Læreboken

”The eye is that living instrument which conveys the light of the external world into the inner world of the mind, wherein we receive the miraculous gift of vision”. Disse ordene til en amerikansk oftalmolog illustrerer hvorfor øyet er et så fascinerende organ. Det er ikke bare øyet som ”ser”, evnen til å se er avhengig av normale funksjoner i hjernen. Men øyet er vinduet mot verden, og uten et funksjonelt øye blir det ikke noe synsbilde. I tillegg til å omdanne lys til synsinntrykk representerer øyet et kikkhull inn i organismen.

 

Den største utfordringen når man studerer oftalmologi er å forstå hvordan øyet er sammensatt, hvordan de ulike komponentene i øyet fungerer og hvordan de sammen med nervebaner og hjerne danner synssystemet. Denne boken er beregnet på veterinærstudenter og på veterinærer i allmenn praksis. Hovedsakelig er det forhold hos hund som blir omtalt, fordi dette tradisjonelt har vært den dyrearten som har utgjort den mest betydelige pasientmassen i veterinær oftalmologi. Spesielle forhold hos katter er beskrevet når det er relevant, likeså hester og små selskapsdyr. I appendiks finnes oversikt over systemiske sykdommer med symptomer fra øynene hos hund og katt, samt avlsanbefalinger for hunder basert på funn ved rutineundersøkelse (”øyelysing”). Figurene kan være litt små i utskrift, men ved forstørrelse av sidene i den elektroniske versjonen blir de tydelige

 

Det er lagt vekt på å gjøren boken praktisk, og enkelte kan nok savne med utførlig beskrivelse av sykdomsmekanismer og mer spesialiserte kirurgiske inngrep. Litteraturlistene til hvert kapittel er begrenset. De som er interessert i å fordype seg i faget anbefales å bruke den mest omfattende læreboken ”Veterinary Ophthalmology” (ed KN Gelatt). Tidsskriftet ”Veterinary Ophthalmology” bringer oppdaterte forskningsresultater. Spesialnummer om oftalmologi er utgitt i 2007 av European Journal of Companion Animal Practice. Artiklene kan fritt lastes ned fra www.fecava.org. Oppdaterte avlsanbefalinger finnes på www.vetnett.no under ”Fag og utdanning” og informasjon om øyelysing på www.ecvo.org. Nyttige linker til omtale av gentester er blant annet www.aht.org.uk, og www.optigen.com

 

Takk til Rolf som har hjulpet meg med konstruktive innspill og layout.

 

 

Oslo, januar 2010

Ellen Bjerkås

 
Ċ
Ellen Bjerkås,
11. jan. 2010, 11:05
Ċ
Ellen Bjerkås,
9. des. 2013, 00:44
Comments