Historie. Om ECVO og om øyelysere i Norge

De første interesserte veterinærene fant frem oftalmoskopet og begynte å kikke hunder i øynene på slutten av 1970-, begynnelsen av -80tallet. Siden har kompetanse og nivå på diagnostisk utstyr økt. I dag tilbys oppdretterne et system med standardisert undersøkelsesmetode og utstyr, standardisert utdanning og felles nordisk eksamen. Attestene som utstedes er en norsk utgave av internasjonale attester (ECVO-attesten), og resultatene kan i fremtiden utveksles gjennom en felles europeisk database. 
Ċ
Ellen Bjerkås,
6. jan. 2017, 00:53
Ċ
Ellen Bjerkås,
22. jun. 2015, 10:44
Comments