Lenker

Info om attester - arvelige øyesykdommer: European College of Veterinary Ophthalmologists: http://www.ecvo.org/inherited-eye-diseases

Informasjon om utdanning av øyelysere i Norge: http://www.vetnett.no/autorisert-oyelyser


Informasjon om gentester fra laboratorier:
    Optigen (USA):  www.optigen.com
    Animal Health Trust (UK: http://www.aht.org.uk/genetics.html
    Laboklin: www.laboklin.de

Oversikt over arvelige sykdommer hos hund og katt: http://www.wsava.org/HereditaryDefects.htm

FECAVA (Federation of European Companion Animal Veterinary Associations): www.fecava.org
 
Informasjon om smittsomme sykdommer med eller uten øyebetennelse hos katter:  http://www.abcd-vets.com
 
 
Comments