http://www.alphaguard.rs/index.php
"ALPHA GUARD"
Jasički put, Biznis Inkubator Centar, 
37000 Kruševac.
Telefon: 037 448-438
Fax: 037 448-438

ALPHA GUARD d.o.o je osnovan 2013. godine kao zanatska radnja specijalizovana za projektovanje i ugradnju protivprovalnih i protivpožarnih sistema, sistema video nadzora, sistema kontrole pristupa i evidencije radnog vremena.

Sa ciljem da se tehnička zaštita integriše sa fizičkom puštena je u rad sopstveni 24/7 monitoring centar za nadzor tehničkih sistema zaštite i interventnu službu sastavljenu od specijalno obučenih timova i pruža usluge fizičke zaštite lica i njihove imovine.

Radi unapređenja kvaliteta rada u saradnji sa EI EUROSTAND iz Niša pokreće standardizaciju preduzeća ISO 9001/2001.

Protivprovalni sistemi
  • alarmne centrale, tastature, detektori, sirene, GSM komunikatori, Bežična serija, Opcioni moduli
Protivpožarni sistemi
  • oprema
Kontrola pristupa
  • kontrola pristupa i evidencija radnog vremena, oprema
Monitoring centar
  • 24/7
Video nadzor
  • kamere - box, dome, infra crvene, mini i skrivene, pokretne
  • DVR, PC DVR

TEHNIČKO OBEZBEĐENJE


Oblast tehnička zaštita ljudi i njihove imovine podrazumeva stručno i profesionalno  projektovanje i ugradnju protivprovalnih i protivpožarnih sistema, sistema video nadzora, sistema kontrole pristupa i evidencije radnog vremena i prateće opreme. 

Imamo svetske standarde u oblasti tehničke zaštite i time poboljšamo usluge koje pružamo našim klijentima. Integracijom vrhunskih tehnologija svetskih proizvođača iz oblasti tehničke zaštite, svojim iskustvom i znanjem, implementiramo najsavremenija rešenja i opremu prilagođenu potrebama najvišeg stepena bezbednosti naših klijenata i njihove imovine.


FIZIČKO OBEZBEĐENJE

Usluge fizičkog obezbeđenja podrazumevaju angažovanje radnika na obezbeđenju lica,objekata,pratnju novca i drugih vrednosti radi preventivnog delovanja u cilju odvraćanja od pokušaja ugrožavanja bezbednosti  kao i u slučaju narušavanja sistema bezbednosti.
 
Pripadnici službe fizičkog obezbeđenja su za poslove obezbeđenja osposobljeni preko kurseva borilačkih veština, kurseva protivpožarne zaštite i osposobljeni su za rukovanje vatrenim oružjem.

Radnici obezbeđenja opremljeni su:
         ·      sredstvima veze Motorola radio uređajima za koje ALPHA GUARD d.o.o. uredno poseduje dozvolu za frekvenciju od Ministarstva za telekomunikacije,
         ·       GSM umreženim telefonima 064,
         ·       opremom i priborom za sprečavanje izvršilaca krađa i oštećenja,
         ·       naoružanjem iz proizvodnog programa Crvena Zastava,
         ·       Vozilima Fiat, Renault
 
a odeveni su po propisima preduzeća i u dogovoru sa poslodavcem.
 
Pripadnici službe fizičkog obezbeđenja poseduju:
        ·         saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije za obavljanje poslova fizičkog obezbeđenja uz nošenje vatrenog oružja,
        ·         lekarsko uverenje da je sposoban za obavljanje dužnosti
        ·         uverenje o položenom ispitu za PPZ
        ·         uverenje o završenoj obuci za rukovanje vatrenim oružjem
 
Pripadnici službe službu obezbeđenja obavljaju – vrše visoko profesionalno i korektno shodno sačinjenom internom elaboratu za vršenje službe obezbeđenja.
 
Cena rada za pružanje usluga fizičkog obezbeđenja određuje se na osnovu broja ostvarenih sati, broja angažovanih radnika i u zavisnosti od stepena rizika.


KONTROLA PRISTUPA I EVIDENCIJA RADNOG VREMENA


Primena magnetnih kartica i privezaka omogućuje kontrolu pristupa zaposlenih, posetilaca i vozila. To znači da zaposleni (ili vozila) nose svoju identifikacionu karticu ili privezak, prislanjanjem na čitač generiše se signal za električnu bravu ili za startovanje motora i otvaranje vrata.

Povezivanjem čitača sa terminalom i pratećim softverom omogućena je totalna kontrola ulaska i izlaska iz objekata, zadržavanje u objektu, frekvencija prolaza itd. Evidencija vremena je podržana širokim spektrom terminalnih uređaja za evidenciju vremena dolaska i odlaska zaposlenih sa radnog mesta.

Software omogućava da se evidencija o radnom vremenu zaposlenih vodi na jednom mestu i da se na centralni računar poveže onoliko terminala za evidenciju radnog vremena zaposlenih koliko ima ulaza/izlaza. U okviru evidencije vodi se računa i o razlozima ulaska/izlaska zaposlenog (dolazak/odlazak sa posla, službeni dolazak/odlazak, korišćenje radne pauze, službeni put, godišnji odmori).

Rad sistema se lako prilagođava konkretnim potrebama korisnika (putem zadavanja parametara sistema, način prikupljanja podataka, obrade podataka i generisanja širokog spektra izveštaja).

Osnovne funkcionalne karakteristike sistema su:

Definisanje parametara rada sistema:
definisanje načina prihvatanja podataka sa terminalnih uređaja (on_line, povremeno, po zahtevu)
definisanje karakterističnih radnih vremena (početak i kraj radnog vremena, specifični radni i neradni dani, način zaokruživanja radnog vremena).

Evidencija zaposlenih u preduzeću:
održavanje baze podataka zaposlenih
održavanje baze podataka organizacionih celina u preduzeću
eksport/import podataka (na primer ka modulu za plate)
arhiviranje/dearhiviranje podataka.

Evidencija vremena prisustva zaposlenih u preduzeću:
evidencija vremena putem prihvatanja podataka sa terminalnih uređaja
evidencija vremena putem ručnog unosa podataka
obrada i verifikacija evidentiranih događaja i vremena.

Generisanje izveštaja:
dnevni, nedeljni, mesečni i sumarni izveštaji o radnom vremenu
izveštaji po organizacionim celinama
izveštaji po zaposlenima (pojedinačni i sumarni)
izveštaji po kategorijama prisustva/odsustva zaposlenih
pregled prisustva/odsustva zaposlenih u preduzeću