działek. Z uwagi na poufność systemu monitoringu, więcej informacji będę mógł powiedzieć na Zebraniu. Wspólnie będziemy musieli się zastanowić czy przygotowaną ofertę przyjmiemy.

Grzegorz ZYGNER


SZANOWNI DZIAŁKOWICZE

W dniu 26 stycznia br. byłem wraz z Wiesławem WIŚNIEWSKIM w Urzędzie Gminy Giżycko celem omówienia spraw zwiazanych z realizacją przyłącza wodnego na nasze działki. Jak informowałem wcześniej Stowarzyszenie miało wykonać dokumentację a Gmina ponieść koszty przyłącza. Po rozmowie z panią Kierownik Referatu RGKiB, wnioskuję, że wszystkie składane deklaracje były tylko „nic nie znaczącymi słowami”. Ktoś komuś coś obiecał i na tym koniec  ........... Tłumaczenie urzędników Gminy jest takie, a że mieli otrzymać dotację z Unii, a jej nie dostali, a Gmina nie ma pieniędzy, a są ważniejsze sprawy, a może za rok coś pomogą, a wybudujcie sami to może wam coś zrefundujemy i takie tam jeszcze. Więcej na ten temat powiem na Zebraniu.

Bazując na w/w informacjach uważam, że prawda jest następująca, trzeba zapomnieć o gminnych obiecankach a pomyśleć jak sami możemy doprowadzić wodę na działki. Za parę dni otrzymamy z pracowni projektowej kompletną dokumentację wraz z kosztorysem i będziemy musieli na Zebraniu zastanowić się jak w miarę możliwości tanim kosztem tę inwestycję doprowadzić do końca. Będę wdzięczny za wszystkie informacje i ewentualną pomoc w tym zakresie.

Grzegorz ZYGNER


WYSOKOŚĆ SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

w  2011 r.

 

Składka członkowska
 

200,00 zł
 

Członkowie Stowarzyszenia

płatność do 30 maja

 
Wpisowe

 
200,00 zł
 
Kandydaci
 
Wpłata na przyłącze wodne

 200,00 zł
 
Tylko członkowie zainteresowani przyłączeniem wody


ZARZĄD


SZANOWNI DZIAŁKOWICZE

W zakładce Dokumenty została zamieszczona do pobrania i zapoznania się Mapa przyłącza wodnego.


SZANOWNI DZIAŁKOWICZE

Dnia 11 stycznia br. byłem w Pracowni Projektowej „ŚRODOWISKO” w Giżycku celem zapoznania się z realizacją projektu przyłącza wodnego na nasze ogrody. Projekt jest już gotowy i po uzgodnieniach m.in. w Urzędzie Gminy, Zakładzie Elektrycznym ..... pozostało do uzgodnienia Starostwo Powiatowe.

Po zakończeniu uzgodnień Zarząd wystąpi o pozwolenie na budowę. Informuję że, zarówno projekt jak i wodociąg będzie własnością Stowarzyszenia. Projektowana linia wodociągowa będzie biegła głównymi drogami co da możliwość podłączenia się (na własny koszt) do indywidualnych domków i altanek.

Zgodę na podłączenie będzie wydawał Zarząd, tylko dla osób będących członkami Stowarzyszenia. Szczegóły realizacji omówię na Zebraniu Rocznym.

Grzegorz ZYGNER


SZANOWNI DZIAŁKOWICZE

Witając wszystkich w Nowym Roku przedkładam do analizy i dyskusji plan merytoryczny i finansowy (do pobrania w zakładce Dokumenty).

Zdaniem Zarządu możemy je wspólnymi siłami zrealizować. Plany te formalnie musi zaakceptować Zebranie członków Stowarzyszenia, które planujemy tradycyjnie na pierwszy weekend majowy.

Jest kilka istotnych spraw do omówienia: np. wiele osób nie opłaciło składek a korzysta z dróg, pomostu i pojemników na śmieci. Niestety to wszystko dużo kosztuje i nie może być tak, że członkowie Stowarzyszenia finansują osoby niezrzeszone. Ja rozumiem, że nie każdy musi być członkiem Stowarzyszenia, ale nie godzę się na to że "ktoś" oszczędza Naszym kosztem. Podobnie też ponosimy wysokie koszty inwestycji przyłącza wodnego. Są i inne ważne sprawy które jak wspomniałem będziemy chcieli poruszyć na Zebraniu. Jeżeli ktoś chciałby podzielić się swoimi uwagami, również krytycznym spojrzeniem na plany pracy -proszę napisać do mnie. Adres: sp4ndu@wp.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Z poważaniem

Grzegorz ZYGNER


SZANOWNI DZIAŁKOWICZE

W zakładce Dokumenty zostało zamieszczone do pobrania i zapoznania się Rozliczenie finansowe za rok 2010.


SZANOWNI DZIAŁKOWICZE

W Wigilię miały miejsce kolejne włamania do Naszych domków (postępowanie przygotowawcze prowadzi Policja).

Kradzież mienia połączona była z dewastacją mienia, niszczeniem okien i drzwi. Stopień nasilenia złej woli sprawców był tak wielki, że wyrywali nawet obudowane kominki.

W związku z tym Zarząd prosi o przesyłanie na adres Prezesa Stowarzyszenia - sp4ndu@wp.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. propozycji ochrony naszych działek.

Na zebraniu rocznym Zarząd przedstawi celem wyboru zgłoszone propozycje wraz z kosztami ich zastosowania.

Grzegorz ZYGNER


SZANOWNI DZIAŁKOWICZE

W porozumieniu z administratorem strony Zarząd proponuje rozbudowę naszej strony o dział OGŁOSZENIA. W dziale tym będzie można zamieszczać prywatne ogłoszenia np. o sprzedaży działki, przyczep campingowych, narzędzi, łodzi itd. ...

Proponujemy odpłatność dla członków Stowarzyszenia 10 zł za umieszczenie ogłoszenia na okres jednego miesiąca i dla osób trzecich 15 zł. Warunkiem umieszczenia ogłoszenia jest przelanie na konto Stowarzyszenia  w/w kwoty i wysłanie treści ogłoszenia na adres sp4ndu@wp.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Grzegorz ZYGNER


 

SZANOWNI DZIAŁKOWICZE

W ubiegłym tygodniu było kilka włamań do domków letniskowych na naszych działkach. Aby zmniejszyć ryzyko kradzieży Zarząd prosi, by w miarę możliwości włączyć oświetlenie przed własnymi domkami. Prosimy również by w miarę możliwości sprawdzać  zabezpieczenie swoich działek w godzinach wieczornych oraz zwracać uwagę na działki sąsiednie.

W razie zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości (wybite okna, otwarte drzwi itp.) proszę nawiązać kontakt z właścicielem działki lub powiadomić Zarząd tel.  606987593.

Grzegorz ZYGNERINFORMACJA NA DZIEŃ 17 LISTOPADA 2010 R.

Uprzejmie informuję członków Stowarzyszenia, że obecnie przygotowywana jest dokumentacja inwestycyjna przyłącza wodnego. O postępie prac projektowych i cenie za projekt powiadomię po otrzymaniu dokumentacji.

Osoby które jeszcze nie wpłaciły 200 zł na dokumentację a zamierzają korzystać z przyłącza wodnego, proszę o pilny kontakt.

Grzegorz ZYGNER

 


 

Zarząd Stowarzyszenia przypomina wszystkim członkom o obowiązku uregulowania składki członkowskiej za 2010 r.

Wpłatę składki członkowskiej i innych należności proszę realizować wyłącznie poprzez konto bankowe.

 


 

SZANOWNI DZIAŁKOWICZE . . . . .

W związku z zaobserwowaną dowolnością przy budowie domków letniskowych, Zarząd przypomina że, zgodnie z § 8 Statutu Stowarzyszenia nie wymagające pozwolenia na budowę wznoszone altany bądź inne obiekty gospodarcze nie mogą przekraczać 35 metrów kwadratowych powierzchni i 5 m wysokości przy dachach stromych oraz 4 m - przy dachach płaskich (art. 29 ust.l, pkt. 6  prawa budowlanego).

Z powyższego względu osoby zamierzające budować domek na działce itp. muszą pisemnie powiadomić Zarząd i otrzymać  na budowę zgodę Zarządu. Po rozpoczęciu budowy, Zarząd zgody nie będzie udzielał.

ZA ZARZĄD

Grzegorz ZYGNER

 


 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 czerwca 2010 roku na zebraniu członków Stowarzyszenia podjęto uchwałę o podjęciu prac nad uruchomieniem łącza wodno - kanalizacyjnego.

Uchwała zgodnie z informacją otrzymaną z Urzędu Gminy możliwa jest do realizacji jedynie w zakresie doprowadzenia wody.

Warunki terenowe uniemożliwiają budowę kanalizacji.

Stowarzyszenie obciążone zostanie kwotami za wykonanie projektów geodezyjnego i budowlanego. Woda doprowadzona zostanie ze środków gminy.

Osoby chętne do podłączenia swoich działek do instalacji wodnej proszone są o wpłacenie na konto Stowarzyszenia kwoty 200 zł (hasło w tytule wpłaty: "woda").

Kwota ta wykorzystana będzie na wykonanie dokumentacji.

 


 

W dniu 02.05.2010 roku na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym podjęto następujące uchwały:

1. Przyjęto sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia.

2. Podjęto uchwałę o przejęciu od Pana Tadeusza Zawistowskiego pomostów oraz aktualizacji ich dokumentacji.

3. Podjęto uchwałę o przeznaczeniu jednej dziesiątej (1/10) zgromadzonych składek na koszt Zarządu. Podziały ww. kwoty dokonywać będzie Zarząd pomiędzy członków Zarządu biorąc pod uwagę ich obciążenie pracą na rzecz Stowarzyszenia.

4. Podjęto uchwałę zobowiązującą Zarząd do podjęcia ustaleń związanych z łączem wodno - kanalizacyjnym.

5. Podjęto uchwałę o właściwym oznakowaniu terenu ogrodów (przeniesienie znaków, przygotowaniu tablic informacyjnych).

6. Podjęto uchwałę o wykreśleniu z listy członków Stowarzyszenia z dniem 30.09.2010 roku osób z nieuregulowanymi zobowiązaniami wobec Stowarzyszenia, po wcześniejszym przesłaniu do nich informacji listem poleconym.

7. Wydzielenie i ogrodzenie części wspólnej plaży na ustawienie kontenerów na śmieci.

8. Wybrano jednogłośnie skład Zarządu (Menu - Zarząd Stowarzyszenia).